Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Problem med inneluften på servicehem i Ekenäs – ägaren har uppmanats kolla läget men inget har hänt

Från 2018
Rosinne, ett vårdhem för äldre i Ekenäs.
Bildtext Attendo Rosinnes servicehem i Leksvall, Ekenäs. Attendo tänker nu själv utföra mätningarna.
Bild: Marica Hildén / Yle

Personal på servicehemmet Attendo Rosinne i Leksvall, Ekenäs, har fått symtom som tyder på att det är problem med inneluften i byggnaden. Fastighetens ägare har dröjt med att göra mätningar av inneluften.

Det uppstod ett vattenläckage på servicehemmet Attendo Rosinne för ett år sedan. Det problemet åtgärdades, men personalen upplevde redan före det att de hade symtom som kan bero på dålig inneluft.

Föreståndare Anita Dufholm säger att ingen av de boende har klagat på inneluften.

Sydspetsens miljöhälsas hälsoinspektör kontrollerade situationen redan i oktober 2017 och konstaterade att det måste göras undersökningar på Rosinne i Leksvall.

Ägaren har inte gjort något

Fastighetens ägare, MJB-invest Ekenäs Ab har inte gjort några mätningar, berättar Anita Dufholm. Nu tar Attendo Rosinne själva tag i saken och utför mätninganra.

MJB-invest Ekenäs Ab är grundat 2005. På Kauppalehtis webbplats kan man läsa att bolagets verksamhetsområde innefattar uthyrning och försäljning av bostäder, tomter och byggverksamhet, men även import och försäljning av motorfordon och datorservice.

Inga rapporter inom utsatt tid

Det här har hänt efter undersökningarna i oktober i fjol:

  • Under en uppföljning i april i år konstaterades att tilläggsutredningar ännu inte gjorts och Attendo uppmanades att göra de utredningar som krävs.
  • Rapporten skulle skickas till Sydspetsens miljöhälsa senast den 11 juni. Ingen rapport kom inom utsatt tid.
  • Ännu en inspektion gjordes i oktober i år och ärendet togs till behandling på Sydspetsens miljöhälsas nämndmöte nu i november eftersom inget hänt.

Attendo Rosinne: Vi mäter luften

Sydspetsens miljöhälsa hade hört Attendo Rosinne innan mötet eftersom Sydspetsens miljöhälsa kom med ett förslag till nämndmötet där verksamhetsidkaren förordas att i enlighet med hälsoskyddslagen låta undersöka den äldre delen av byggnaden för att få en helhetsbild av eventuella inneluftsproblem.

Undersökningarna ska göras i tillräcklig omfattning och tidigare mätningar ska beaktas. Undersökningarna ska göras av en oberoende utomstående sakkunnig.

En rapport ska skickas till Sydspetsens miljöhälsa senast den 31 januari 2019. Ett skriftligt genmäle skulle ges senast den 14 november.

Attendo Rosinne kom med ett genmäle den 8 november där man berättar att en utredning har beställts och en rapport ska finnas före den sista januari nästa år.

Mätningarna görs i november

På mötet beslöt miljöhälsonämnden om tvångsåtgärder eftersom inget nytt kom fram i Attendo Rosinnes genmäle. Tvångsåtgärderna handlar alltså om att undersökningarna ska göras av en utomstående och rapporteras nästa år.

Föreståndare Anita Dufholm säger att mätningarna av inomhusluften ska göras i slutet av november. Hon är också säker på att rapporten blir klar i tid.

Anita Dufholm förklarar att inget hänt förrän nu eftersom Attendo Rosinnes diskussioner med fastighetsägaren inte har lett till några resultat. Så det är Attendo Rosinne som ser till att mätningarna utförs, och inte fastighetsägaren.

Diskussion om artikeln