Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Misslyckat försök med gemensam rektor för Ekenäs och Karis-Billnäs gymnasium avslutas

Från 2018
Skolelever går in i en skolbyggnad. Nära ingången står en lönn med höstgula löv.
Bildtext Ny lediganslås rektorstjänsten i Karis-Billnäs gymnasium.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Både personal och rektor har varit missnöjd med det gemensamma rektorskapet. Det har lett till att projekt blivit ogjorda och till turbulens i skolorna menar man. Därför valde man nu att avsluta försöket.

Därmed ledigförklarar man också tjänsten som rektor vid Karis-Billnäs gymnasium.

Det var bildningsnämndens svenskspråkiga sektion som i juni i fjol beslöt att Mikael Eriksson skulle fungera som gemensam rektor för Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium under läsåret 2017-2018.

För kort tid att utvärdera

Beslutet fattades efter att det hade blivit klart att Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium inte kunde fusioneras till ett enda Raseborgsgymnasium.

Man utvärderade sedan det gemensamma rektorskapet med studerande och personal kring årsskiftet men konstaterade att tiden för utvärderingen blev för kort.

Dessutom fanns det inte tillräckligt med tid för att rekrytera en ny rektor så den gemensamma lösningen fortsatte ett läsår till.

Inför höstterminen anhöll ändå rektor Mikael Eriksson om tjänstledighet då han blev t.f. rektor i Kyrkslätt gymnasium.

Efter det har Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium skötts av varsin t.f. rektor.

Rektorn inte på plats

Personalen i de båda gymnasierna har varit missnöjd med det gemensamma rektorskapet.

Det ursprungliga målet att bygga upp ett gemensamt gymnasium för Raseborg upplevdes intressant och motiverande av lärarkåren.

Därför gjorde beskedet att det inte blir något gemensamt gymnasium att luften gick ur dem, menar personalen.

Att ha en enda rektor för båda enheterna blev för splittrat enligt lärarna.

Rektorn var inte tillräckligt ofta på plats vilket ledde till att en del uppgifter blev ogjorda eller på hälft.

Turbulent läsår

I Karis-Billnäs gymnasium upplever man att läsåret var ytterst turbulent då rektorn sällan fanns på plats samtidigt som högstadiet hade en ny rektor och kanslisten för båda skolorna var ny.

Också rektor Mikael Eriksson stöder i stort kollegernas åsikter.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt därför på sitt möte i tisdags (20.11) att försöket med gemensam rektor avslutas den sista december 2018.

Tjänsten som rektor vid Karis-Billnäs gymnasium ledigförklaras nu.

Diskussion om artikeln