Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Församlingsvalet: Sjundeåborna röstade flitigast i Västnyland

Från 2018
Sjundeå kyrka
Bildtext Sjundeå svenska församling lyckades locka sina medlemmar till valurnorna.
Bild: Yle/Veronica Montén

Valdeltagandet i Sjundeå svenska församling var nästan 27 procent i församlingsvalet. Med den siffran var medlemmarna i Sjundeåförsamlingen med bred marginal de flitigaste väljarna i Västnyland.

I övrigt var valdeltagandet lågt i de västnyländska församlingarna.

  • Lägst var valdeltagandet i Raaseporin suomalainen seurakunta där endast 11,3 procent av de röstberättigade använde sin rösträtt.
  • I Siuntion suomalainen seurakunta var valdeltagandet 16,2 procent.
  • I Lohjan seurakunta röstade 14,8 procent.
  • I Karis-Pojo svenska församling använde 14,6 procent sin rösträtt.
  • I Hangon suomalainen seurakunta var valdeltagandet 13,6 procent.
  • I Ekenäsnejdens svenska församling var valdeltagandet 13,5 procent.

I Hangö och Ingå ordnades sämjoval eftersom så få kandidater ställde upp.

I hela landet var valdeltagandet 14,4 procent. Församlingsvalets egentliga valdag var i går (18.11).

Många organ i kyrkans beslutsprocess

I församlingsvalet väljer man bland annat de förtroendevalda som sitter i församlingsrådet. Församlingsrådet ansvarar för den enskilda församlingens verksamhet.

Ifall församlingen hör till en kyrklig samfällighet, väljs också de förtroendevalda som sitter i det gemensamma kyrkofullmäktige. Det gemensamma kyrkofullmäktige ansvarar för hela samfälligheten, det vill säga alla församlingars ekonomi och fastigheter.

Här kan du läsa mera om beslutsfattandet inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Diskussion om artikeln