Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg kan överväga att köpa nattjour - "Komiskt att lagen som avreglerar taxiservicen gör att kommunerna måste stöda den"

Från 2018
Taxibil
Bildtext Många önskar taxijour i glesbygden.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Taxichaufförer, kunder och företagare i Raseborg önskar att staden upphandlar en taxijour så att man kan få tag på en taxi om natten. Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) förhåller sig inte negativt till möjligheten.

Efter att den nya taxilagen trädde i kraft i somras har det blivit extremt svårt att få taxiskjuts om nätterna. Speciellt på vardagskvällar efter klockan tio är det näst intill omöjligt att få tag i en taxi i Raseborg.

Tidigare var taxichaufförerna tvungna att ordna ett joursystem nattetid. I gengäld behövde de inte konkurrera om kunderna eftersom bara ett visst antal taxibilar hade lov att köra inom olika områden.

Det gav taxiföretagarna en säker och tillräcklig inkomst även om de var tvungna att också köra de ekonomiskt olönsamma natturerna.

"Misslyckad lag som inte gynnar glesbygden"

Nu får i princip vem som helst bli taxiföretagare och man är inte längre bunden till något specifikt område. Samtidigt har joursystemet slopats.

Genom att skapa en fri konkurrens ville regeringen öka antalet taxibilar och på det sättet förbättra kundservicen. Men ute på glesbygden har effekten hittills varit den motsatta.

Ansiktet av en man i glasögon.
Bildtext Anders Walls är stadsstyrelsens ordförande i Raseborg.
Bild: Pia Santonen / Yle

Raseborgs stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP) har fått ta emot en hel del negativ respons av människor som inte lyckats få en taxi. Han tycker kort och gott att lagen är misslyckad.

- Jag är egentligen inte överraskad. De här farhågorna framfördes nog då taxilagen bereddes och nu ser vi resultatet. På mindre orter fungerar inte den här lagen. Det är helt förståeligt att man kör då det finns kunder och låter bli då det inte finns, säger han.

Frågan om taxijour måste granskas

I Svenska Yles granskning av den nya taxilagen har vi talat med taxichaufförer, kunder och företagare som på olika sätt påverkas i Raseborg.

Vi hade ett relativt fungerande taxisystem före minister Berner gick in och råddade

― Anders Walls (SFP)

Av dem har flera stycken önskat att staden skulle hjälpa till med att upprätthålla en nattjour.

Anders Walls ställer sig inte helt främmande till tanken.

- Något måste göras eftersom det handlar om en viktig serviceform. Nog tycker jag att vi måste granska den frågan. Säkert är det möjligt om kostnaderna är inom någorlunda rimliga gränser, säger han.

Saken har inte diskuterats officiellt ännu och det finns inte någon modell för hur stödet skulle se ut. Man måste helt enkelt se hur man får ett rättvist och fungerande system, konstaterar Walls.

- Man kan inte skjuta idén i sank. Men det är klart att inte blir man så glad i hela situationen med tanke på att vi hade ett relativt fungerande taxisystem före minister Berner gick in och råddade.

Kommunerna har samma möjlighet att köpa jourservice som förr

Kommunerna kan köpa taxijour i helt normal ordning inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Det här säger överinspektör Joel Karjalainen från kommunikationsministeriet.

- Det finns många möjligheter till det här. Kommunerna kan till exempel förutsätta att ett företag sköter jourverksamhet och viss sorts transport och sedan betala en ersättning för det, säger han.

Något måste göras eftersom det handlar om en viktig serviceform. Nog tycker jag att vi måste granska den frågan.

― Anders Walls (SFP)

I den nya lagen om transportservice finns inte någon skild stadga som reglerar hur taxiservice ska upphandlas. Den nya lagen innebär inte heller att kommunernas möjligheter att upphandla taxiservice förändrades, påpekar Karjalainen.

- Kommunerna kan köpa tjänster precis som de hittills gjort. Förstås kan förändringar i utbudet påverka upphandlingen, även om regleringen inte har förändrats.

Viktigt med taxi om nätterna

Anders Walls påpekar att det viktigt för staden att invånare och besökare har tillgång till taxi, även under småtimmarna då få människor är i rörelse. Det kan handla om att åka till flygfältet eller till sjukhuset.

- Vi har en massa turister som rör sig här och de är också i behov av den här typen av tjänster, fortsätter han.

Samtidigt påpekar han att kommunen inte har haft speciellt mycket att säga till om när det gäller taxitrafiken. Och i och med den nya lagen har kommunernas påverkningsmöjligheter blivit ännu mindre.

Med tanke på att regeringen har velat avreglera taxisystemet är det rätt lustigt att man nu diskuterar att kommunerna i glesbygden ska stöda en nattjour, påpekar Anders Walls.

- Det blir nog lite komiskt att lagstiftarna har haft ett syfte som leder till något helt annat.