Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här gick det i församlingsvalet och det här gör de nyvalda kyrkofullmäktigena – 14 procent röstade på riksnivå, men i Esse och Larsmo var andelen det dubbla

Från 2018
Lucas Snellman
Bildtext Kyrkans ledande sakkunniga Lucas Snellman tycker valdeltagandet är lågt, med tanke på att medlemmarna inte särskilt ofta har möjlighet att påverka den egna församlingen eller kyrkan i allmänhet.
Bild: Stina Sirén/Yle

Den evangelisk-lutherska kyrkan lyckas inte engagera sina medlemmar i samma mån som andra val i landet.

Kring tre miljoner finländare hade rösträtt i söndagens församlingsval, men endast dryga 14 procent kände för att använda sin makt över kyrkofullmäktige och församlingsråd.

Vad är kyrkofullmäktige och församlingsrådet?

  • Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige bestämmer om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.
  • Församlingsmedlemmarna väljer ledamöterna i fullmäktige i allmänna val, dvs. församlingsvalet.
  • I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet.
  • Församlingsrådet leder församlingens verksamhet, främjar det andliga livet och besluter om de medel som tilldelats församlingen.

Källa: https://evl.fi/fakta-om-kyrkan/organisation/beslutsfattande/beslutsfattande-i-forsamlingen

Det måttliga intresset är ändå ingen nyhet, och ligger egentligen på en ganska stabil nivå.

- Man behöver nog sätta in det här i ett större perspektiv. 2006 låg vi också på kring 14 procent, sedan gav införandet av 16-åringars rösträtt en höjning år 2010 och sedan har det sjunkit något igen. Så de här senaste valen har det varit ganska lika, säger ledande sakkunnig vid kyrkan Lucas Snellman.

På riksnivå är siffran rätt låg men lokalt finns det betydligt aktivare församlingar, så som i Esse och Larsmo.

I gårdagens val röstade nästan 47 procent av medlemmarna i Esse församling och drygt 28 procent av medlemmarna i Larsmo.

Inom vissa församlingar knyckte också valdeltagandet märkbart uppåt, jämfört med förra valet.

I Replot hade man förra valet ett deltagande på 15,2 procent, medan det nu hade klivit upp till 26,9 procent.

I Närpes steg deltagandet från 14,3 procent till 21,9 procent. Här tror Snellman att frågan om prästvigda kvinnor varit central i mobiliserandet av medlemmar.

Nytt men inte ungt

Ungdomen lyser med sin frånvaro i valet. Tittar man på de svenskspråkiga församlingarna, så var blygsamma 1,8 procent av de invalda i kyrkofullmäktige under 30 år.

Röstningsivern bland de unga var också dämpad. I Borgå stift röstade kring nio procent av de unga. I hela landet var siffran tio procent.

Men nytt blod kommer trots allt in i organen. Av de nu invalda är nästan hälften nya ledamöter. I Borgå stift är 47,7 procent av de invalda fullmäktigeledamöterna nya och i hela landet är siffran 49,8.

- Det är nog någon form av generationsväxling. Flera förtroendevalda har stigit åt sidan av olika orsaker och nya har kommit till, säger Lucas Snellman.

Snellman har märkt ett mönster, att yngre ledamöter kunde främja de yngres röstande.

- Det är en observation vi gjort att i den mån man har lyckats rekrytera kandidater som har en lägre medelålder, så har det också påverkat positivt att få flera att gå och rösta och uttryckligen flera yngre, säger Snellman.

Församlingsvalets resultat hittar du bakom den här länken.

Diskussion om artikeln