Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Man bör nu kontrollera sin egen brunn och förbereda sig inför framtiden" - grundvattennivån sjunker på många ställen i Finland

Från 2018
Uppdaterad 23.11.2018 15:12.
Bild på strand som visar hur lågt vattenståndet är i Päijänne.
Bildtext Vattennivåerna i de finska vattendragen fortsätter att sjunka. På bilden ser man hur strandlinjen i Päijänne flyttats på grund av de låga vattennivåerna.
Bild: Jaana Polamo / Yle

Nivån i vattendragen fortsätter att sjunka. I de största sjöarna är vattennivån 30-40 centimeter lägre än vanligt.

Den varma sommaren och regnfria hösten har lett till att vattennivåerna sjunkit särskilt i sydvästra, västra och mellersta Finland samt Södra Österbotten. På grund av vinterns låga nederbörd är vattennivåerna i resten av landet, förutom i Lappland och östra Finland, på nedgång eller oförändrade.

- I och med att det varit en torr sommar och vi inte fått nästan någon nederbörd, har grundvattnet sjunkit hela tiden, säger hydrogeologen Mirjam Orvomaa från Finlands miljöcentral SYKE.

Då vintern slår till och tjäle bildas, bildas det inte längre grundvatten och ytorna sjunker.

- Men som man ser från prognoserna förväntas det inget regn, säger Orvomaa.

Eftersom det är torrt och det inte finns någon jordfuktighet finns det inget som skulle hindra tjäle från att bildas.

- När tjäle bildas kommer vi inte alls mera att ha infiltrerande av vatten och det är det som är orsaken till att vi nu varnar om situationen, säger Orvomaa.

Vanha pumppukaivo Asikkalassa.
Bild: Yle/Arja Lento

- Det varierar mellan sjöarna men i de större är vattennivåerna 30-40 centimeter lägre än normalt. I till exempel Päijänne är vattennivån 20 centimeter lägre än vad den brukar vara den här tiden på året, säger överinspektör Pekka Kivijakola från Mellersta Finlands NTM-central.

På vissa håll, till exempel i vattendragen i Lojo sjö, Kumo älv, Kymijärvi och Pyhäjärvi, är vattenstånden fortfarande exceptionellt låga.

Lågt vattenstånd problem för fiskarna – ingen fara för Saimenvikarna

I slutet av sommaren var det många oroliga sommarstugeägare som tog kontakt med Finlands miljöcentral eftersom deras bryggor hamnat på torra marker.

Men det som är mer oroväckande är situationen för fiskarna i de mindre sjöarna. I sjöarna är vatteninflödet så litet att det kan bli brist på syre.

- Under vissa vintrar kan det förekomma fiskdöd i frodiga och grunda sjöar där syrenivåerna annars också är låga under vintern, säger överinspektör Pekka Kivijakola.

I Saimen har vattennivåerna tidigare legat på en högre nivå än genomsnittet eftersom sjön är så stor. Men under de senaste månaderna har vattennivåerna också i Saimen sjunkit till att vara 15 centimeter lägre än normala.

- Men det är ingen fara för Saimenvikarna. För dem är brist på isar värre än lågt vattenstånd, säger ledande hydrolog Bertel Vehivälinen från Finlands miljöcentral.

saimaannorppa
Bildtext Trots att vattennivåerna också sjunkit i Saimen borde det inte utgöra ett problem för Saimenvikaren. De påverkas mer av bristen på is, säger överinspektör Pekka Kivijakola från Mellersta Finlands NTM-central.
Bild: UEF

Vanligtvis brukar vattennivåerna sluta sjunka vid den här tiden på året. Under senhösten kan nivåerna till och med öka, men i år verkar vattennivåerna fortsätta sjunka.

- Enligt våra nuvarande prognoser kommer den genomsnittliga vattennivån sjunka med ytterligare 15 centimeter. Det är ganska lågt. Enligt en av våra prognoser kan vattennivån till och med närma sig rekordsiffror, säger Bertel Vehviläinen från Finlands miljöcentral.

Situationen för vattendragen i södra Finland har förbättrats något tack vare den senaste tidens nederbörd. I Lappland och östra Finland har vattenståndet hela tiden varit bättre än i andra delar av landet.

Låga vattennivåer problem för grundvattnet

Det största problemet med lågt vattenstånd är hur det påverkar grundvattnet. På vissa håll ser situationen väldigt dålig ut och det finns risk för att vattenbrunnar börjar sina – och på vissa håll har brunnarna redan torkat ut. Om det inte regnar inom en snar framtid ser situationen oroväckande ut.

Om vattenståndet är lågt i grunderna betyder det att det inte kommer nytt, färskt vatten ur jordmånen och då kan vattenkvaliteten sjunka.

- Det är som att ha vattnet och stå i ett glas i rumstemperatur i flera dagar, säger Mirjam Orvomaa.

- Man bör nu kontrollera sin egen brunn och förbereda sig inför framtiden. För 15 år sedan led man av en liknande situation och då blev jordbruk i mellersta Finland och norra Savolax utan vatten då vattnet var slut i brunnarna, säger Bertel Vehviläinen från Finlands miljöcentral.

Lågt vattenstånd i Päijänne.
Bildtext Det största problemet med lågt vattenstånd är situationen för grundvattnet. På vissa håll ser situationen dålig ut och det finns risk för att vattenbrunnar ska börja sina,
Bild: Jaana Polamo / Yle

Vattentrafiken i Saimen och Kallavesi i norra Savolax borde löpa normalt. Men på Finlands miljöcentral bedömer man att vattenenergiproduktionen kan på sina håll bli liten på grund av det låga vattenståndet i sjöarna.

I mitten av april efter att snön smält uppskattar man att vattennivåerna kommer återgå till det normala.

Artikeln bygger på ”Vedenpinnat ovat paikoitellen poikkeuksellisen alhaalla: seuraksena voi olla kalakuolemia ja kaivojen kuivumista, mutta Saimaan norpat ja vesiliikenne pärjäävät” av Titta Purunen. Artikeln har ytterligare kompletterats med kommentarer av Mirjam Orvomaa från Finlnads miljöcentral.

Diskussion om artikeln