Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var tredje kvinna har utsatts för våld av sin partner - bara vart tionde fall anmäls till polisen

Från 2018
Uppdaterad 29.11.2018 08:32.
Minna Tervamäki "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bildtext Balettdansaren Minna Tervamäki dansar på Kvinnolinjens videofilm för kampanjen Den tredje.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Den finländska statistiken är dyster. Var tredje kvinna utsätts för våld i sin parrelation. Var tredje berättar inte åt någon om våldet. Och bara var tionde fall anmäls till polisen.

Kvinnolinjen har nu startat en kampanj för att uppmärksamma våldet mot kvinnor. Det här gör man genom den integrerande konstnärliga kampanjen Se kolmas (Den tredje ).

Sedan mars har man man samlat in utsatta kvinnors berättelser och bett kläddesignern Anne-Mari Pahkala designa tre balklänningar för att symbolisera tre olika berättelser.

Anne-Mari Pahkala "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bildtext Minna Tervamäki, Anne-Mari Pahkala och Johanna Storck
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Två av klänningarna kommer att synas på årets slottsbal på självständighetsdagen 6.12.

Designern Anne-Mari Pahkala började med att läsa 50 olika berättelser som skickats in av kvinnor som utsatts för våld i sina parförhållanden.

- Av alla konstprojekt jag tidigare varit med om, är den här processen den mest omskakande, säger Pahkala.

Hon kände både obehag och sorg, men skapade tre vackra balklänningar.

Varje klänning symboliserar en misshandlad kvinnas berättelse. Pahkala ser det som en positiv utveckling att man börjat ta ställning i samhällsfrågor också under strålkastarljusen på de röda mattorna.

Emma Kari "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bildtext Efter en stunds tvekan ansåg Emma Kari att slottsbalen är rätt plats för att tala om våld mot kvinnor.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Riksdagsledamoten Emma Kari (gröna) erkänner att hon tvekade en stund när hon blev ombedd att medverka.

Vi har en lång tradition av att inte tala om missförhållanden på självständighetsbalen på slottet, men efter en stunds tvekan insåg Kari hur viktigt det är att bära just den här klänningen på balen.

- Var och en som har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld har rätt att tala om det och ingen ska längre ha rätt att tysta ner de här kvinnorna. Vår enda uppgift är att lyssna på dem, ge dem vårt stöd och hjälpa dem att klara sig vidare, säger Emma Kari.

Den misshandlade småbarnsmamman

Kari kommer att bära en röd klänning som visualiserar en misshandlad trebarnsmammas berättelse om ett liv där hon utsattes för både psykisk och fysisk misshandel i över tio år.

Var och en som har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld har rätt att tala om det. Ingen ska längre ha rätt att tysta ner de här kvinnorna

― Emma Kari

Johanna Storck från Kvinnolinjen berättar att mammor som stannar hemma med små barn är i en särskilt utsatt situation om mannen isolerar, skuldbelägger och förminskar mamman så att hon förlorar sitt självförtroende.

Enligt dem som arbetar på Kvinnolinjen är de här berättelserna är många.

Den framgångsrika, men misshandlade kvinnan

Ungdomsorganisationen Alliansens ordförande Elisa Gebhard, ska bära klänningen som inspirerats av en ung, vacker och framgångsrik kvinna.

Hennes liv förstördes av en våldsam man som kontrollerade henne både psykiskt och fysiskt och som misshandlade henne regelbundet.

Elisa Gebhard "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bildtext Elisa Gebhard är arg för att det är så svårt för misshandlade kvinnor att få hjälp.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Gebhard känner ilska när hon tänker på våra bristfälliga system för att ingripa mot våld.

Den unga kvinnan vars berättelse har gett upphov till Gebhards klänning hade både varit i kontakt med polisen och andra myndigheter och hade försökt hitta ett skyddshem, utan att lyckas.

Hjälpen kom först när hon var nära att förlora sitt liv, men före det hade hennes man misshandlat henne allvarligt, upprepade gånger.

Korusuunnittelija sovittelemassa "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Johanna Storck från Kvinnolinjen konstaterar att den här kvinnans berättelse inte finns i våldsstatistiken eftersom skadorna betecknades i sjukjournalerna som olyckor.

Inte heller polisen på den lilla orten ansåg misshandeln vara så allvarlig att man behövde väcka åtal. Mannen var förmögen och inflytelserik och ingen ville tro att han var kapabel att misshandla sin partner.

Kvinnolinjens erfarenheter visar att män i ekonomisk maktposition är väl representerade i situationer där kvinnor misshandlas. Misshandel i hemmen är inte ett fenomen som bara förekommer i fyllan bland personer med låg social status.

16 åringen som blev våldtagen av en äldre arbetskamrat

En av klänningarna handlar om en 16 årig flicka som blev våldtagen av en äldre man som jobbade på samma arbetsplats.

Hon följde mannen hem och anade inte oråd. Hon litade på mannen tills han tog henne med våld.

Efter våldtäkten blödde hon ymnigt och hade ont i sitt underliv i flera veckor efteråt. Idag är hon 20 år och mår fortfarande dåligt trots många försök att få hjälp och terapi.

Den unga kvinnan anmälde aldrig våldtäkten. Enligt vår nuvarande lagstiftning fyller inte händelsen kriterierna för våldtäkt, eftersom kvinnan inte gjorde motstånd. Samtyckeslagen kommer att behandlas i riksdagen först senare.

Forskning visar att unga kvinnor är särskilt utsatta för våld.

Därför vill Kvinnolinjen satsa mer resurser på förebyggande åtgärder och öka medvetandet om våld mot kvinnor. Alla unga borde undervisas i att sätta gränser och var och en borde få lära sig hur ett jämlikt förhållande fungerar.

Iltapukuja esillä "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Utöver det faktum att våldet är smärtsamt och traumatiserande är det också dyrt för vårt samhälle. I Finland kostar våld mot kvinnor 2,4 miljarder euro - varje år.

Statistiken i den här artikeln grundar sig på en bred europeisk undersökning gjord av EU:s byrå för grundläggande rättigheter och visar att Finland är på andra plats när det gäller otrygghet för kvinnor i EU länder. Danmark är på första plats.

Inrikesministeriets rapport från i maj 2018 visar också hur utsatta kvinnor är för våld i hemmet.

Att siffrorna för Finlands och Danmarks del är så dystra jämfört med till exempel östeuropeiska länder kan tolkas som att vi i nordiska länder vågar prata om våldet mot kvinnor, medan problemet i länder som Bulgarien, Slovakien, Ungern och Polen tigs ihjäl.

Naiskuoro esiintyy "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bildtext Damkören Lyran sjöng på lanseringen av Kvinnolinjens kampanj.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Även i Finland tiger vi ofta om våld mot kvinnor för att det är skambelagt. Många vill hålla kulisserna uppe så långt det går och flyr först när både det egna livet och barnens liv är hotade.

Enligt THL:s undersökningar är gatan den farligaste platsen för män, medan hemmet är farligast för kvinnor. Vad våld i hemmet beträffar är 70 % av offren kvinnor.

Balettdansaren Minna Tervamäki som dansar på Kvinnojourens kampanjvideo berättar vilken omvälvande upplevelse kampanjen har varit för henne.

I sitt eget liv har hon insett hur viktigt det är att lära sin dotter att säga nej med besked och lära henne sätta gränser.

Matleena Kuusniemi "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bildtext Matleena Kuusniemi läste upp tre berättelser om våld mot kvinnor.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Skådespelaren Matleena Kuusniemi som också är engagerad i kampanjen har under det senaste året berättat om trakasserier mot kvinnliga skådespelare inom filmbranschen.

Trots att hon är professionell skådespelare hade hon svårt att låta bli att bli rörd när hon läste upp de tre kvinnornas berättelser.

Kuusniemi önskar att man skulle lära barn redan i skolåldern att var och en har rätt till sin fysiska och psykiska integritet. Enligt Kuusniemi är rätten till den egna kroppen något som borde ingå i vår allmänbildning och omfattas av hela befolkningen.

Korusuunnittelija sovittelee korua "Se kolmas"- osallistavan taidekampanjan lehdistötilaisuudessa
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Enligt EU:s rekommendationer borde vi ha minst 500 skyddshem i Finland, men för tillfället är antalet skyddshem bara 172.

Det är viktigt att tröskeln att få hjälp är låg och att våldsoffer får adekvat krishjälp i tid.

Kvinnolinjen efterlyser mer resurser för förebyggande arbete. Det krävs resurser för att informera unga om deras rätt att sätta gränser och om hur ett hälsosamt parförhållande fungerar.

Ett jämlikt förhållande är inte en självklarhet för alla, därför behövs undervisning och vägledning för att de finländska parförhållandena ska bli mer jämlika.

Att en man dödar sin kvinna är en vanlig historia

En klar majoritet av alla offer för våldsbrott i Finland är män (61 procent) och oftast sker våldshandlingarna mellan män.

Men vad våldsbrott med dödlig utgång beträffar är det vanligaste att en man tar livet av sin partner.

Av alla mord och dråp som sker i vårt land är offret i 16 procent av fallen en kvinna som dödas av sin man.

Förtydligande: 27.11.2018 klockan 8.49. Statistiken i ingressen har förtydligats för att undvika missförstånd.

Förtydligande 28.11.2018 kl. 13.30 om statistiska uppgifter

Diskussion om artikeln