Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vindkraften ska rädda klimatet men i södra Finland finns knappt några vindmöllor - Hangös stadsdirektör vill planera områden för vindparker

Från 2018
Uppdaterad 30.11.2018 13:32.
Vindkraften är konkurrenskraftig, men det är krångligt att få lov att bygga vindparker - Spela upp på Arenan

Det kunde finnas betydligt mera vindkraftverk också i södra Finland. Men långsamma processer och motsträviga attityder kan avskräcka dem som vill bygga vindparker.

- Egentligen har vi inte tid att vänta! Vi borde bygga nu!

Det säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell när han står vid riksväg 25 några kilometer från Hangö centrum.

På ett par hundra meters avstånd finns Västnylands enda vindmöllor, fyra stycken på rad som snurrar i sakta mak.

En vindmölla i skogen.
Bildtext I dag finns det fyra vindmöllor i Hangö.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Det är här Strandell kunde tänka sig att placera flera vindkraftverk. Här finns inte speciellt mycket bosättning och folk har vant sig vid vindmöllorna, säger han.

Men han skulle gärna se att de blev betydligt fler än så.

- På tio års sikt hoppas jag att det skulle finnas rejält mycket mera vindmöllor än det finns i dag. Nu har vi de här ynkliga fyra stycken och de är inte ens stora med dagens mått mätt. Så det finns nog plats för hur mycket som helst till, både i Hangö och i övriga Finland.

Stor potential också i södra Finland

Frank Hoverfelt är vd för det kommunala energibolaget Ekenäs Energi. Han håller med om att det kunde finnas betydligt mera vindkraftverk i södra Finland.

Det blåser mycket längs med kusten och det innebär att det finns fina förutsättningar att producera elektricitet av vinden, säger han.

- Faktum är att vi behöver el och då är vindkraft en av de bästa formerna att producera den. Därför tycker jag att det är lite synd att vi inte har mera vindkraft i södra Finland.

Porträttbild av Frank Hoverfelt.
Bildtext Ekenäs Energis vd Frank Hoverfelt.
Bild: Yle/Minna Almark

I dag är ungefär tio procent av den el som Ekenäs Energi säljer producerad av egen vindkraft. Den kommer från tre stycken vindkraftparker i Österbotten som bolaget äger andelar i.

Långa lovprocesser avskräcker

Men även om det finns potential att bygga vindkraftverk i södra Finland är det ingenting som Ekenäs Energi planerar för tillfället.

Problemet är var vindkraftverken i så fall ska placeras.

Det är få människor som vill ha dem nära sig och det är en utmaning att hitta en plats där man skulle få lov att bygga vindkraftverk och där den skulle bli accepterad, säger Hoverfelt.

- Om man gick in i en lovprocess, så skulle den bli utdragen. Antagligen skulle det komma en hel del besvär och det skulle gå igenom olika besvärsmyndigheter.

Ett annat problem är att försvarsmakten har varit försiktigt inställd till vindkraften med tanke på att den lär störa radarövervakningen i luftrummet, fortsätter han.

Ett kraftverk och elledningar.
Bildtext Tio procent av den el som Ekenäs Energi säljer kommer från egenproducerad vindkraft.
Bild: Yle/Minna Almark

I praktiken innebär det att Ekenäs Energi högst antagligen inte kommer att starta några lovprocesser i västra Nyland.

I stället borde kommunerna på ett allmänt plan föra en diskussion om man vill ha vindkraft och i så fall var, anser Frank Hoverfelt.

- Och sedan när man har fört den diskussionen och nått någon form av konsensus så skulle vi sannolikt vara intresserade av att bygga vindkraft i västra Nyland också.

Processerna måste luckras upp

I oktober publicerade FN sin klimatrapport där det tydligt framkom att världens alla länder snabbt måste agera för att bromsa den globala uppvärmningen.

De närmaste åren kommer sannolikt att vara de viktigaste i hela vår historia, slog forskarna bakom rapporten fast.

