Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsstiftelsen

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019

Från 2018
Bilden visar en räknetavla
Bild: Arja Lento

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2019 eller därefter med 4,278 procent för personer som är födda år 1957.

Livslängdskoefficienten minskar också invalidpensioner som beviljas år 2019 med undantag av pensionsandelen för återstående tid, som ingår i pensionen och som livslängdskoefficienten inte tillämpas på. Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på familjepensioner, partiellt förtida ålderspensioner, arbetslivspensioner och avträdelsestöd enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Syftet med livslängdskoefficienten är att anpassa nya arbetspensioners nivå och pensionsutgiften enligt förändringen i den förväntade medellivslängden. Om medellivslängden fortsättningsvis ökar, minskar livslängdskoefficienten de månatliga pensionerna.

Avsikten är att arbetstagarna ska kompensera livslängdskoefficientens minskande inverkan på pensionen genom att arbeta längre än idag. Den målsatta pensionsåldern, som beräknas utgående från livslängdskoefficienten, för personer födda år 1957 är 64 år och 9 månader.

På andra språk