Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Alla rymdes med i kyrkofullmäktige och församlingsrådet: Svag ekonomi oroar förtroendevalda i Agricola svenska församling

Från 2018
Lovisa kyrka
Bild: YLE

Agricola svenska församling inleder verksamheten inom kort. Fem församlingar blir en och nya medlemmar valdes till de beslutande organen. Men svag ekonomi kan göra det svårt för församlingen att förverkliga alla visioner.

Valdeltagandet i Lovisa och Lappträsk var 19,8 procent, 15,3 procent i Borgå svenska domkyrkoförsamling och 12,1 procent i Sibbo svenska församling.

- 19,8 procent är väldigt högt. Jag är väldigt glad att valet har engagerat alla de nuvarande församlingarna och den blivande församlingens medlemmar. Det är nog ett fantastiskt resultat, säger kyrkoherde Stina Lindgård.

Lindgård som blir Agricola svenska församlings kyrkoherde ser positivt på den regionala spridningen. Hon uppskattar att de invalda i både församlingsrådet och kyrkofullmäktige kommer från alla de nuvarande fem församlingarna.

Bertel Mårtenson och Stina Lindgård.
Bildtext Bertel Mårtenson från Liljendal blev invald och Stina Lindgård blir kyrkoherde i Agricola svenska församling. Arkivbild.
Bild: Yle / Leo Gammals

- Sen tycker jag att det är roligt att vi har både nya ansikten som inte varit med tidigare men också sådana som varit med ett tag. Det är en passlig blandning. Det behövs alltid nytt men också gamla som har erfarenheter från tidigare, säger Lindgård.

Svagt finskt valdeltagande

Valdeltagandet i Lovisa och Lappträsk var 19,8 procent, men bara 11 procent i finska Agricolan suomalainen seurakunta. Varför var skillnaden mellan de två församlingarna så stor?

- Jag har inte hunnit analysera och inte heller talat med min finska kollega. Men på valdagen hade vi ju röstning på alla nuvarande församlingars områden och finska församlingen hade bara i Lovisa kyrka. Jag vet inte om det påverkade valresultatet, säger Stina Lindgård.

Lindgård framhåller också att finlandssvenskarnas tendens till att överlag delta aktivt i politiska och kyrkliga val kan ha varit en bidragande faktor.

Jag hade inte någon aning vart jag sku hamna och så här har det gått

― Görel Engström, Lovisa

Engström var valets röstmagnet

Röstmagneten i Lovisa var pensionären Görel Engström som valdes in i Agricola svenska församlings kyrkofullmäktige och församlingsråd med högsta jämförelsetal.

- Det är överraskande. Jag ställde upp för första gången i församlingsvalet. Jag hade inte någon aning vart jag skulle hamna och så här har det gått, säger Engström.

Görel Engström är ny förtroendevald och med ett utgångsläge där fem hopslagna församlingar blir en ser hon att det första uppdraget blir att jämka ihop så att alla bitar kan falla på plats.

Hon tror på friska fläktar och många intressanta idéer. Bland de invalda finns många nya och yngre och det gör gott åt församlingsarbetet.

- Sen vill jag nog jobba för en öppnare församling. Att vi öppnar oss utåt så att folk vet vad som händer i församlingen så att det inte känns som ett lite hemligt arbete. Den stora allmänheten ska veta vad som händer i församlingen och att det får publicitet, säger Engström.

Alla förändringar är också en chans till att göra något på ett annat sätt. Jag hoppas att det blir verklighet och att vi får flera medlemmar

― Mikko Suominen, Lappträsk

Fullmäktigemedlem Mikko Suominen från Lappträsk svenska församling är oroad över det allt minskande antalet församlingsmedlemmar.

Han vill att Agricola svenska församling blir en så bra församling som möjligt med de medel som finns till buds. Han tror på potentialen i en större gemenskap.

- Alla förändringar är en chans till att göra något på ett annat sätt. Jag hoppas att det blir verklighet och att vi får flera medlemmar. Jag har ingen patentlösning på hur man skulle göra det, kanske genom sociala medier och lokal gemenskap, säger han.

Mammor och barn äter vid Pernå församlings klubb i prästgården.
Bildtext Mödraklubb i Pernå församlingshem. Arkivbild.
Bild: Yle/Carmela Walder

Mikko Suominen betonar att alla som väljer att bo kvar i till exempel Lappträsk borde komma med i verksamheten och känna att kyrkan är närvarande i vardagen.

