Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Myror i byxorna och svårt att läsa och skriva? – dolt synfel kan misstas för adhd och dyslexi

Från 2018
Uppdaterad 20.11.2018 09:47.
6-10 procent av finländarna har dyslexi.
Bild: Yle/Mika Kanerva

Problem med inlärning och koncentration kan bero på dolda synfel men misstas för att vara adhd eller dyslexi. Det säger lärarna Anne Ström och Malin Enell-Grön i Jakobstad. Deras arbete med barnens dolda synproblem är banbrytande i Svenskfinland.

Läraren och numera neurosynpedagogen Anne Ström i Jakobstad märkte att många barn i skolan har synproblem som aldrig blivit diagnostiserade.

Hon vidareutbildade sig till neurosynpedagog och kollegan och klassläraren Malin Enell-Grön utbildade sig till optometrist för att kunna hjälpa eleverna. De säger att det finns synproblem som inte upptäcks vid en vanlig hälsogranskning, men som kan ha stor inverkan på barnets lärande.

Forskning: Upp till en fjärdedel av skoleleverna har synproblem som påverkar inlärningen

Ström hänvisar till forskning i både Norge och USA som visar att mellan en fjärde och en femte del av alla skolelever har så stora problem med synfunktioner eller ögonmotorik att det påverkar inlärningen.

- Jag påstår inte att all dyslexi beror på synfel, men jag har läst forskning som visar att 80 procent av de barn som har svårigheter med läsning också har svårigheter med synen, säger Ström.

Malin Enell-Grön och Anne Ström.
Bildtext Malin Enell-Grön och Anne Ström.

Vanlig synundersökning hjälper inte

Vid en vanlig hälsogranskning mäter man barnets synskärpa på långt håll och på nära håll. Men det här är bara två av många funktioner som behövs i inlärningen, säger Ström.

- Som optiker kolllar jag också konvergens, att ögonen svänger inåt när vi ser på ett föremål som kommer närmare. Samtidigt ska ögat också zooma in. Det ska ske samtidigt och smidigt, många gånger per dag, säger Enell-Grön.

Enell-Grön kontrollerar också att barnet inte har några dolda skelningar. Trots att man inte ser det tydligt kan ett öga irra iväg när barnet försöker fokusera blicken. Det kan göra att barnet ser suddigt eller dubbelt. Ibland följer båda ögonen med och ibland gör de det inte.

- Då ser vi ofta att barnet täcker för ena ögat. Flickor drar ofta håret för ena ögat och pojkar lutar ansiktet och ögat mot handen. De upplever ofta att det är enklare att bara använda ena ögat, säger Ström.

Kyrkostrands-Jungmans skola i Jakobstad.

Hur märks de här synproblemen i klassrummet?

- Vi har många barn som inte orkar sitta stilla och inte kan koncentrera sig. Forskning visar att väldigt många med adhd också har svagheter i synfunktionen, säger Enell-Grön.

Enell-Grön säger att skolarbetet känns obekvämt för ett barn som har problem med synen. Barnet förstår kanske inte själv vad som är fel men vill ta sig ur den obehagliga situationen. Följden blir att barnet vill fly undan och börjar syssla med annat.

- En del av det vi tar för adhd och okoncentration kan bero på synproblem, säger Enell-Grön.

Börjar gäspa efter att ha läst i fem minuter

Detsamma kan föräldrarna också märka hemma när man ska läsa läxor. Barnet kan börja gäspa och bli trött efter att ha läst i fem minuter.

- Men barnet kommer knappast att säga att det är trött i sina ögon. Istället börjar det skruva på sig och då borde de vuxna kunna ställa rätt frågor för att få fast problemet. Har du huvudvärk, hur känns det i dina ögon, säger Enell-Grön.

Har barnet alltid haft synproblem är det normalt för barnet. Det har inget annat att jämföra med. Det finns barn som inte ritar, pusslar eller leker med lego. Först senare i livet kommer det fram att det är synproblem som är osaken.

