Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finlands äldsta talgoxe hittades i Svartå

Från 2018
Talitiainen oksalla
Bildtext Talgoxen kan sannolikt bli äldre än tretton år men ingen sådan har hittills dokumenterats i Finland.
Bild: Yle/ Risto Salovaara

Fågelskådaren Christer Kalenius i Svartå i Raseborg fick oväntat besök när en talgoxe dök upp vid hans hus tolv år efter ringmärkningen.

Kalenius är en hängiven fågelskådare och ringmärkare av fåglar. Han har idag över 160 arter på sin lista.

Kalenius bor i Svartå bruk och ringmärker en stor del av fåglarna hemma på gårdsplanen och i närbelägna skogar.

uuttukyyhkyn poikasta rengastetaan
Bildtext Frivilliga fågelskådare bidrar genom ringmärkning och kontroller med värdefullt material för forskning.
Bild: Yle/Hannamari Luukkanen

Det var också det han sysslade med en vårdag för ett par år sedan när han plötsligt upptäckte en talgoxe som han ringmärkt tolv år tidigare.

Den visade sig vara Finlands äldsta dokumenterade talgoxe.

Tonårstalgoxe

Eftersom fågeln vid den första ringmärkningen sannolikt var omkring ett år gammal uppskattades fågelns ålder vid kontrollen till tolv år och tio månader.

- Det var en helt osannolik dag i slutet av mars 2016. Samma dag hittade jag tre över tio år gamla mesar, säger Kalenius.

Talitiainen pöntöllä tunturikoivikossa.
Bildtext Kalenius fångade in talgoxarna med håv när de flög ut och in genom holkarna.
Bild: Yle / Risto Salovaara

Blåmesar, talgoxar och talltitor flög ut och in i holkarna för att välja var de skulle häcka. Kalenius fångade dem med håv när de flög ut ur holkarna. Det visade sig att tre av dem var rejält äldre än de andra.

Två talgoxar fick plats på rekordlistan – den äldsta och den tredje äldsta som någonsin märkts i Finland. Dessutom träffade Kalenius på en talltita som han också själv ringmärkt över tio år tidigare, på samma plats.

- Det konstiga var att jag aldrig träffat på de här fåglarna sedan jag märkt dem för över tio år sedan, säger Kalenius som regelbundet fångar in fåglar och kontrollerar deras märkning.

En talltita sitter på en gren.
Bildtext Talltitan på Kalenius gård var också över tio år gammal. Det är dock inte den som är här på bilden.
Bild: Risto Salovaara / Yle

Även om han inte stött på just de här exemplaren sedan ringmärkningen tror han ändå att de rört sig i samma miljö under alla dessa år.

Vad som hänt med kändistalgoxen som veterligen är Finlands äldsta vet han däremot inte. Sedan 2016 har han inte sett till den men om den lever är den alltså över 15 år gammal vid det här laget.

Christer Kalenius har räddat närmare 90 svanar från att dö i vinterkylan
Bildtext Christer Kalenius ser ringmärkningen som sin livsuppgift i dag.

Kalenius har haft fågelskådning och ringmärkning som sin hobby i flera decennier.

- I början var det en hobby, sedan blev det en livsstil och nu är det väl en livsuppgift, skrattar han.

Ringmärkningen sker i samarbete med Helsingfors universitet och Naturhistoriska centralmuseets ringmärkningsbyrå.

Bästa fynden i hemknutarna

I Svartå bruk där Kalenius bor finns ett rikt fågelliv.

Den gamla bruksmiljön med sina stora fina lövträd utgör en mångsidig biotop för olika fågelarter.

- Här finns ek, alm, ask, lönn och stora klibbalar vid ån som gör att fåglarna trivs här.

Stenknäck
Bildtext Stenknäcken hör till Svartå bruks rara arter.
Bild: Christer Kalenius

Stenknäcken är en av de rariteter som trivs i bruksmiljön.

- Stenknäcken är en exceptionellt fin art men den är också en riktig smygis, säger Kalenius som ändå lyckats ringmärka över 600 exemplar sedan mitten av 1990-talet.

Stenknäckens vingfjädrar
Bildtext Stenknäcken har vackra vingfjädrar.
Bild: Christer Kalenius

Omkring hälften av alla ringmärkta stenknäckar i Finland har ringmärkts av Christer Kalenius i Svartå. Det hittills äldsta exemplaret han träffat på är fem år och fyra månader.

Den äldsta större hackspetten som ringmärkts i Finland har också kommit med på resultatlistan tack vare Kalenius.

Också den ringmärkte han på sin gårdsplan år 2003. Nästan 13 år senare dök den upp på samma gårdsplan igen.

Yles finska sidor kan du läsa mera om Kalenius och åldersbestämning av fåglar.

Diskussion om artikeln