Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många nya kandidater i församlingsvalet i Närpes: "Förväntningarna är stora"

Från 2018
Närpes kyrka
Bildtext Kvinnoprästfrågan delar församlingen och kandidaterna i Närpes.
Bild: Yle/Anna Ruda

Det råder spänd förväntan i Närpes inför söndagens församlingsval. Många ställer upp i valet för första gången och frågan om kvinnopräster diskuteras igen.

En av dem som tidigare inte har engagerat sig i församlingens verksamhet är Ulla-Maj Wideroos. För henne är kvinnoprästfrågan den viktigaste frågan i valet.

- Frågan om kvinnliga präster har överskuggat ganska mycket den här gången, den har legat under ytan länge, säger Wideroos.

Kyrkans öppenhet och var kyrkan och församlingen ska finnas är också viktiga frågor enligt Wideroos. Dessutom anser hon att kyrkan borde berätta vad den står för. Hon är fundersam över om kyrkan finns där människorna är.

- Nu har jag sett en liten, liten öppning. Kyrkoherden var på tomatkarnevalen i år och det visar ju att det åtminstone finns ett visst intresse att försöka börja öppna sig.

Ulla-Maj Wideroos
Bildtext För Ulla-Maj Wideroos är kvinnoprästfrågan den viktigaste i valet.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Hoppas på omval

Mikaela Björklund har varit engagerad i Närpes församling sedan hon var 19 år. Hon sitter nu i kyrkofullmäktige och hoppas på omval.

- Jag tycker att något av det viktigaste är hur vi kan engagera församlingsmedlemmarna mera. Vi vet att Närpes som stad växer och trots det minskar Närpes församlings medlemsantal. Där har vi ett jätteviktigt uppdrag, säger Björklund.

Jag tycker att något av det viktigaste är hur vi kan engagera församlingsmedlemmarna mera. Vi vet att Närpes som stad växer och trots det minskar Närpes församlings medlemsantal

Björklund vill att församlingen ska se till att verksamheten känns relevant för människor i alla åldrar. Hon anser att det allra viktigaste är barnverksamheten.

Närpes församling har ingen kvinnlig präst och har aldrig haft en kvinnlig sökande till någon av sina prästtjänster.

Enligt Björklund är kvinnoprästfrågan inte en valfråga.

- Jag utgår från den diskussion vi hade med min kandidatlista, eller med den jag själv finns med på. Vi konstaterade att det här är en fråga som har avgjorts av kyrkomötet för över 30 år sedan. Så det är ingen speciell fråga, säger Björklund.

Präster av båda könen

Björklund berättar att kandidaterna på listan som heter "Tillsammans i folkkyrkan" tycker att det är viktigast att det finns människor som vill jobba inom kyrkan av båda könen.

Vad är din inställning till kvinnliga präster?

- Jag är för alla präster som vill vara med och utveckla församlingen, säger Björklund.

Oberoende av kön?

- Absolut.

Mikaela Björklund
Bildtext Mikaela Björklund.
Bild: Yle/Anna Ruda

Församlingen är viktig

Både Björklund och Wideroos tycker att Närpes församling är viktig för närpesborna.

- Jag tycker att det hos väldigt många finns en stolthet över kyrkan och de traditioner som finns, säger Björklund.

Hon tycker att stoltheten inte syns som ett kontinuerligt engagemang hos alla.

- Kyrkan och engagemanget finns i bakhuvudet. Man deltar inte aktivt innan man till exempel hittar den där kören som man går med i, säger Björklund.

I församlingsvalet för fyra år sedan röstade 14,5 procent av de röstberättigade församlingsmedlemmarna. Wideroos tycker inte att den siffran är på samma nivå som det verkliga engagemanget.

- När jag träffar folk och talar med dem märker jag att det bubblar under ytan och det känns som om locket på ketchupflaskan har öppnats. Nu talar folk om kyrkan och det ska kyrkan vara tacksam för, säger Wideroos.

Inför årets församlingsval finns det tre kandidatlistor i Närpes – i tidigare val har alla kandidater varit på samma lista.

Björklund ställer upp på listan som heter "Tillsammans i folkkyrkan" och Wideroos på "En kyrka för alla". Dessutom finns en lista som heter "Kandidatlista för Pörtom".

Pörtom kyrka
Bildtext Det finns även en lista som heter "Kandidatlista för Pörtom".
Bild: Yle/Anna Ruda

Många kandidater

När Wideroos tog kontakt med potentiella kandidater var det många som ville ställa upp.

- Jag är tagen av att så många var så intresserade att de var beredda att fundera. Några tog till och med kontakt och ville vara med. Det finns någonting under ytan som kom fram i nomineringen.

När jag träffar folk och talar med dem märker jag att det bubblar under ytan och det känns som om locket på ketchupflaskan har öppnats. Nu talar folk om kyrkan och det ska kyrkan vara tacksam för

Wideroos berättar att när hon frågade dem hon var i kontakt med om de hade blivit tillfrågade att ställa upp som kandidater i församlingsvalet tidigare var svaret nej.

- Det var lite bekymmersamt. De här vanliga närpesborna har aldrig någonsin blivit tillfrågade. Nu fick de frågan, säger Wideroos.

Björklund är nöjd med kandidatuppställningen när hon ser på kandidaterna på alla tre listor. Hon tror att många vill rösta eftersom det är så många kandidater uppställda.

- Det finns fortfarande ett ganska stort underskott på yngre människor och i synnerhet småbarnsföräldrar.

Övermark kyrka
Bildtext Övermark kyrka.
Bild: Yle/Anna Ruda

Flitiga väljare

I Närpes har församlingsmedlemmarna röstat flitigt redan under förhandsröstningen och valdeltagandet är redan nu, innan den egentliga valdagen, större än vid valet för fyra år sedan.

- Jag utgår från att när det finns fler kandidater och flera listor blir det en dynamik och en spänning som vi inte har haft tidigare. Det engagerar människor. Jag ser det som jättepositivt att många vill ta ställning till hurudan församling man vill vara med och bygga, säger Björklund.

Wideroos berättar att hon har träffat många som i år har röstat för fösta gången i ett församlingsval.

- Även om det är sent påtänkt är det ju positivt att de går och röstar.

Vad kan det leda till att många röstar? Kan nya frågor lyftas upp på agendan?

- Förväntningarna är stora på att det måste bli en förändring. I något skede, inom en hygglig framtid, måste det väljas en kvinnlig präst. Vi har så många prästtjänster, så vi kan ha en kvinna av fyra, säger Wideroos.

Diskussion om artikeln