Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Liberala vann församlingsval i konservativa Petrus församling, grupp som kritiserat kyrkoherden i Vanda förlorade: "Tror att väljarna är trötta på maktkampen"

Från 2018
Röstning i församlingsval.
Bildtext De förtroendevalda som i söndagens församlingsval blev invalda tillträder nästa år, 2019.
Bild: Lehtikuva

Den mest konservativa församlingen i huvudstadsregionen, det vill säga Petrus församling i Helsingfors, ser ut att gå mot ett liberalare håll. I Vanda svenska församling har de senaste åren präglats av konflikter mellan en grupp och kyrkoherden. Den här gruppen förlorade nu klart i församlingsvalet.

Yle Huvudstadsregionens granskning visade tidigare att kandidaterna vid Petrus församling i Helsingfors sticker ut när det gäller synen på äktenskapet. I alla andra svenskspråkiga församlingar i huvudstadsregionen ansåg en majoritet av kandidaterna som svarade på valkompassen innan församlingsvalet att kyrkan ska viga samkönade par, men i Petrus var andelen som tyckte så här bara 22 procent, det vill säga fyra kandidater.

Alla de här fyra kandidaterna blev invalda i församlingsrådet i söndagens församlingsval och kandidatlistan "Petrus för alla" blev största grupp i valet.

Flest röster fick klassläraren Sonja Djupsjöbacka, som representerar den här kandidatlistan. Hon har inte suttit i församlingsrådet tidigare.

- Jag är lika överraskad som alla andra. Jag hade inte räknat med det här. Men jag är jätteglad och tacksam över alla röster, säger Djupsjöbacka, som fick 153 röster och mer än dubbelt så många som den som fick näst mest.

"Finns ett behov av liberalare åsikter i den här församlingen"

Djupsjöbacka säger att hon inte haft någon stor kampanj annat än att hon skrivit några inlägg på Facebook och andra har rekommenderat henne.

- Jag tänker också att det finns ett behov av liberalare åsikter i den här församlingen som är känd som ganska konservativ. Det finns en önskan om någonting nytt och annorlunda, säger Djupsjöbacka.

Är det någon särskild fråga du vill driva i församlingsrådet?

- Vår lista står för gemenskap och att alla ska känna sig välkomna. Församlingen har redan en gemenskap, men vi vill att det ska finnas någonting för alla. Jag tycker själv om Petrafrukosten, som är för kvinnor och som besökts av aktuella föreläsare. Jag vill att den ska finnas kvar eller att det finns någonting liknande.

Så många vill att kyrkan viger samkönade par.
Bild: Yle

Fotnot: Ovanstående graf är inte jämförbar med den som publicerades innan valet eftersom kandidater som enbart ställde upp i valet till kyrkofullmäktige också fanns med där. Här finns bara de som valdes in i församlingsrådet och som svarat på valkompassen med.

Grupp som klagat på kyrkoherden förlorade

Vanda svenska församling har under de senaste åren fått publicitet på grund av interna strider inom församlingsrådet.

Under hösten 2015 gick det så långt att församlingsrådet inte var beslutfört under två möten eftersom gruppen Vi i Vanda, som har majoritet, inte dök upp. Orsaken var att deras klagomål till Borgå stifts domkapitel inte hade behandlats och kyrkoherde Martin Fagerudd gick då ut i offentligheten och meddelade att församlingsrådet inte fungerar.

Klagomålen till domkapitlet handlade om Fagerudds agerande.

I söndagens församlingsval förlorade gruppen Vi i Vanda och gruppen Kyrkan mitt i byn kommer att ha majoritet i det nya församlingsrådet. Kyrkan mitt i byn har åtta ledamöter och Vi i Vanda fyra i det nya församlingsrådet.

Kyrkan mitt i byn uppgav innan valet att man vill arbeta för att skapa en uppmuntrande och konstruktiv stämning i församlingsrådet. Gruppen vill också stöda kyrkoherden i hans viktiga arbete med att utveckla församlingen och församlingsverksamheten.

Domare i Helsinki Cup
Bildtext Jan-Erik Eklöf.

"Vi hade ett klart och tydligt budskap om att konflikterna ska ta slut"

Flest röster i valet till församlingsrådet fick Jan-Erik Eklöf, som representerar Kyrkan mitt i byn.

- Jag tror att väljarna, församlingsmedlemmarna, blivit trötta på den pågående maktkampen inom församlingsrådet. Jag tror att vårt budskap var det rätta. Det går inte att göra någonting konstruktivt inom församlingen om man inte kan samarbeta med kyrkoherden och personalen, säger Eklöf.

- Det här betyder inte att man alltid måste vara av samma åsikt, men man ska vara beredd att lyssna och stötta varandra.

Tror du att konflikterna eller maktkampen har spelat någon roll för valresultatet?

- Det tror jag. Kyrkan mitt i byn hade ett klart och tydligt budskap om att konflikterna ska ta slut och samarbetet ska komma i gång.

Valdeltagandet högst i Kyrkslätt

Valdeltagandet i huvudstadsregionen varierade mellan 10,5 och 16 procent vid de svenskspråkiga församlingarna.

Högst var valdeltagande vid Kyrkslätt svenska församling, där 16 procent av de röstberättigade röstade.

Vid Grankulla svenska församling ordnades inget församlingsval eftersom antalet kandidater var för få.

Diskussion om artikeln