Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

3 skoltak har rasat in inom loppet av 2 veckor - förvånad expert listar 3 möjliga orsaker

Från 2018
Ulf Blomberg, teknisk direktör i Lovisa bekantar sig med läget efter att innertaket i skolan Harjurinteen koulu i Lovisa rasat in.
Bildtext Ulf Blomberg, teknisk direktör i Lovisa, bekantar sig med läget efter att innertaket i en skola i Lovisa rasat in.
Bild: Lehtikuva

Olycksutredningscentralen funderar på att starta en utredning kring takraset i en Lovisaskolas matsal natten till tisdagen. Yle har också talat med en expert på byggande som listar tre sannolika orsaker till att innertak rasar in.

Jukka Pekkanen som är chef för att utveckla byggandet vid Rakennusteollisuus säger att det är ett stort problem varje gång ett innertak rasar in, och att sådant inte borde ske.

Det senaste fallet skedde natten till tisdagen då innertaket rasade i Lovisaskolan Harjurinteen koulus matsal. Liknande fall har inträffat i Kyrkslätt den 12 november och i Helsingfors den 8 november.

Enligt Pekkanen finns det på ett allmänt plan tre orsaker till att innertak rasar in. En orsak är planeringsfel, det vill säga att konstruktionerna inte är tillräckligt hållbara.

– En annan och en mer sannolik orsak är arbetsfel, det vill säga att man inte har följt planerna. En tredje orsak är att man belastar taket genom att hänga upp något tungt där så att taket dras neråt, säger Pekkanen.

På basis av vad han läst i nyheterna om fallen i Lovisa, Helsingfors och Kyrkslätt, bedömer han att det troligtvis handlar om arbetsfel.

Pekkanen betonar att han bekantat sig med fallen bara via nyheterna. Han säger att liknande fall utreddes senast för över tio år sedan.

– Det borde vara alldeles enkelt att fästa innertak och det är förbluffande att man gör sådana här fel.

En stor hög med isoleringsmaterial ligger på golvet. Hål i innertaket.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Pekkanen hoppas att någon neutral part ska utreda vad det beror på att innertak har rasat in. Därefter borde det finnas klara anvisningar för hur man ska gå till väga och alla byggnadsentreprenörer borde satsa mera på kvalitetskontroll.

– Varje beställare, planerare och entreprenör måste se till att det här inte upprepas.

Professor: Isoleringsmaterialet orsaken

Professorn i byggnadsteknik vid Tammerfors tekniska universitet Arto Saari analyserar olyckan med hjälp av nyhetsbilder.

Saari säger att det finns två alternativ: antingen var innertaket dåligt fastsatt eller så var isoleringsmaterialet så tungt att taket rasade in.

– På basis av bilderna ser det ut som om isoleringsmaterialet är orsaken.

Saari säger att olycksorsaken borde utredas grundligt.

– Har det gjorts fel inom planeringen eller genomförandet?

Olycksutredningscentralen överväger att starta en utredning

Olycksutredningscentralen överväger att starta en utredning av olyckan i Lovisa. Ledande forskaren Kai Valonen säger att man funderade på frågan redan i anslutning till olyckan i Åggelby i Helsingfors.

isoleringsmaterial ligger på golvet
Bild: Yle/ Lone Widestam

Det blev ingen utredning eftersom takraset i Åggelby berodde på ett fel som har lyfts fram flera gånger tidigare. Takkonstruktionen var fastsatt med spikar, inte skruvar.

Valonen säger att takras kan förhindras i framtiden bara genom att man systematiskt inspekterar byggnader. Han anser att man i varje kommun borde fundera på vilka byggnader som är förknippade med risker och vilka inspektioner man borde genomföra i dem.

– Det att man talar om byggnadsövervakning bidrar till att man inte längre bygger sådana här byggnader. Nu är problemet det är det redan finns byggnader med konstruktionsfel. De kan åtgärdas bara med hjälp av inspektioner.

Artikeln baserar sig på Rakentamisen asiantuntija listaa sisäkattojen romahdukselle 3 todennäköistä syytä – "Hämmästyttävää, että tällaisia virheitä saadaan aikaan" skriven av Hanna Hanhinen och Matti Konttinen.