Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kyrkoherde: "Mest formar du församlingen genom att delta"

Från 2018
Ekenäs kyrktorn
Bildtext Ekenäsnejdens svenska församling hade ett valdeltagande på drygt 13 procent.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Församlingsvalet engagerade inte västnylänningarna. Det kan tolkas som att församlingsmedlemmarna är nöjda.

Inom Sjundeå svenska församling steg valdeltagandet något jämfört med senaste val.

26,6 procent av de röstberättigade röstade i Sjundeå medan bara 13,5 procent av de röstberättigade i Ekenäsnejdens svenska församling valde att rösta i församlingsvalet.

Valdeltagandet i Ekenäsnejdens svenska församling hade dessutom sjunkit något sedan föregående val.

Kyrkoherde Anders Lindström hade hoppats på ett lite större valdeltagande.

- Orsaken vet jag inte men det kanske fanns ett större intresse när vi skapade en ny församling för fyra år sedan. Nu vet man att det fungerar bra och därför kanske intresset denna gång var mindre, funderar han.

Kyrkoherde Anders Lindström
Bildtext Kyrkoherde Anders Lindström hade hoppats på ett livligare valdeltagande.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Det betyder inte att han är nöjd med ett valdeltagande på 13,5 procent.

- Orolig behöver man knappast vara men två saker är viktiga att tänka på nästa gång vi ordnar val: kandidatnomineringen och att göra rösningen mer tillgänglig. Vi måste vara mera ute bland folk. Det ska vi komma ihåg till nästa gång, säger Lindström.

- Många deltar gärna som frivilliga i församlingsverksamheten men de kanske inte är intresserade av att ställa upp i val.

Påverka genom att rösta

Lindström påpekar ändå att kyrkan i Finland är en folkkyrka och att församlingsmedlemmarna ska kunna vara med och forma verksamheten.

- Mest formar man kyrkan genom att delta, säger Anders Lindström.

Sjundeå bäst i Västnyland

Vad är det då som gör att valdeltagandet var så mycket större i Sjundeå än i Raseborg?

Marina Grotell, som själv blev röstmagnet i Sjundeå svenska församling tror att det handlar om tradition och hembygdskänsla.

- Jag tror att det har att göra med att Sjundeå är en landsbygdsförsamling, en liten ort där många i den svenskspråkiga befolkningen bott länge. De känner samhörighet med orten, med kyrkan och församlingen, säger Grotell.

Hembygdskänsla viktigt för deltagande

Hon räknar med att de som nu röstade är människor som i allmänhet röstar också i andra val.

Marina Grotell
Bildtext Marina Grotell fick flest röster i Sjundeå svenska församling.
Bild: Yle/Minna Almark

Sjundeå finska församling hade däremot ett lägre valdeltagande: 16,2 procent.

- Befolkningen i Sjundeå består dels av de som bott här väldigt länge och som har djup känsla av att höra hit. Dessutom har vi många invånare som flyttat hit senare. Många av dem är finskspråkiga och har sina arbetsplatser på annan ort. De har kanske inte samma hembygdskänsla ännu, funderar Grotell.

Nya generationer måste lockas med

Hur församlingen i den situationen ska lyckas locka också nya generationer till kyrkan är en viktig men svår fråga, säger Grotell.

- Den frågan gäller inte bara Sjundeå utan kyrkan i allmänhet. Vi måste hitta nya verksamhetsformer dit det är lättare att komma. Vi har inga höga tröskar men det kan kanske verka så om man inte är van att gå i kyrkan eller i församlingens olika klubbar och tillställningar, säger Grotell.

Hon påpekar att det är en fråga man måste arbeta med i framtiden om man vill att kyrkan ska ha någon inverkan i folks liv.

Diskussion om artikeln