- Vi träffar barn som ser dubbel på hela det avståndet som man tittar när man ska läsa och skriva. Trots att de klarat alla test som görs på rådgivningen, säger Ström.

Äldre kvinna och en pojke i lågstadieåldern läser tillsammans.
Bild: Mamopictures 2015

Genom att barnet får glasögon eller hjälp med att träna upp sin syn kan studieresultaten förbättras betydligt.

- Det ser vi hela tiden, säger Enell-Grön.

I sin lärarutbildning har både Ström och Enell Grön fått höra att dyslexi och synproblem inte har något samband. Stora undersökningar visar att nedsatt syn inte hänger ihop med dyslexi.

- Det håller vi med om. Dyslexi har inte att göra med synskärpa. Men det hänger ihop med hur man orkar använda sina ögon och hålla synskärpan. När man ser på de de små synfunktionerna så kan man se att de hänger ihop med dyslexi, inte alltid med väldigt ofta, säger Ström.

Synundersökning vid lässvårigheter

Visst kan problem med inlärning och synproblem hänga ihop. Det säger oftalmolog Agneta Rydberg på Karolinska institutet i Stockholm. En oftalmolog är en läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar, ögonskador och åkommor som just skelning.

Rydberg sitter också med i styrelsen för Dyslexiföreningen i Sverige.

- Frågar man eleverna själva kan de berätta om vilka symptom de har. Att bokstäverna hoppar och att man svänger på b, p och d är tydliga tecken på dyslexi.

- Men sen finns det barn som säger att det blir suddigt och att de blir trötta när de ska läsa eller ser dubbelt. Det kan bero på en skelning eller att barnet har en dålig konvergens, säger Rydberg.

I sådana fall behöver man göra en grundlig undersökning av synen, säger Rydberg.

Anser du att man kan ta miste på dyslexi och dolda synproblem?

- Ja, men om man lyssnar på barnet och ställer rätt frågor så kan man höra vad det är fråga om. I en bok som jag varit med och skrivit rekommenderar vi att man ska undersöka alla barn med lässvårigheter så att man kan utesluta att det rör sig om synproblem, säger Rydberg.

Skärmtittande tröttar ut ögonen

Är det fråga om brytningsfel kan barnet behöva glasögon eller behandling för sina synproblem.

Agneta Rydberg poängterar att vårt flitiga skärmtittande också kan trötta ut våra ögon och medföra att man får pseudomyopi. Det innebär att linsen fokuserar för mycket på nära håll, när man sedan ser upp från skärmen så ser man suddigt och ögat beter sig som om man vore närsynt.

- Därför ska man inte sitta för länge och titta på skärmar, säger Rydberg.

En bok
Bild: YLE/Chanette Härus

Dyra träningsprogram

Rydberg säger att vissa dolda skelningar ställer till problem, medan andra inte gör det. Därför måste man vara lyhörd inför varje persons symptom. Ser ett barn dåligt på nära eller långt håll bör barnet få glasögon.

Men vissa synfel går att träna bort, man kan exempelvis träna upp konvergensen. Men här vill ändå Rydberg mana till försiktighet.

- Det här ska alltid ske under handledning av en sakkunnig. Det har förkommit att man tränar i fall där man inte borde träna. Det finns ortoptister som sålt träningsprogram för dyra pengar till barn som inte har någon nytta av dem. Man får vara lite försiktig, säger Rydberg.

Alla ska inte träna sin syn, säger Rydberg, utan man måste se på varje barn individuellt.

Få ortoptister i Svenskfinland

Att vi varit lite sena med att uppmärksamma synproblem bland skolbarn kan bero på att det råder brist på ortoptister i Svenskfinland. Men nu blir de småningom flera, säger Rydberg, som själv undervisat finlandssvenska studerande.

Hur ska man då gå tillväga om man misstänker att ett barn har problem med synen?

- Då bör barnet komma till en ortoptist eller en ögonläkare. En optiker får inte behandla barn under åtta år. Man kan också lära upp duktiga skolsköterskor så att de kan undersöka den här typen av synproblem, säger Agneta Rydberg.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln