Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Varför tittar inte polisen på fartkamerans foto innan de skickar böteslappen? – så här svarar polisen på 20 frågor om böter i trafiken

Från 2018
Uppdaterad 27.11.2018 13:29.
Fartkamera.
Bild: All Over Press.

Yle bad publiken om frågor angående trafiken och böter. Så här svarar polisens trafiksäkerhetscentrals direktör, överkommissarie Dennis Pasterstein, på frågorna.

Fartkamerornas foton

1. Varför tittar inte polisen på fotot innan de skickar ordningsboten till föraren?

Enligt lagen ska ordningsboten skickas till den person som enligt registret är fordonets ägare eller innehavare, utan att man identifierar föraren.

Polisen tittar därmed inte på föraren utan man tittar efter registernummer och jämför bilen på bilden med den information som finns i registret.

Polisen tittar endast på föraren om fordonet har flera ägare eller innehavare.

2. Kameran har flera gånger blixtrat när jag kört förbi, men jag har aldrig fått en varning eller en bot. Är det frågan om ett fel i kameran eller skrämselteknik?

Föraren har i de här fallen överskridit hastighetsbegränsningen med 3-6 kilometer i timmen, vilket ger en anmärkning. Polisen stryker ändå en del av de här anmärkningarna ur systemet, och då får föraren ingen anmärkningslapp.

Anmärkningar

3. Hur många anmärkningar kan man få under ett år innan följande fortkörning ger böter?

Huvudregeln är att anmärkningar inte räknas med i andra trafikbrott. Om polisen däremot upptäcker att samma person har fått tiotals anmärkningar under ett år, kan polisen inleda en förundersökning gällande trafikbrotten.

I år var det ett fall i östra Finland där en person hade fått över 90 anmärkningar under ett år. I det här fallet beslöt man att inleda en förundersökning. Om det här fallet tas vidare till rätten, kan personen dömas för endast ett trafikbrott. Men när man bestämmer om körförbud beaktas personens alla anmärkningar.

4. Vad är det för poäng med att skicka 280 000 anmärkningar årligen? Det är riktigt slöseri med skattepengar.

Anmärkningarna skickas ut för att påverka förarnas körbeteende och därmed ökar man säkerheten i trafiken.

Polisen har ett system som går i tre nivåer. Polisen tar inte kontakt med de personer som gör små förseelser. Följande nivå är anmärkning och därefter ordningsbot. Ordningsboten är som störst 140-200 euro.

Om man kör för fort i en tätort är straffet hårdare.

Fortkörning på ett område med en hastighetsbegränsning på under 60 km/h kan ge en 170 eller 200 euros ordningsbot.

På vägar med begränsningar över 60 km/h kan man få en ordningsbot på 140 eller 200 euro.

5. Behöver man bestrida en anmärkning om man inte själv har kört fordonet?

Det behöver man inte. Det går inte ens att bestrida en anmärkning.

6. Med hur mycket kan man överskrida hastighetsbegränsningen utan att få mer än en anmärkning?

Som högst 6 km/h.

Ordningsbot

7. Kan en ordningsbot eller bot ges till andra än den faktiska föraren?

De ordningsböter som gäller den automatiska övervakningen skickas till ägaren eller innehavaren utan att polisen tar reda på vem föraren är. I de här fallen kan boten skickas till fel person. Ordningsböter som skickas hem kan bestridas ifall de har skickats till fel person.

En ordningsbot som delas ut ute på vägen ges alltid till föraren personligen.

8. Jag fick tre fortkörningsböter förra året och jag fick en månads körförbud. Den har jag genomlidit. Om jag nu får en fortkörningsbot inom de närmaste två åren (det betyder att jag under två år skulle ha fått fyra böter), kommer jag då att få ett nytt körförbud?

När du har fått tre ordningsböter och det körförbud som man får för dem är över, så nollas "synderna".

9. Jag körde för fort i Tyskland, 80 km/h på ett område där man får köra 60 km/h. Böteslappen, där det fanns en bild, var hemma i Finland redan samma vecka. Varför tar det så länge att få böteslappen i Finland och varför är boten större än i Tyskland?

Riksdagen har bestämt storleken på böterna i Finland.

Polisen försöker betjäna kunderna så snabbt och effektivt som möjligt. Ibland kan ordningsboten eller anmärkningen skickas iväg redan samma dag som personen överskred hastighetsbegränsningen. Ibland kan det ta 10 månader från handlingstidpunkten. I genomsnitt får kunden brevet inom ungefär en vecka.

10. Är det sant att kameraövervakningens ordningsbotsavgift inte skickas ut då någon kört med en bil som ägs eller innehas av ett företag?

Det här är inte sant.

Vid de här tillfällena skickar polisen ett brev till företaget om saken. Om man då inte får svar på vem det gäller, tar man kontakt med den person som är ansvarig för fordonet eller vd:n. Om ingen tar kontakt med polisen kan polisen efterlysa ansvarspersonen eller vd:n.

