Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bort med bråte och bilvrak - nu ska Sibbostrand snyggas upp

Från 2018
Uppdaterad 21.11.2018 07:02.
Husfasader
Bildtext Så här såg Sibbostrand ut i mars 2018.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Efter långa förhandlingar mellan Sipoonranta Oy och Sibbo kommun ser det ut som om det inte blir någon tilläggstid för att bygga klart bostadsområdet Sibbostrand.

Om markanvändningsavtalet mellan Sibbo kommun och Sipoonranta Oy upphör ska företaget som sista åtgärd snygga upp hela området kring Sibbostrand. Bort med bråte och bilvrak, nu blir det ängsblommor och ny båtramp.

På tisdagskvällen fick Sibboborna säga sitt om vilka åtgärder som behövs. Då ordnade kommunen nämligen ett diskussion om landskapsvårdsplanen för Sibbostrand.

En stor sandplan invid höghus.
Bildtext Sibbostrand har inte utvecklats enligt planerna. De tomma tomterna på vänstra sidan om Storörsvägen, det vill säga den östra sidan av Sibbostrand, tillfaller kommunen om Sipoonranta Oy inte får tilläggstid.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Roger Juslenius har just bekantat sig med den preliminära landskapsvårdsplanen och diskuterat den med sina bordsgrannar.

Hans familj var en av de första som flyttade in i Sibbostrand när de färggranna höghusen blev färdiga år 2011.

- Vissa grejer ser bra ut, men det finns ännu många frågor. Sådant som är halvfärdigt nu, som hamnen, torget, kajen och båtbryggorna ser ut att sättas i skick. Men det ser inte ut att bli så mycket förändringar med sandplanerna, säger Juslenius.

Bara preliminär plan

Enligt den preliminära planen ska sandplanerna, alltså de obebyggda tomterna, jämnas ut och det ska sås ängsväxter där.

Både Juslenius och andra invånare skulle hellre se att de tomma tomterna bli välskötta parkområden än ängar.

- Vi vill ha mer parkområden, säger Tiina Siira.

Hon skulle gärna se att servicen på området utökas, till exempel med ett litet café vid stranden.

Medelålders man står inomhus och tittar in i kameran.
Bildtext Roger Juslenius.
Bild: Yle/Mira Bäck

Något café finns inte med i den preliminära planen, men nog en hel del annat.

Hamnbassängen ska stenbeläggas och det ska planteras träd och buskar. Parkeringen ska flyttas närmare hamnområdet och en ny välfungerande båtramp ska byggas.

Det här är bara en del av åtgärderna och de kan ännu förändras en hel del innan den slutliga planen är klar.

- Därför ordnades det här diskussionstillfället, för att vi ska få veta vad invånarna tycker och behöver, säger Juhani Aspara som är områdeschef på Skanska.

Byggföretaget Skanska äger största delen av Sipoonranta Oy.

28 punkter

Redan före invånarmötet har en inofficiell grupp bestående av Sibbostrands invånare satt ihop en lista på 28 olika åtgärder som de anser behövs på området.

Bland annat vill man ha tillräcklig skyltning, få en lekplats och en näridrottsplats, och förbättra belysningen särskilt på den östra sidan av området.

Den mörka sandplanen har hittills fungerat lite som en soptipp där folk lämnat skrotbilar och annat bråte.

Två övergivna bilar bredvid båttrailrar.
Bildtext Bild från i somras. Båttrailrar och bilvrak på den östra sidan av området.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Enligt Aspara finns flera av de 28 åtgärderna redan med i förslaget till landskapsvårdsplan. Belysningen, som många invånare nämner under kvällen, kan vara litet av en utmaning.

- Det kräver isåfall att vi drar in elektricitet till den delen av området, vilket höjer kostnaderna, säger Aspara.

Pengar

Flera av deltagarna i invånarkvällen undrar över hur stor budget som finns till förfogande för att göra förbättringarna.

Det är meningen att Sipoonranta Oy ska stå för kostnaderna.

- Vi har inte satt upp någon exakt summa, men om vi räknar med de åtgärder som finns i den preliminära planen så går de loss på mellan 300 000 och 400 000 euro, säger Aspara.

Mer än det får åtgärderna knappast kosta.

Man tittar in i kameran. I bakgrunden synns andra människor som diskuterar något.
Bildtext Juhani Aspara från Skanska.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Både Sibbos kommundirektör Mikael Grannas och Juslenius hoppas på att uppsnyggningen på sikt ska locka nya invånare till Sibbostrand.

- När hamnfunktionerna och boendet är tydligt skilda åt så kommer det att skapa en bättre levnadsmiljö för invånarna. Det kommer nog att synnas utåt också, säger Grannas.

Enligt Aspara kan landskapsvårdsprojektet förstås hjälpa till med att få nya invånare, men det är inte den huvudsakliga tanken.

- Främst är det här en handräckning till dem som redan bor på området, för att göra deras vardag trivsammare, säger han.

Beslutet kan tas innan årsskiftet

Från början skulle Sibbostrand vara klart redan år 2016, men så svängde konjunkturerna neråt. Sipoonranta Oy ansökte om och fick tilläggstid till år 2021, men den tidtabellen höll inte heller.

Sipoonranta ansökte igen om tilläggstid, den här gången fram till år 2028, men det ser alltså inte ut att godkännas.

Enligt Grannas har kommunen och Sipoonranta Oys huvudägare Skanska förhandlat sedan sommaren.

- Nu lutar det mot att markanvändningsavtalet kommer att upplösas, säger Grannas.

Om det händer så återgår marken som Sipoonranta Oy köpte av kommunen i kommunens ägo.

Det betyder att Sibbo kommun tar över den östra delen av området som främst består av en stor sandplan och sträcker sig till småbåtshamnen.

Radhus och våningshus intill ett vildväxt grusområde med staket runtomkring.
Bildtext Bild från i somras. Också på den västra delen av området finns obebyggd mark.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Sipoonranta Oy fortsätter stå för den västra sidan av området där de redan byggda husen finns.

- Vi utgår från att kunna ha ärendet i styrelsen ännu under det här årets tid, säger Grannas.

Vårt hopp är att om två-tre år kunna återuppta marknadsföringen av området

Mikael Grannas, Sibbos kommundirektör

Arbetena för att sätta i skick området skulle göras huvudsakligen under våren så att det skulle vara färdigt till sommaren. De är en del av överenskommelsen mellan kommunen och Sipoonranta Oy.

- Vårt hopp är att om två-tre år kunna återuppta marknadsföringen av området, säger Grannas.

Om konjunkturerna tillåter så skulle kommunen gärna förverkliga den ursprungliga planen med bostäder

- Men i första hand vill vi göra området lugnare och trivsamt för invånarna, säger Grannas.

Diskussion om artikeln