Ett effektivt sätt för Finland att nå sin strävan att bli ett kolneutralt land är att bygga ut just vindkraften. Det skriver Jubileumsfonden för Finland självständighet Sitra för sin del en i en färsk rapport.

Vindkraften erbjuder en möjlighet att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt, skriver Sitra.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell önskar nu att staten skulle titta över sina normer när det gäller lov för att bygga vindkraft. Kommunerna borde också titta över sina rutiner, fortsätter han.

- Om alla myndigheter samstämmigt tycker att det är något man ska satsa på så borde man också luckra upp processerna så att det blir möjligt för kommuner att låta bygga vindkraft, så att vi inte behöver tioåriga lovprocesser som det i vissa fall har varit frågan om.

Kommunen kunde planera områden för vindparker

Det är landskapsplanen som styr den helhet som vindkraftsutbyggnaden bildar. Men det är möjligt att planera lokala vindkraftsområden utanför landskapsplanens vindkraftsområden.

Det gäller i så fall färre än tio vindkraftverk och det är kommunen som beviljar undantagsbeslut om det.

Porträttbild av Denis Strandell.
Bildtext Hangös stadsdirektör Denis Strandell.
Bild: Yle/Minna Almark

Många energiaktörer är precis som Ekenäs Energi ointresserade av att gå igenom de långa lovprocesserna för att bygga vindkraftverk, säger Denis Strandell.

Därför skulle han vilja undersöka om staden färdigt kunde planlägga områden för just det syftet.

- Staden kunde skaffa alla lov och göra behövliga undersökningar. Om ett antal år finns det lov för en viss storleks vindpark med vissa höjder och effekter. Då har man något man kan sälja till energibolagen. Jag tror att det finns en marknad för färdigplanerade områden, som är ready to build.

Egentligen är det inte konstigare än att planlägga för bostadsområden som man sedan överlåter till privata aktörer som bygger dem, säger han.

Tiden är knapp

Även om kommunen lyckas planlägga i snabb takt kommer det att ta flera år att få det gjort, fortsätter Denis Strandell.

Men tiden för att agera börjar bli knapp om man tänker på hur bråttom det är att stävja den globala uppvärmningen.

Alla kommuner och städer måste också dra sitt strå till stacken för att staten ska klara av sina målsättningar när det gäller koldioxidutsläpp, säger Denis Strandell.

- För att få spaden i marken måste man först göra en hel del pappersexercis och det tycker jag man ska börja med nu.

Södra Finland borde ha mera vindkraft

Frank Hoverfelt önskar för sin del att staten i högre grad skulle styra över energipolitiken. Det borde inte finnas så många former av styrinstrument, utan utsläppshandeln borde vara den styrande mekanismen, säger han.

- Genom en bra utsläppshandel kan man göra så att investeringarna styrs till förnybara energikällor. Och då tror jag nog att det i första hand är vindkraft som det gäller och också biokraft till stor del.

Ekenäs Energi äger sina andelar i vindkraft via den österbottniska energikoncernen Katternö Kraft, som bolaget äger aktier i.

Det är också i Österbotten som vindkraften främst byggs ut eftersom det är mest ekonomiskt lönsamt där.

- Men det betyder inte att man inte skulle få ekonomi i det här i södra Finland också, säger Frank Hoverfelt.

Närbild av elledningar.
Bildtext Mest el konsumeras i södra Finland.
Bild: Yle/Minna Almark

Strandell tycker att det är synd att det inte finns mera vindkraft i Finland. Jämför man med de andra nordiska länderna är densiteten av vindkraftverk betydligt mindre här.

För tillfället verkar det som om all vindkraft koncentreras till ett område mellan Uleåborg och Karleby, fortsätter han.

- För mig signalerar vindkraft ren el. Det skulle vara bra om södra Finland fick mera egen vindkraft eftersom den största delen av förbrukningen är här.

Diskussion om artikeln