Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Din höft ser ut som en halmhimmel" Både patienter och läkare undanhålls risker med medicintekniska produkter

Från 2018
Höftled.
Bild: Henrik Leppälä / Yle

Myndigheterna i Finland offentliggör inte uppgifter om faror som kan vara förknippade med medicintekniska produkter, som proteser, eller om en sådan produkt har dragits in från försäljning.

Det grävande programmet i TV1 MOT har tillsammans med den internationella journalistgruppen ICIJ undersökt problem och övervakning inom miljardbusinessen.

- Opererande läkaren berättade att din höft just nu ser ut som en halmhimmel. Om du under de kommande två månaderna ens en gång stiger på den foten så kommer du sannolikt aldrig att kunna gå igen, det beskedet fick Marita Rauhaniemi.

Jaakko och Marita Rauhaniemi.
Bildtext Jaakko och Marita Rauhaniemi
Bild: Taisto Lapila / Yle

Rauhaniemi fick en höftprotes av typen ASR år 2005. Protesen sades vara bättre och hållbarare än någon annan protes som fanns på marknaden.

Flera offer för höftskandalen också i Finland

Efter fem år kom det fram att protesen hade förorsakat en falsk tumör. Rauhanniemi blev en i raden av patienter i en internationell skandal.

Sammanlagt hade omkring 100 000 personer världen över fått protesen, av dem 2 000 i Finland.

Tillverkaren, DePuy, hade försvarat sig med att ASR-protesen var fullständigt funktionerande ännu en kort tid innan den drogs bort från marknaden år 2010.

I Finland har till och med hälften av dem som har fått en liknande protes varit tvungna att opereras på nytt inom tio år.

Allvarliga hälsorisker, till och med dödsfall

ASR-höftproteserna är inte den enda medicinska protesen som implanteras i människokroppen.

Medicintekniska produkter

Till exempel drog företaget Medtronic år 2007 in från marknaden en ledning som hörde till en pacemaker av märket Sprint Fidelis. Ledningen hade förorsakat dödsfall.

I år håller Bayer på att slutligt dra in ett implantat av märket Essure som används då kvinnor steriliseras. Implantatet har förorsakat smärta hos patienter världen över.

Av den orsaken har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira uppmanat läkare att lämna meddelanden om risksituation gällande implantatet.

Enligt Bayer är Essure ändå tryggt för användarna och man motiverar indragningen med kommersiella skäl.

Myndigheterna tror på företagens egen övervakning

Tillverkarna spelar en stor roll då det gäller medicintekniska produkter på marknaden. Man brukar vanligen följa upp den långvariga inverkan först då implantatet redan opererats in under huden.

Om det blir problem är det i allmänhet inte en myndighet som beslutar om implantatet ska dras från marknaden. Praxis inom branschen är att tillverkaren gör korrigeringar och meddelar om dem till myndigheterna.

Det är ändå tillverkarnas skyldighet att rapportera om risksituationer till patienterna.

Informationen löper trögt - stram linje i Finland

Övervakningen av medicintekniska produkter stöder sig i allt väsentligt just på rapporter om risksituationer.

Patienter i Finland använder samma slag av produkter som patienter världen över. Om det uppstår problem borde det alltså inte vara svårt att få information.

Bild på en höftprotes.
Bildtext Närbild av höftprotes.
Bild: Henrik Leppälä / Yle

I Finland finns det inget offentligt register där patienter eller ens läkare kan kontrollera uppgifter om risker med medicintekniska produkter.

MOT har kommit över rapporter genom att lämna in begäran om information med motivering om offentlighetsprincipen.

Valvira offentliggör inte heller uppgifter om indragna medicintekniska produkter, till åtskillnad från flera andra Europeiska länder.

I Finland har inte patienterna möjlighet att meddela direkt till den övervakande myndigheten om problem. Det kan man till exempel i USA.

MOT kommer att offentliggöra flera artiklar om patienternas erfarenheter om medicinsk utrustning, rapporter om risksituationer och övervakning.

Texten baserar sig på artikeln "Lonkkasi muistuttaa himmeliä" - potilailta ja jopa lääkäreiltä pimitetään lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä vaaratilanteita, skriven av Hanna Takala.

Diskussion om artikeln