Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gamla stadshuset i Ekenäs kanske säljs - också flera andra fastigheter aktuella för försäljning

Från 2018
Gamla stadshuset i Ekenäs.
Bildtext Politikerna i stadsutvecklingssektionen är beredda att sälja Ekenäs gamla stadshus.
Bild: Bild: YLE / Patrik Rosström

Företagarna i Raseborg hade stora planer för det gamla stadshuset i Ekenäs, men på grund av för hög hyra förföll de planerna. Nu vill stadsutvecklingssektionen sälja huset.

Också flera andra fastigheter såsom Ekkulla i Svartå, Tunabo i Snappertuna och Sannäs skola föreslås för försäljning.

Det var i juni Yle Västnyland kunde berätta att föreningen Företagarna i Raseborg såg positivt på möjligheten att hyra in sig i det gamla stadshuset vid torget i Ekenäs.

Fastigheten blir tom då förvaltningen och turistbyrån flyttar.

Ett kontor.
Bildtext Också turistbyrån ska flytta ut.
Bild: Petra Thilman / Yle

Företagarna jobbade med arbetsnamnet Hubben för att skapa en synlig och förenande plats för företagarna i centrum av Ekenäs.

Man talade om en skyddshamn för företagare, inspirationsplats för den som drömmer om företagande och en plats som gör företagen synliga.

Det gamla stadshuset skulle ha haft ett ypperligt läge, ansåg företagarna.

För dyrt

Föreningen förhandlade med stadsdirektören Ragnar Lundqvist om att hyra stadshuset.

- Förhandlingarna förlöpte i verkligt positiv anda. Men vi klarar inte av den marknadshyra staden vill ha, säger föreningens sekreterare Markus Dahlqvist.

Han konstaterar att projektet Hubben måste skötas som ett samarbetsprojekt med flera aktörer såsom det kommunägda bolaget för företagsrådgivning, Novago.

Ett kontor.
Bildtext Det behövs samarbete kring företagarnas projekt, säger Dahlqvist.
Bild: Petra Thilman / Yle

I den annons staden hade kring det gamla stadshuset i Ekenäs begärde man en hyra på elva euro per kvadratmeter.

Staden planerade hålla kvar representationsvåningen för eget bruk, men det var möjligt att hyra 75, 50 eller 25 procent av byggnaden.

Företagarföreningens ordförande Monica Javanainen försäkrar att Hubben fortfarande lever som projekt. Nu gäller det bara att hitta en annan plats eller lösning.

- Hubben finns med i vår verksamhetsplan för nästa år.

Monica Javanainen jobbar i Fixhuset i Ekenäs.
Bildtext Monica Javanainen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Javanainen utesluter inte att föreningen kontaktar staden än en gång för att förhandla om det gamla stadshuset.

- Eventuellt kontaktar vi staden och berättar vilken hyra vi skulle vara villiga att betala, säger hon.

Ingen vill hyra - försäljning enda alternativet

Stadsutvecklingssektionen behandlade ärendet på sitt möte på tisdagen (13.11).

Sektionen var helt enhällig i sitt beslut att föreslå stadsstyrelsen en försäljning.

- Staden har bara två möjligheter, att sälja eller hyra ut. Inga anbud lämnades in då fastigheten annonserades för uthyrning, säger sektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm (SFP).

Janne Ekholm på valvaka.
Bildtext Jan-Mikael Ekholm.
Bild: Tove Virta

Ekholm ifrågasätter om det överhuvudtaget finns någon marknad för en uthyrning av stadshuset.

- Vi har inget behov av att behålla huset. Behöver Raseborg verkligen en representationsvåning i Ekenäs?

Ett långt bord i ett rum med tavlor på väggen.
Bildtext Raseborg hade tänkt hålla kvar representationsvåningen för eget bruk.
Bild: Petra Thilman / Yle

Ekholm konstaterar att stads- och kommunhus eller kommungårdar i övriga delar av staden också har sålts eller fått ny användning. Ekenäs gamla stadshus kan inte vara ett undantag.

- Om det fanns en hyresgäst skulle läget vara ett annat, säger han.

Ekholm räknar också upp en stor mängd andra fastigheter som staden äger i Ekenäs centrum och konstaterar att det är en utmaning att hitta användning för alla eller lyckas sälja dem.

