Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HFD: Fel att fullmäktige i Hangö avskedade läkaren Outi McDonald - det var istället grundtrygghetsnämndens uppgift

Från 2018
kvinna i röd luva framför trävägg
Bildtext Outi McDonald.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Hangö stad begick ett formellt fel då det var fullmäktige som sade upp läkaren Outi McDonald i mars 2015. HFD ändrar inte på Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Det var grundtrygghetsnämnden som borde ha fattat beslut om uppsägningen, anser domstolen.

Hälsocentralläkaren Outi McDonald anställdes som ledande läkare av Hangö fullmäktige i juni 2012.

I slutet av år 2014 beslöt stadsstyrelsen i Hangö att förflytta Outi McDonald från tjänsten som ledande läkare till en tjänst som hälsocentralläkare.

Fullmäktige avskedar McDonald

Stadsstyrelsen beslöt i början av mars 2015 föreslå fullmäktige att McDonald sägs upp. Orsakerna var att hon skulle ha överträtt sina befogenheter.

Hangö stad sade i ett pressmeddelande att McDonald gjorde fel då hon fastställde lönen för en familjeterapeut. Hon skulle också ha avlägsnat och förstört egendom.

Fullmäktige beslöt sedan att avskeda Outi McDonald på ett extra möte i mars 2015.

Lång besvärsprocess

Efter det har det pågått en lång besvärsprocess där Helsingfors förvaltningsdomstol i slutet av december 2016 ansåg att Hangö handlade fel då McDonald sades upp.

Läkaren blev fel behandlad av Hangö stad då hon först förflyttades från tjänsten som ledande läkare till en tjänst som hälsocentralläkare och sedan sades upp av fullmäktige, ansåg förvaltningsdomstolen.

I slutet av januari 2017 beslöt fullmäktige i Hangö att anföra besvär i Högsta förvaltningsdomstolen. Fullmäktigeledamoten Ulf Lindström (SDP) lämnade också in ett besvär. Det gjorde han för säkerhets skull, ifall fullmäktige inte skulle ha lämnat in ett besvär.

HFD: Besvären förkastas

Nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen kommit med sitt beslut.

HFD godkänner inte Outi McDonalds krav på att besvären förkastas. Såväl Lindström som stadsstyrelsen har rätt att be HFD granska Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

HFD konstarerar också att Ulf Lindströms och Hangö stadsstyrelses besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut förkastas.

McDonald avskedades som hälsocentralläkare

HFD säger i sitt beslut att både HFD och Helsingfors förvaltningsdomstol anser att fullmäktige har sagt upp Outi McDonald från sin tjänst som hälsocentralläkare, inte som ledande läkare.

Och eftersom McDonald var hälsocentralläkare då hon sades upp så borde det ha varit grundtrygghetsnämnden som sade upp hennes arbetsavtal, inte fullmäktige.

Hangö stadsfullmäktige har därmed överskridit sina befogenheter då fullmäktige i mars 2015 sade upp Outi McDonald, anser HFD. Därför ska beslutet upphävas.

Hangö ska ersätta kostnader

Hangö stad ska ersätta McDonald för rättegångskostnaderna i Högsta förvaltningsdomstolen. Summan är 1 798 euro.

HFD beslöt att förkasta McDonalds krav att Ulf Lindström ersätter hennes rättegångskostnader. Hon behöver inte heller ersätta Hangö stads rättegångskostnader i Högsta förvaltningsdomstolen.

Diskussion om artikeln