Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pekka Lundmark ska leda näringslivet EK in i framtiden - ”Klimatmålen blir en stor möjlighet för våra företag”

Från 2018
Pekka Lundmark
Bild: yle/ Patrik Schauman

Finlands Näringlivs viktigaste mål är att höja sysselsättningsgraden, säger Pekka Lundmark, som på onsdagen valdes till styrelseordförande för Finlands Näringsliv EK.

- Vi har ju lyckats ganska bra under de senaste åren, den har ju stigit till 72 procent.

Vi får ändå inte glömma att Sveriges sysselsättningsgrad är 77 procent, påpekar Lundmark.

- Sysselsättningen är helt avgörande för det finländska samhället i framtiden.

Lundmark anser att flexibiliteten på arbetsmarknaden är avgörande för att hålla sysselsättningen på en hög nivå.

Värna om utbildning inom nya teknologier

- Vi ska också värna om utbildningen och de nya teknologierna.

- Artificiell intelligens och robotik kommer att, på ett väldigt fundamentalt sätt, förändra många av våra jobb och därför är det väldigt viktigt att både den offentliga sektorn och företagen satsar på utbildning och speciellt teknologiutbildning.

Flexibiliteten på arbetsmarknaden kan främjas genom att uppmuntra branscherna att i framtiden så mycket som möjligt tillämpa lokala avtal, säger Lundmark.

Trepartssamarbetet är inte dött

Vilken roll har trepartssamarbetet i den nya världen?

- Finlands Näringsliv är inte en avtalspart i löneförhandlingar, utan det sker på förbunds- och lokalnivå, konstaterar Lundmark.

Han säger ändå att trepartssamarbetet fortfarande spelar en viktig roll i vissa lagstiftningsfrågor, i pensionsfrågor, arbetslagstiftning och så vidare.

- Trepartssamarbetet är inte dött, men EK är inte mera löneavtalspart.

En vanlig bild är att industrin alltid motsätter sig utsläppsminskningar men nu vill EK arbeta för att utsläppen minskar?

- Det här är oerhört viktigt både för industrin som producerar energi och för den stora energiintensiva industrin och för hela det finländska samhället. Vi måste minska våra utsläpp.

Den senaste klimatrapporten är hårresande läsning. Europa måste bli klimatneutralt till år 2050

Pekka Lundmark

De senaste klimatrapporterna är hårresande läsning, säger Lundmark, och därför behövs hårda åtgärder både i Finland och i Norden och hela Europa.

- Vi måste elektrifiera stora delar av hela våra industriprocesser, decentraliserad uppvärmning måste elektrifieras och en stor del av trafiken måste elektrifieras, nämner Lundmark.

- Jag vill se att det här är en betydlig mer en möjlighet för Finland och finska företag eftersom vi har väldigt fina, både stora och små teknologiföretag som bygger teknologi för våra klimatmål.

Uppfylla klimatmål stor möjlighet för finska företag

Hittills har man klagat på att vår konkurrenskraft inte klarar för ambitiösa utsläppsmål men du ser det här annorlunda?

- Jag tycker att det är precis tvärtom.

Det är jätteviktigt att Finland inte agerar allena utan vi måste påverka EU så att EU stramar åt sina klimatmål, säger Lundmark.

- Såtillvida man gör det - jag tror att vi har goda förutsättningar att lyckas - då blir det en stor möjlighet för våra företag.

Lundmark är 54 år och han har varit vd för Fortum sedan 2015.

Diskussion om artikeln