Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De unga blir allt färre – Statistikcentralen: Från och med år 2035 börjar Finlands folkmängd minska

Från 2018
Uppdaterad 16.11.2018 12:39.
Mamma håller baby mot sitt bröst.

De unga kommer att bli allt färre i framtiden, och det beror på att det föds allt färre barn. Från och med 2035 täcker invandringen inte gapet mellan antalet döda och födda, vilket leder till att befolkningen kommer att minska.

Det framgår i Statistikcentralens färska befolkningsprognos.

Så som befolkningsprognosen ser ut nu kommer det att finnas omkring 760 000 under 15-åringar i Finland på 2030-talet och på 2050-talet kommer antalet unga att sjunka till cirka 700 000.

Så få unga har det inte funnits i Finland sedan 1870-talet, och då fanns det under två miljoner finländare. I dag är Finlands folkmängd omkring 5,5 miljoner.

Hela befolkningen väntas minska redan efter år 2035. Redan tre år i följd har det dött fler än det föds i Finland. Befolkningen ökar ändå på grund av att det flyttar in människor till Finland.

Inflyttningen kommer att få Finlands befolkning att öka fram till 2035, men efter det dör det flera än det föds och flyttar till Finland.

Enligt prognosen kommer Finlands befolkning att vara som störst också 2035, och då finns det 5,62 miljoner finländare. Däremot kommer befolkningen att vara mindre än den är i dag redan på 2050-talet.

Låg nativitet återspeglas i andelen människor i arbetsför ålder

Nativiteten var rekordlåg redan 2017 och förväntas bli ännu lägre i år. Inget tyder heller på att den trenden skulle förändras, och det kommer att påverka hur många människor som är i arbetsför ålder i framtiden.

I dag är 62 procent av finländarna i arbetsför ålder, det vill säga 15-64 år. År 2035 kommer andelen att minska till 60 procent och 2050 är andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder 58 procent.

Åldringar på gatan
Bild: Yle/Mimmi Johansson

Dessa tal är relevanta inom politiken, eftersom de dikterar hur många som är potentiella löntagare i samhället.

Utgående från befolkningsstrukturen kan man beräkna hurudana behov det finns för olika slag av tjänster, som till exempel skolor, sjukhus och åldringsvårdsplatser.

Också kostnaderna kan beräknas utgående från hur många som jobbar och hur många som är utanför arbetslivet. Det betecknas med försörjningskvoten som jämför antalet personer utanför den arbetsföra befolkningen i relation till de som är arbetsföra.

För varje 100 personer som är arbetsför finns det i dag 60 personer som inte tillhör den arbetsföra befolkningen, som alltså måste försörjas. Försörjningskvoten väntas öka, men långsammare än i tidigare prognoser. Det beror på att nativiteten har sjunkit mycket fortare än de tidigare prognoserna förutspådde.

Enligt den färska prognosen ökar de som ska försörjas till 62 per 100 i arbetsför ålder fram till 2020. År 2030 är det 66 personer per 100 som ska försörjas och 2050 skulle det vara 71.

Det finns flera orsaker till frivillig barnlöshet.

Allt fler väljer frivillig barnlöshet – det här anser ni om orsakerna

Själviskhet, oron för ekonomin och framtiden några orsaker.

Diskussion om artikeln