Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stort intresse för Yle Österbottens och HSS Medias enkät Min mat – över 3 000 österbottningar svarade

Från 2018
Uppdaterad 12.12.2018 10:24.
Grafisk bild av mattallrik

Yle Österbottens och HSS Medias enkät om matvanor har engagerat österbottningarna. 3 100 personer har svarat på våra frågor om mat och ätande. 60 procent uppger att de har förändrat sina matvanor.

I enkäten Min mat som publicerades i oktober ville Yle Österbotten och HSS Media undersöka österbottningarnas förhållande till mat.

Glädjande många deltog i enkäten. Mat och matvanor engagerar, konstaterar forskaren Kjell Herberts som sammanställer enkätsvaren.

- Det här är ett tema där tröskeln är ganska låg att delta. Alla har en uppfattning om mat och matvanor, säger Herberts.

Kjell Herberts
Bildtext Sociologen Kjell Herberts jobbar som bäst med att analysera enkätsvaren.
Bild: Yle/Maud Stolpe

Första stora undersökningen om österbottningarnas matvanor

Trots att mat och matvanor har en så central betydelse i våra liv och vår vardag har det inte tidigare gjorts en så här omfattande undesökning av österbottningarnas matvanor.

- Överlag är det ganska sällan man gör undersökningar bland allmänheten om en så vital fråga som mat, säger Kjell Herberts.

- Också för mig var det här obruten mark, allt från våra val i mataffären till måltiden och måltidens vikt, vem vi äter med och allt sådant.

Bland de svarande finns österbottningar i alla åldrar och livsskeden och från alla delar av Österbotten. Också hushåll av olika storlek är representerade, från singelhushåll till större familjer.

Två tredjedelar av de svarande är kvinnor.

Ökat utbud, hälsa och etiska frågor har förändrat våra matvanor

En trend som syns tydligt i enkätsvaren är att österbottningarna har förändrat sina matvanor. 60 procent upplever att de har förändrat sina matvanor av en eller annan orsak.

Grafik till enkäten Min mat.
Bildtext 60 procent har förändrat sina matvanor. Källa: Yles och HSS Medias enkät Min mat. (N=3130)
Bild: HSS MEDIA / Kati Hiekkanen

Här kan man skönja två trender, säger Herberts.

- Den ena trenden är att man har ett rikare urval att välja på i dag. Man får fler impulser tack vare resor, tv-program och etniska restauranger. Den andra trenden är att allt fler väljer specialdieter, antingen på grund av hälsoskäl eller frivilligt, i förebyggande syfte.

Det finns också många etiska frågor kring bland annat miljöaspekter, logistik och gifter i mat som påverkar våra matvanor, säger Herberts.

I Österbotten prioriterar man också gärna närproducerad mat.

Mer om österbottningarnas matvanor på webben, i tidningarna och i radio

Kjell Herberts säger att det finns en hel del i materialet som har förvånat honom under arbetet med att sammanställa svaren.

- En del bekräftar det man redan vet, men nog finns det en hel del intressanta iakttagelser att lyfta fram.

Resultaten av enkäten kommer att landa i reportage på webben, i Yle Österbottens radiosändningar och i HSS Medias tidningar inom kort.

En kundvagn med grönsaker och eurosedlar i sig.
Bild: Mostphotos

Det blir djupdykningar i olika aspekter av österbottningarnas matvanor – från inköp till matlagning och måltider.

- Är det priset eller hälsoaspekter som avgör våra matinköp? Vad har vi för inställning till halvfabrikat, smör och grädde, socker och rött kött? Är matlagningen ett nöje eller ett nödvändigt ont? Varifrån får vi idéer till vår matlagning?

Stora skillnader i hur ofta vi äter på restaurang

I enkäten tittar vi också närmare på trenden med ökad färdigmat. Hur ofta sätter man krydda på tillvaron genom att gå ut på fin restaurang och hur ofta beställer man hem färdigmat?

Bistro Sinne i Borgå.
Bild: Yle / Hanna Othman

- Där har vi väldigt stora skillnader i materialet, från de som väldigt ofta vill gå ut och äta fint på restaurang till de som aldrig kan eller har råd att göra det, säger Kjell Herberts.

En annan aspekt som enkäten ger svar på är österbottningarnas intresse för självhushållning. I vilken utsträckning plockar man bär och svamp, odlar grönsaker och bakar eget bröd? Hur viktigt är fiske och jakt?

- Där har vi nytt, unikt material att bjuda på, säger Herberts.

Han utlovar också svar på två delikata frågor: vilken som är österbottningarnas favoriträtt och vad man avskyr mest i matväg.

Min mat - om Österbottningars matvanor

Diskussion om artikeln