11. Har olyckorna minskat efter att gränsen för när en fortkörning ger ordningsböter sänktes?

Säkert har man också där märkt skillnader. Men den största utvecklingen kommer från att man har nyare bilar och att bilarna har bättre säkerhetssystem. Också vägunderhållet har fört trafiksäkerheten framåt. I städer har man till exempel sänkt hastighetsbegränsningen och byggt rondeller.

En stor orsak till att olyckorna har minskat är att den allmänna inställningen till säkerhet har förbättrats.

Fortkörningarna har ändå minskat märkbart under de senaste åren.

I mars 2015 körde 170 av 1 000 bilister för fort vid trafikövervakningskameror. I år blixtrade det för 55 av 1 000 fordon. Det går verkligen åt rätt håll.

12. Kan fordonets innehavare själv få se det foto som trafikövervakningskameran har tagit och identifiera bilisten?

Personen kan gå till polisstationens servicepunkt för att se fotot.

Bilens ägare och innehavare kan också per telefon beställa bilden och få den skickad till sin e-postadress. Då måste den som ringer ha böteslappen i handen eftersom polisen frågar efter personlig information som kan styrka identiteten. Efter det kan polisen skicka bilden till en hemlig e-postadress.

Om boten inte bestrids, men man vill ha bilden som minne, kan polisen skicka den ungefär tre månader efter att boten har skrivits ut.

13. Kan man få böter på posten baserat på det som en polisbil mäter och fotograferar?

Det här är i princip möjligt, men polisen har inte i det här skedet så bra utrustning i bilen att man kan ta en tillräckligt bra bild på föraren.

14. Kan den som har kört för fort kräva att få sin ordningsbot omvandlad till en dagsbot (som är baserad på inkomst)?

Praxis kan variera, men polisen accepterar inte anspråk.

En dagsbot kan inte i fortkörningsfall vara mindre än 200 euro. Ifall en dagsbot för någon skulle vara lägre än en ordningsbot, så gör polisen en höjning så att slutsumman blir minst 200 euro.

15. Varför kan inte myndigheterna skicka fortkörningsböter till utlandet, så som till exempel esterna och tyskarna gör?

Den lag som berör böter ändras 1.6.2020. De nuvarande ordningsböterna ändras till trafikfelsavgifter, och efter det kan man skicka dem till utlandet. Polisen får med hjälp av europeiska register reda på ägarens eller innehavarens kontaktuppgifter och kan då skicka brevet till personen.

16. Hur kan man få böter för att man kör för långsamt?

Enligt lagen kan man inte få böter för att man kör för långsamt.

Böter kan man få om det är frågan om att man kör på ett trafikfarligt sätt. Det kan till exempel handla om att man kör 60 km/h på ett 120 km/h område. Vid de här tillfällena tar man alltid hänsyn till situationen. Till exempel tätt snöfall påverkar naturligtvis vad som är en säker hastighet.

Min magkänsla säger att polisen ger ut ungefär tio böter per år som beror på underhastighet.

17. Varför är inte kamerorna placerade på verkligt farliga platser, där sikten är begränsad på grund av en lång kurva eller efter en gupp? Riksväg 6 är på sina håll riktigt farlig. Jag bedömer att Pastersteins mål inte är att förbättra trafiksäkerheten, utan att på åttio-område samla in pengar på oavsiktliga fortkörningar.

18. Polisen motiverar ofta trafikövervakningskamerorna med säkerhet, men de finns ofta placerade på ställen där man kan köra för fort "av misstag". Är inte polisen rädd att det här ska minska på polisens trovärdighet?

Polisen bestämmer inte var stolparna ska finnas.

Kommunerna och städerna bestämmer var de får byggas. De konsulterar med polisen när de gör besluten. Stolparnas placering bestäms ur trafiksäkerhetssynvinkeln och baserat på olycksuppgifter.

Polisens rapportering ska vara trovärdig och transparent, och det försöker vi vara i all rapportering. Polisen har inget behov av att förändra sanningen. Det är synd om en del förare ser den här övervakningen som ett förtret och som ett sätt att samla in pengar

Polisens uppgift är att övervaka att trafikreglerna följs, förbättra trafiksäkerheten och försöka förebygga olyckor.

19. I de nya kamerastolparna har avståndet ökat mellan kameran och bilen, och kamerastolpen kan övervaka flera bilar samtidigt. Kan jag få böter, om någon "vansinnesförare" kör en likadan bil som jag?

Det kan du inte. På övervakningsfotot syns det i vilken fil hastigheten är uppmätt. Om det vid mätningsstället kommer flera bilar samtidigt, så avslår systemet de här situationerna automatiskt.

20. Kan jag själv få se den film som trafikövervakningskameran spelar in?

Polisen bandar inte in videomaterial.

Den bild som övervakningskameran har tagit är en del av förundersökningens material och är därmed hemlig så länge som saken är under behandling. Om personen inte ska böta kan personen få bilden skickad till sig tre månader efter händelsedagen.

Artikeln baserar sig på Miksi poliisi ei katso valvontakameran kuljettajan kuvaa, kun se lähettää rikesakon? Mitä tapahtuu, jos vuodessa saa yli 90 huomautusta? – Poliisi vastasi 20 sakkokysymykseen skriven av Päivi Happonen.

På andra språk

Diskussion om artikeln