Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nextjets konkursförvaltare kan komma att kräva pengar av Guldkusten Ab i Jakobstad

Från 2018
Uppdaterad 13.12.2018 12:50.
Nextjets flygplan som står i still på marken.
Bildtext Nextjet försattes i konkurs i maj i år.
Bild: Nextjet/pressbild

Nextjets konkursboförvaltare Lars-Henrik Andersson i Stockholm utreder som bäst om det finns skäl att försöka återvinna pengar som betalats i december ifjol till Guldkusten Ab i Finland. Guldkustens styrelseordförande Peter Boström anser att det inte finns något allmänt intresse i ärendet.

Guldkusten har lånat ut 766 000 euro till Nextjet Sverige Ab enligt förvaltarberättelsen som blev klar den 19 november.

Guldkusten Ab med hemort i Jakobstad ger vartannat år ut magasinet Coastline som är Österbottens handelskammares skyltfönster utåt när det gäller framgångsrika och intressanta österbottniska företag.

Guldkusten har gett lån åt Nextjet Sverige

Det har tidigare inte framkommit att Guldkusten i Jakobstad skulle ha gett lån åt Nextjet Sverige. Det framkommer inte direkt ur förvaltarberättelsen när lånet på 766 000 euro beviljats.

En återbetalning/amortering av 174 000 euro har skett i december 2017, alltså ett halvt år före konkursen. Ur förvaltarberättelsen framgår inte till vilket ändamål lånet använts.

I styrelsen för Guldkusten Ab ingår Peter Boström från Jakobstad som styrelseordförande och vd. Peter Björk och Juha Häkkinen ingår som styrelsemedlemmar.

Peter Boström var styrelseordförande i Nextjet Sverige Ab (NJS) och Nextjet Ab (NJ) och Peter Björk var styrelsemedlem och delägare i Nextjet Sverige via sitt bolag Solving Ab när flygbolaget försattes i konkurs. Juha Häkkinen är vd för Österbottens Handelskammare.

Juha Häkkinen vill inte kommentera ärendet utan hänvisar till Peter Boström för en kommentar kring lånet och vad det innebär.

Den tidigare styrelsemedlemmen i Guldkusten Ab, Bengt Jansson, säger att det inte fanns några pengar att låna ut från Guldkusten Ab och att han inte känner till saken. Han hänvisar också till Peter Boström för kommentarer.

Peter Boström: Gör vad f-n du vill!

Peter Boström i Jakobstad säger att det inte finns något allmänt intresse kring Nextjet och Guldkusten Ab.

Han har absolut inget att kommentera. Han ser inga problem och blir det några så sköts de i så fall, det handlar om två privata bolag.

- Gör vad f-n du vill, du har ingenting med det här att göra, säger Peter Boström till Yle Vega Österbotten i telefon.

peter boström
Bildtext Peter Boström.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Återvinning utreds

Under rubriken Återvinning i förvaltarberättelsens textdel är överföringen till Guldkusten Ab den enda enskilda penningtransaktion som nämns, i övrigt handlar det rent allmänt om transaktioner mellan de båda koncernbolagen NJ och NJS.

I fråga om transaktioner mellan närstående har ett stort antal transaktioner skett mellan NJS och NJ.

Enligt bolagets uppgifter till konkursboförvaltaren är den främsta anledningen att intäkterna för flygbiljetterna tillkom NJ, medan motsvarande kostnader belastade moderbolaget och därför skedde överföringar av likvida medel.

Konkursboförvaltaren utreder både utbetalningen till Guldkusten AB och de interna överföringarna mellan koncernbolagen.

Konkursboförvaltaren är intresserad av överföringen till Guldkusten Ab och kring årsskiftet klarnar det om en återvinning kommer att krävas i rätten.

- En av grunderna för återvinning är betalningar som skett med större belopp och om de inte är ordinära och har skett tre månader innan konkursutbrottet eller till en närstående inom två år och man samtidigt var på obestånd kan de återvinnas, säger konkursförvaltare Lars-Henrik Andersson .

- Sådana utbetalningar är alltid intressanta för konkursförvaltare men i fallet Guldkusten har vi inte sett fler än en återbetalning.

Nextjet missköttes under många år enligt konsult

Flygkonsulten Arne Karyd i Sverige har i flera repriser kommenterat turerna kring Nextjets verksamhet och slutliga konkurs för Yle Österbotten.

Man har misskött trafiken i 8-10 år i praktiken

Enligt honom är det närmast bortförklaringar som ledningen för Nextjet kommer med i förvaltarberättelsen om konkursens orsaker.

- Man har misskött trafiken i 8-10 år i praktiken, säger Arne Karyd.

Nextjet i konkurs i maj 2018

Det var den 17 maj i år som Nextjetkoncernens bolag Nextjet Sverige Ab (NJ) och de helägda dotterbolagen Nextjet Sverige ab (NJS) och Sweports Ab försattes i konkurs.

Skulderna i de båda Nextjetbolagen uppgår till drygt 28 miljoner euro.

Sweports Ab var ett bolag som erbjöd markservice åt flygbolaget i form av incheckning, biljettservice, gate-och rampservice. Beslut om avveckling av Sweports fattades under hösten 2016.

Hösten 2015 delades verksamheten i koncernen upp så att NJS blev ett marknads-och försäljningsbolag och NJ blev ett produktionsbolag.

Karleby-Jakobstad flygplats.
Bildtext Karleby-Jakobstad flygplats.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Personalen har till största delen varit anställd av NJS och den operativa licensen hos NJ.

Under våren 2018 flyttades personalen över till NJ och arbetet med att flytta över tillgångarna till NJ från NJS hade påbörjats vid konkursutbrottet.

Det här var enligt förvaltarberättelsen ett led i att konsolidera bolagen.

Nextjet Sverige AB ägdes av Oy Herrfors AB (30 procent), Air Åland AB (25 ), Alandia Air AB (20), Ab Solving Oy (20) och vd Magnus Ivarsson (5). Nextjet Sverige AB ägde Nextjet AB (100 procent).

Inga besked om nystart på linjen Kronoby-Stockholm

Nextjet upprätthöll flygtrafik på linjen Kronoby-Stockholm och den trafiken upphörde i och med konkursen i maj.

Diskussioner pågår som bäst med det norskägda flygbolaget AirLeap om ett eventuellt återupptagande av trafiken.

AirLeap har fått sin flyglicens under hösten 2018 men inga besked har lämnats om bolaget har för avsikt att starta kommersiell verksamhet på linjen.

"Österbottens handelskammare har inte placerat pengar i Nextjet"

Guldkusten ägs till 45 procent av kommunerna i Jakobstadsregionen och till 55 procent av Österbottens handelskammare.

I ett pressmeddelande skriver handelskammaren att Guldkusten inte kommer att förlora pengar, eftersom det är frågan om privat marknadsföringsstöd åt NextJet som har kanaliserats via Guldkusten.

Stödet har getts av Datic Ab och Solving Ab. Guldkustens uppgift är att marknadsföra regionen och det är bakom Coastline-publikationen.

Österbottens handelskammare skriver också att de inte har placerat pengar i Nextjet och är inte heller i övrigt delaktiga i ärendet.

Artikeln uppdaterad 23.11 kl. 14:35 med info från Österbottens handelskammares pressmeddelande.