Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"En verklig succé" - Norges försvarsminister ser klara fördelar med jämställd värnplikt

Från 2018
Nuoria sotilaita Nato Trident Juncture 18 -harjoituksessa Trondheimissa, Norjassa.
Bildtext Norska soldater i Trondheim under Nato-övningen Trident Juncture, oktober 2018.
Bild: Jani Saikko / Yle

Det norska systemet med jämställd värnplikt som infördes för ett par år sedan är en succéhistoria, intygar Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen. Manliga och kvinnliga soldater har samma krigstida uppgifter, de delar rum på garnisonerna och skapar tillsammans bättre stämning inom försvaret.

- Det allra bästa är att pojkarna blir bättre av att ha med flickor att göra. Pojkarna blir bättre soldater, de är bättre motiverade och vi har bättre stämning på garnisonerna, säger Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen i en intervju för Svenska Yle.

Han tillhör det norska konservativa regeringspartiet Høyre och var rätt skeptisk i början, då det norska Stortinget beslöt att gå in för det könsneutrala systemet i början av år 2016. Men nu är han mer än nöjd.

"Bättre förhållanden för alla värnpliktiga" - Spela upp på Arenan

- Det handlar om jämställdhet och vi har lyckats bli av med gamla fördomar som tidigare fanns inom försvaret, till exempel att flickor är svagare än pojkar, säger Frank Bakke-Jensen.

Könsneutral urvalsprocess

Det norska värnpliktssystemet skiljer sig avsevärt från det finländska, främst på grund av Norges medlemskap i militäralliansen Nato. Den krigstida reserven är betydligt mindre än i Finland och värnplikten handlar egentligen inte alls om plikt eller tvång.

Den könsneutrala uppbåds- och urvalsprocessen innebär att sammanlagt upp till 9 000 män och kvinnor gör militärtjänst varje år. Det motsvarar ungefär 15 procent av årskullen.

Norska kvinnliga soldater med en vakthund på Ørlands flygbas i Norge.
Bildtext En vakthundpatrull på Ørlands flygbas nära Trondheim.
Bild: Yle/Thomas von Boguslawski

I praktiken är det de bäst lämpade och motiverade som konkurrerar om platserna. Det finns inga könsspecifika uppdrag, män och kvinnor har samma krigstida uppgifter.

Det norska försvaret är idag rätt mansdominerat: av den fast anställda militära personalen är bara omkring 12 procent kvinnor, men de blir långsamt fler. År 2017 gjorde omkring 7 000 norska ungdomar militärtjänst, och av dem var nästan 2 000 kvinnor.

För jämförelsens skull: I Finland är det omkring 25 000 som rycker in för militärtjänstgöring varje år. Under 2018 har omkring 1 000 kvinnor ryckt in för frivillig tjänstgöring.

Den norska värnpliktsreformen innebär vidare att manliga och kvinnliga soldater inkvarteras i gemensamma rum på garnisonerna.

Redan år 2016 bodde över 40 procent av alla rekryter i gemensamma rum, och hela 85 procent gillade det, enligt norska försvarets utredningar.

Sotilasnainen Trondheimissa. Nato Trident Juncture 18 -sotaharjoitus.
Bild: Jani Saikko/Yle

I samma utredning uppgav 14 procent att de hade blivit trakasserade på något sätt under sin tjänstgöring, men siffran är på väg neråt. Frank Bakke-Jensen medger att det ännu behövs satsningar på ledarskap och attitydfostran.

- Då vi har tagit flickorna med i systemet måste vi lägga extra fokus på sådant, vi har redan blivit snabbare med att upptäcka och ta tag i problematiska situationer, försäkrar Frank Bakke-Jensen.

Något för Finland?

Härtill kommer praktiska problem och omställningar, som att ordna med uniformspersedlar, ryggsäckar och annan utrustning som passar kvinnorna bättre. Äldre kaserner måste också byggas om med duschrum och andra utrymmen för de kvinnliga soldaterna.

I Finland har debatten om jämställd värnplikt inte velat ta fart på allvar. Riksdagspartierna visar intresse för att göra uppbådet mer könsneutralt, men större förändringar är knappast aktuella på länge.

Militärparad.
Bildtext I Finland har närmare 1 000 kvinnor ryckt in för frivillig militärtjänst i år.
Bild: Juha Metso / All Over Press

Vad tycker då Frank Bakke-Jensen att Finland eventuellt kunde lära sig av Norge då det gäller värnpliktssystemet?

- Vi får ett väldigt bra försvar då vi rekryterar både bland pojkar och flickor, lyder svaret.

Diskussion om artikeln