En glasdörr till Raseborgs stads ekonomikontor.
Bildtext Raseborgs stads ekonomikontor verkar i dag i samma fastighet som Yle Västnyland. Inom kort flyttar dock ekonomiavdelningen till nyrenoverade Ekåsen.
Bild: Petra Thilman / Yle

Stadshuset i Ekenäs har gamla anor, medger Ekholm. Men huset har inte alltid varit ett stadshus.

- Det var ju bostäder i huset innan det blev stadshus. Jag spekulerar, men sannolikt är väl att det blir bostäder igen om det säljs.

Ett kontor.
Bildtext Stadshuset är i dag ett hus med många rum för kontor. Men det har inte alltid varit en kontorsbyggnad, säger Ekholm.
Bild: Petra Thilman / Yle

Det är viktigt att komma ihåg att staden kan förkasta anbud, säger Ekholm och påminner om att huset är skyddat.

Han konstaterar också att den så kallade lydmanska fastigheten vid Ekenäs torg nu saneras av sina privata ägare. Fastigheten ska få sin forna glans.

- Inte ser jag det som något sämre att något görs om till något nytt.

Flera andra fastigheter också aktuella för försäljning

Stadsutvecklingssektionen föreslår också stadsstyrelsen att Ekkulla på Hjortjägarvägen i Svartå ska säljas. Ekkulla heter officiellt Svartå skola.

På fastigheten finns en byggnad från början av 1900-talet och en ekonomibyggnad som är lika gammal. Huvudbyggnaden har använts som skola, samlingslokal och café.

Ett rött hus skymtar bland höstgula träd.
Bildtext Ekkulla i Svartå.
Bild: Petra Thilman / Yle

Byggnaden är uthyrd till en extern hyresgäst och dessutom är staden underhyresgäst i en del av byggnaden.

En del av fastigheten är också utarrenderad som åkermark.

I Snappertuna är Tunabo också på förslag till försäljning.

På fastigheten finns i dag en daghemsbyggnad, en bostadsbyggnad som har byggts på 1920-talet och en ladugård.

Stadens daghem lämnar Tunabo hösten 2019 då småbarnspedagogiken flyttar in Snappertuna skola.

Snappertuna skola.
Bildtext Daghemmet flyttar in i Snappertuna skola.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Bostaden vid Tunabo har externa hyresgäster.

Sannäs skola i Karis blir ledig då daghemsverksamheten flyttar till det nya daghemmet Karusellen under sommaren 2019.

En byggarbetsplats.
Bildtext Bygget av daghemmet Karusellen är i full gång.
Bild: Petra Thilman / Yle

På fastigheten finns skolbyggnaden från 1930-talet, en bostadsbyggnad från mitten av 1950-talet och en ekonomibyggnad från 1930-talet.

Skolbyggnaden fungerar alltså som daghem medan bostaden är uthyrd externt.

En stor gul byggnad som varit Sannäs skola i Karis.
Bildtext Sannäs skola.
Bild: Marica Hildén / Yle

Bäljars gruppfamiljehem på Spovgränden i Karis blir också tomt i sommar då daghemsverksamheten flyttar till andra lokaler.

Byggnaden på fastigheten är från 1930-talet.

Alla fastigheter föreslås nu säljas enligt anbudsförfarande. Det är stadsstyrelsen som fattar slutligt beslut.

Staden säljer aktierna i Tolifastigheten

Stadsutvecklingssektionen ger också för sin del tummen upp för en försäljning av aktierna i den så kallade Tolifastigheten i Karis.

Raseborgs stad äger via sitt bolag Karis Industrifastigheter 20 procent av aktierna i fastighetsaktiebolaget Nova West, som är det officiella namnet för Toli.

Tolifastigheten i Karis.
Bildtext Tolifastigheten.
Bild: Yle/Pia Santonen

Sysselsättningscentralens verksamhet flyttar ut ur Toli senast i mars 2019.

Verksamheten flyttar in i den gamla kappsäcksfabriken på Elin Kurcksgatan i Karis. Den fastigheten blir ledig då tekniska centralen flyttar till Raseborgs nya stadshus i Ekenäs.

Lönnbergska fastigheten i Karis
Bildtext Sysselsättningscentralen flyttar in i tekniska centralens gamla rum våren 2019.
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

I första hand får Karis Industrifastigheter fullmakt att förhandla om försäljning av aktierna med majoritetsägaren, beslutade stadsutvecklingssektionen på tisdagen.

Diskussion om artikeln