Suominen tycker att församlingen borde fundera på varför pappor inte deltar i de föräldragrupper som ordnas. Det är mest kvinnor som deltar i församlingens program.

Liten risk för lokal favorisering

Aktiviteten i de nuvarande församlingarna var livlig inför valet. Man har sett det viktigt att ha egna kandidater uppställda som representerar dem i de kyrkliga organen.

Men handlar aktiviteten om en oro för förändringar och en önskan om att man vill att de invalda drar hemåt och sätter den egna gamla församlingens område i första rummet?

Joel Enqvist fotograferad i Lappträsk.
Bildtext Joel Enqvist är ny medlem i församlingsrådet.
Bild: Jeannette Lintula/yle

Joel Enqvist från Lappträsk är nyinvald i församlingsrådet för att han vill kunna representera Lappträsk.

- Det finns ju alltid en risk när det centraliseras att allt blir i centrum. Det är nu det första som jag skulle vilja komma ifrån och få mera ut hit till landsbygden, säger Enqvist.

Enqvist är samtidigt medveten om att det finns kraft i en större församling med flera medlemmar.

Han vet inte exakt vad det nya uppdraget för med sig. Enqvist har musik som intresse och vill jobba för att den uppmärksammas i församlingsrådet.

Är de nuvarande församlingarna ense?

- Det finns knappast några stora frågor som skiljer åt, men säkert finns det små justeringar här och där för nu kämpar vi med en dålig ekonomi. Det är väl en orsak till sammanslagningen, säger Engström.

- Jag hoppas att vi kan utveckla en vi-anda på det sättet att nu är vi en svensk församling. Vi behöver se till helheten och se på hela församlingens område och inte bara delar av det. Jag hoppas vi kan komma till någon slags konklusioner och gemensam linje, säger Lindgård.

Jag hoppas att vi kan utveckla en vi-anda på det sättet att nu är vi en svensk församling. Vi behöver se till helheten och se på hela församlingens område och inte bara delar av det

― Stina Lindgård, kyrkoherde

Exempel på gemensam linje är till exempel hur man i fullmäktige tänker på till exempel fastighetsfrågan.

I församlingsrådet handlar det bland annat om att få igång en jämställd verksamhet i hela området där de svensktalande bor.

- Det skulle vara viktigt att det i det lokala församlingslivet inte är någon skillnad på om man har varit medlem i Lappträsk svenska församling eller nu i Agricola svenska församling. Det borde vara så genomskinligt som möjligt, säger Mikko Suominen.

Votivskeppet och orgeln i Strömfors kyrka
Bildtext Strömfors kan få vind i seglen nästa år.
Bild: Yle/Sune Bergström

Strömfors gynnas av sammanslagningen

Strömfors kan bli ett område som församlingen måste satsa lite mera på för att få svenskspråkig verksamhet. Lite karikerat kan man säga att Strömfors är en av sammanslagningens vinnare.

- Nog om vi tänker på svenskt arbete. Jag vet ju också många som har tyckt att det är bra med det här tvåspråkiga och de igen kanske upplever att de förlorar nånting. Men om vi tänker uttryckligen på det svenska så är det Strömfors som får lite mera, säger Lindgård.

Fastighetsfrågan spökar i kulisserna

Fast fem församlingar nu blir en ser inte Stina Lindgård sammanslagningen som en fullkomlig nystart eftersom mycket hänger med från de nuvarande församlingarna.

- Vi ska bilda oss en vision och ett mål för hur församlingen ska fungera och sen i fullmäktige vad vi behöver prioritera för att vi ska få en fungerande ekonomi. Där tror jag tyvärr att vi också måste ta tag i fastighetsfrågan.

Pastorskansliet i Pernå församling
Bildtext Vad händer med pastorskansliet i Pernå.
Bild: Yle/Carmela Walder

Församlingarna har många fastigheter och frågan har funnits med på agendan redan under en längre tid. Enligt Lindgård är det en fråga den nya församlingen inte kommer undan.

Även för fullmäktigemedlem Mikko Suominen är den dåliga ekonomin en prioritetsfråga i fullmäktige.

- Det är dystert värre och vi behöver minska mängden fastigheter, oberoende språk och församling. Den måste minskas på ett eller annat sätt, att man så snabbt som möjligt blir av med extra fastigheter som man inte behöver, säger han.

Diskussion om artikeln