Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkoherde tvingades bo i giftbyggnad och ska enligt initiativ ersättas för det, men ärendet har fastnat och förklarats hemligt: "Det har fått en helt tokig vändning"

Från 2018
Prästgården i Kyrkslätt.
Bildtext Kyrkoherde Lars-Henrik Höglund med fru bodde i två och ett halvt år i prästgården i Kyrkslätt. De flyttade ut på grund av svåra symptom, som muskelvärk, huvudvärk och kronisk trötthet.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Tidigare kyrkoherden i Kyrkslätt tvingades lämna allt han ägde i prästgården, vars inomhusluft är giftig. Ett initiativ till samfälligheten anser att kyrkoherden borde få en ersättning på 30 000 euro för förlorad egendom. På över ett år har ärendet inte gått framåt. Det är hemligstämplat och nu kan det visa sig att kyrkoherden måste betala.

En undersökning visar att inomhusluften i prästgården i Kyrkslätt är så giftig att ingen ska vistas där ens under en kort tid.

Det här trots att byggnaden från 1830-talet renoverades för närmare en miljon euro mellan 2011 och 2014. Undersökningen blev färdig i början av 2017.

Yle Huvudstadsregionen berättade om situationen i mars 2018.

Tidigare kyrkoherden i Kyrkslätt svenska församling, Lars-Henrik Höglund, bodde i prästgården i två och ett halvt år och flyttade ut i slutet av 2016.

Han hade boendeplikt vilket innebär att han som kyrkoherde måste bo i prästgården.

Men han fick svåra symptom av att bo där och tvingades lämna alla sina ägodelar kvar.

- Vi kunde inte ta med någonting. Vi trodde att följande kyrkoherde skulle kunna bo där så vi lämnade det som han eller hon eventuellt kunde använda. Resten måste vi ge bort eller slänga.

- Vi reagerade på allting. Vi lämnade flera tusen böcker där. Det har sagts att det är lätt att putsa mögelskadade saker, hårda ytor kan putsas och annat kan tvättas i 60 grader. Men inget har fungerat, sade Höglund i en tidigare intervju.

Pensionerade kyrkoherden Lars-Henrik Höglund.
Bildtext Lars-Henrik Höglund.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Det här är dåligt skött"

Bengt Lindholm, som sitter i församlingsrådet i Kyrkslätt svenska församling, har gjort ett initiativ till Kyrkslätt kyrkliga samfällighet om att tidigare kyrkoherden borde få en ersättning på 30 000 euro för förlorad egendom.

Initiativet gjordes redan sommaren 2017 men inget beslut har ännu fattats.

- Hela församlingsrådet står bakom initiativet. Jag skickade det till alla medlemmar, säger Lindholm.

- Det här är dåligt skött. Jag förstår inte att det har tagit så länge att fatta ett beslut.

Vad kan det bero på?

- Säg det. Det är ofattbart för mig att det kan ta så länge.

"Det är som att jag står bakom det här, vilket inte är sant"

Tidigare kyrkoherden Lars-Henrik Höglund står inte bakom ersättningskravet, men trots det är tolkningen vid samfälligheten att han gör det.

- Det har fått en helt tokig vändning. Det är som att jag står bakom det här, vilket inte är sant. Det är församlingsrådet. Jag fick höra att kostnaderna för att föra bort det som lämnades i prästgården är lika mycket som de är värda, säger Höglund.

- För mig är det egalt om jag får ersättning, men eftersom en förtroendevald gjort det här initiativet ska det behandlas som ett sådant i gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet är ett beslutsorgan för hela Kyrkslätt kyrkliga samfällighet medan församlingsrådet är ett beslutsorgan för Kyrkslätt svenska församling.

"Vi måste vara noga med vad pengarna används till"

Höglund berättar att han har kontaktats av samfällighetens ekonomidirektör om att kyrkorådet beslutat att samfälligheten inte kräver ersättning av honom för tömningen av prästgården om han drar tillbaka sitt ersättningskrav.

- Det är helt skevt. Jag har inte krävt ersättning. Och de saker som finns där gav jag till följande kyrkoherde och till församlingen.

Ekonomidirektör Sirkkaliisa Cavonius anser att Höglund står bakom ersättningskravet.

- Knappast kan någon kräva ersättning i någon annans namn utan att personen i fråga själv ger sitt medgivande.

- Ärendet är fortfarande på hälften. Vi som samfällighet är en skatteuppbärande instans och måste vara noga med vad pengarna används till. Det måste vara klart och tydligt innan vi kan ge ersättning, säger Cavonius.

Sirkkaliisa Cavonius är ekonomidirektör vid Kyrkslätt kyrkliga samfällighet.
Bildtext Sirkkaliisa Cavonius.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Värdet på lösöret bedöms vara ringa

Samfälligheten har låtit en utomstående värdera lösöret i prästgården och enligt Cavonius är bedömningen att värdet är ringa, men hon nämner ingen summa.

Hon förnekar att hon föreslagit att Höglund inte behöver betala för tömningen av prästgården om ersättningskraven dras tillbaka.

- Vi har inte diskuterat på den nivån. Det här ärendet är mångfacetterat och besvärligt eftersom det juridiskt inte är så tydligt.

Kommer samfälligheten kräva att Höglund betalar för tömningen?

- Ärendet är på hälft så jag kan inte säga.

Varför har den här processen räckt så länge?

- Det är ett mångsidigt ärende och emellanåt räcker det längre tid.

Hela frågan har hemligstämplats

Initiativet om ersättning har behandlats i gemensamma kyrkorådet, men hur den behandlingen sett ut är omöjligt för en utomstående att veta. Frågan har hemligstämplats.

- Det som är under arbete är inte alltid offentligt och en del ärenden blir aldrig offentliga, säger ekonomidirektör Cavonius.

Visserligen kan detaljer vara hemligstämplade, men inte kan hela beslutsförslaget eller beslutet vara hemligt.

- En del av besluten kan vara.

Efter intervjun uppger Cavonius att hemligstämplingen motiveras med offentlighetslagens 24 paragraf och 32:a moment. Där står bland annat att myndighetshandlingar som innehåller uppgifter om någons levnadssätt, deltagande i föreningsverksamhet eller fritidssysselsättningar, familjeliv eller andra med dem jämförbara personliga förhållanden är sekretessbelagda.

Nuvarande kyrkoherde: Situationen är sorglig och jag känner medkänsla

Först efter att ersättningsfrågan och tömningen av prästgården har fått en lösning kan samfälligheten gå vidare med frågan om vad som ska ske med själva prästgårdsbyggnaden.

- Samfälligheten hoppas att prästgården töms så att vi kan undersöka situationen och vet vilka åtgärder som kan göras så prästgården kan tas i bruk igen och helst som ett svenskt rum, säger Cavonius.

Kyrkoherden vid svenska församlingen, Aino-Karin Lovén, säger att prästgården ska bli ett svenskt rum så fort som möjligt.

- Man måste tänka på församlingens bästa, säger Lovén.

Hon säger att frågan om ersättning till Höglund har två sidor.

- Den här situationen är sorglig och jag känner medkänsla. Men jag är inte jurist och kan inte ta ställning till hur det ska lösas.