Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Byggfirman blåste in sand i astmatikern Annelis lägenhet trots att renoveringen skulle vara "dammfri" - Helsingfors bostadsbolag ignorerar invånarnas problem

Från 2018
Uppdaterad 22.11.2018 12:13.
Bild på en kvinna
Bildtext Anneli Korhonen är ordförande för invånarkommittén i ett av Hekas husbolag i Gamlas. Nu avgår hon ändå i protest mot att Heka inte lyssnat på invånarna.
Bild: Sandra Crawford/Yle

En invånare fick vänta nästan fyra månader på en hel ytterdörr. När en annan invånare började hosta blod på grund av inomhusluften skyllde Heka på familjens krukväxt. Heka säger att det inte är frågan om några större problem.

- All sand kom in i lägenheten. Jag hittar fortfarande sand i min bostad och jag har dammsugit mina böcker tre gånger efter renoveringen, säger Anneli Korhonen, som bor i Hekas bostad i Gamlas.

Husets fasad renoverades i fjol.

Korhonen är ordförande för husbolagets invånarkommitté. Hon säger att det kom ännu mer sand in i lägenheter på andra sidan huset.

Ibland hostade min man till och med blod. Heka föreslog att symptomen kunde bero på pollenallergi, trots att vi fick symptomen på vintern

― Mira-Veera Auer

Korhonen har astma och dammallergi och har haft lungkatarrer sedan renoveringen. Andra invånare i husbolaget har också varit sjuka

- Vi var rädda för det här redan före renoveringen, säger Korhonen.

Korhonen var i kontakt med husbolagets disponent å invånarkommiténs vägnar i våras i fjol, innan renoveringen började.

Invånarna ville att Heka skulle ordna ett informationsmöte om renoveringen. Korhonen undrade också hur lägenheterna skulle skyddas från damm under renoveringen.

Disponenten svarade att inget informationsmöte ordnas och att renoveringen inte dammar.

En mejlkonversation mellan en representant för invånarkommittén i Hekas hyreshus i Gamlas, och Hekas disponent. Disponenten menar att en fasadrenovering inte kommer att damma. Adressen, mejladresser, telefonnummer och disponentens namn har censurerats.
Bildtext "Fasadrenoveringen dammar inte" var disponentens korta svar på Anneli Korhonens fråga om hur lägenheterna skulle skyddas från damm. Svenska Yle har täckt över disponentens namn, bägge personernas mejladresser och telefonnummer och fastighetens adress.
Bild: Skärmdump

Avgår i protest

Invånarna upplever också att fasadrenoveringen är slarvigt gjort och att resultatet är dåligt. Men Heka bryr sig inte om deras klagomål, säger de.

- Flera av oss sökte om kompensation. Det fick vi, kring sexhundra euro. Men trots att vi bett om det har vi inte fått något kvitto på kompensationen. Vi vet inte varför vi fått just sexhundra euro, säger Korhonen.

Invånarna är också oroliga inför framtiden. Heka ska utföra en badrums- och köksrenovering i huset.

Invånarna har blivit nekade tillfälliga bostäder under renoveringen.

bild på en vägg
Bildtext Trots fasadrenoveringen saknas det en bit av en invånares vägg.
Bild: Sandra Crawford/Yle

- Vi är fortfarande missnöjda med den tidigare renoveringen - och nu vill de börja med nästa, säger Korhonen.

Lägenheternas badrum kommer att vara ur bruk i två veckor. Heka menar att invånarna då ska använda bastuutrymmena i stället. Där finns endast en toalett, säger Korhonen.

- Jag har bestämt mig för att avgå från posten som ordförande i protest. Jag letar också hela tiden efter en ny bostad, jag kan inte längre bo kvar här.

bild på ett fönster
Bildtext Isoleringen i det här ventileringsfönstret har bytts ut otaliga gånger - men bra har det inte blivit, säger Anneli Korhonen.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Heka: "Väldigt svårt att tro att man sagt att det inte ska damma"

- Byggfirman skyddade inte lägenheterna tillräckligt noggrant, medger Pekka Ljungberg, vd för Heka Länsi.

Heka Länsi äger fastigheten i Gamlas. Det lokala bolaget lyder under moderbolaget Heka.

Ljungberg säger att han inte vill kommentera kritiken mot att bolaget inte ville ordna ett informationsmöte innan renoveringen. Disponenten och vd:n har bytts ut sedan dess, säger han.

- Men jag har väldigt svårt att tro att disponenten sagt att renoveringen inte kommer att damma. Alla inom den här branschen vet att fasadrenoveringar dammar, säger Ljungberg.

Angående kvittona på kompensationen säger Ljungberg att invånarna inte kommer att få några skilda kvittona.

- Kompensationen dras bort från hyran, säger Ljungberg.

Mira-Veeras man hostade blod - Heka skyllde symptomen på en krukväxt

Även invånare i andra delar av staden har haft problem med Heka.

I flera Facebookgrupper om problem med inomhusluft hittar man många invånare i Hekas bostäder som berättar om mögel och fuktskador.

- När vi flyttade in i vår lägenhet i november i fjol hade vi svårt att andas. Vi fick torr hals och ibland hostade min man till och med blod, säger Mira-Veera Auer, som bor i en Heka-lägenhet i Jakobacka.

Ytterdörren var i ett sånt skick att man kunde bryta sig in med en skruvmejsel

― Niko Koskinen

Auer klagade till Heka om inomhusluften. Först flera månader och kontakter senare granskade Hekas representanter lägenheten.

- De föreslog bland annat att symptomen kunde bero på pollenallergi, trots att vi fick symptomen på vintern. De sade också att de kunde bero på några krukväxter som vi hade, säger Auer.

Till slut hittade Heka allvarliga inomhusluftsproblem i lägenheten.

En kvinna med förväntansfull blick. Hon sitter på en stol i en lägenheten.
Bildtext Mira-Veera Auer fick allvarliga symptom av inomhusluften i sin lägenhet. Heka frågade henne om problemen kunde bero på pollenallergi trots att symptomen börjat på vintern.
Bild: Yle/ Petteri Juuti

I dag har lägenheten renoverats och symptomen har än så länge inte återvänt.

Auer är ordförande för husbolagets invånarkommitté. Invånarna krävde att Heka ska undersöka inomhusluften i husbolaget. Det gick Heka med på.

Undersökningen tyder på att tio lägenheter har allvarligare problem och måste undersökas noggrannare.

Auer säger också att flera invånare sagt att Heka inte tagit deras klagomål på allvar.

Mira-Veera Auer är riksdagsvalskandidat för Vänsterförbundet.

Niko väntade nästan fyra månader på en hel ytterdörr

Niko Koskinen fick vänta nästan fyra månader på att Heka skulle byta ut hans söndriga ytterdörr.

Koskinen bor i Månsas. Snabbt efter att han hade flyttat in försökte någon bryta sig in i lägenheten. Ytterdörren och dörrkarmen gick sönder i samband med inbrottet.

- Vi tog kontakt med Heka flera gånger och bad att de skulle byta ut dörren. Det kändes som om de inte tog oss på allvar, säger Koskinen.

Medan de väntade på den nya dörren försökte ytterligare en person bryta sig in i lägenheten.

- Dörren var i ett sånt skick att man kunde bryta sig in med en skruvmejsel. Lyckligtvis jagade vår hund bort inbrottstjuven, säger Koskinen.

En ytterdörr i trä. Dörrkanten har spruckit, och listen bredvid dörren har lossnat.
Bildtext - Dörren var i ett sånt skick att man kunde bryta sig in med en skruvmejsel, säger Niko Koskinen. Både själva dörren och dörrkarmen sprack under ett inbrottsförsök.
Bild: Privat/ Niko Koskinen

Heka: "Vi försöker ta alla klagomål på allvar"

- Vi försöker ta alla klagomål på allvar men ibland sker det mänskliga misstag. Vi har närmare 50 000 bostäder och nästan 100 000 invånare, säger Jaana Närö, vd för Heka.

Hur länge får det ta innan invånarna får svar?

- Vi har ingen maximitid men vi försöker svara på klagomålen så snabbt som möjligt. Ibland handlar det ändå om komplicerade frågor som vi måste reda ut innan vi svarar, säger Närö.

Invånare säger att de varit tvungna att kontakta Heka flera gånger innan de fått svar. Är det okej att invånarnas klagomål inte får något svar alls?

- Självklart inte. Ibland tar invånarna kontakt med mig när de inte fått svar. Det är ändå ganska sällan som jag får sådana klagomål, säger Närö.

En nöjd kvinna från axlarna uppåt. I bakgrunden syns en somrig gata och några bilar.
Bildtext Jag får in relativt få klagomål om att ingen svarat på invånarnas klagomål, säger Hekas vd Jaana Närö.
Bild: Yle/ Ulla Malminen

Många invånare klagar på inomhusluften. Hur akut är situationen med luften i Hekas bostäder?

- Det pratas mycket om problem med inomhusluft - men oftast handlar det om skolor och daghem. I våra bostäder är situationen inte akut, säger Närö.

Renoverar ni många hus med inomhusluftsproblem och bygger ni nya bostäder?

- Vi bygger kring sexhundra nya bostäder om året. Vi renoverar kring tusen bostäder om året men oftast är det fråga om stambyte. Det är bara i vissa fall som det handlar specifikt om inomhusluftsproblem, säger Närö.

Diskussion om artikeln