Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Vårt land eller Finlandiahymnen – vilken ser du hellre som vår nationalsång?

Från 2018
Uppdaterad 30.11.2018 14:36.
Violin och Finlands flagga.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

I flera år har frågan om ett byte av nationalsång aktualiserats. Både medborgarinitiativ och motioner har hävdat att Finlandiahymnen är mer fosterländsk än Vårt land.

Senast frågan om ett byte av nationalsång kom på tal var i och med Samlingspartiets partikongress i mitten av juni 2016. Då föreslog Samlingspartiets unga i Birkaland och Österbotten i två skilda motioner ett byte av nationalsång.

Bytet motiverades i motionen med att Finlandiahymnen har fosterländska ord och fungerar bättre än Vårt land.

Omröstningen är stängd.

Alexander Stubb förespråkade ett byte

Dåvarande partiordförande Alexander Stubb understödde motionen och ansåg att det skulle vara en bra idé att göra Finlandiahymnen till nationalsång.

Fakta om vårt land

Partistyrelsen svar på motionen argumenterade för Finlandiahymnen genom att lyfta upp den som en av vårt lands viktigaste fosterländska symboler som förenar finländarna och höjer nationalkänslan.

Flera medborgarinitiativ längs med åren

Två år tidigare, i ett medborgarinitiativ 2014, fördes också samma fråga på tal. Ett initiativ som inte fick särskilt stort stöd trots att frågan diskuterades flitigt i de inhemska medierna.

Fakta om Finlandiahymnen

Ett argument som ofta dyker upp och stöder ett eventuellt byte av nationalsång är det faktum att vi delar nationalsång med Estland. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, sjungs på samma melodi av Pacius, men med en annan text.

JL Runeberg
Bildtext Johan Ludvig Runeberg skrev texten till Vårt land. Han komponerade även en melodi till den, men det är Fredrik Pacius melodi som är bekant för de flesta finländare.
Bild: Yle kuva-arkisto / D F Hirn

Ett argument som går emot ett eventuellt byte är att Sibelius själv har sagt att hymnen inte skulle bli sjungen som allsång.

"Den är inte avsedd att sjungas. Den har ju gjorts för orkester. Men om världen vill sjunga, kan det inte hjälpas."

Jean Sibelius om Finlandiahymnen
Jean Sibelius som ung
Bildtext Jean Sibelius tonsatte Finlandiahymnen.
Bild: Daniel Nyblin

Hur förhåller du dig till ett byte?

Nu vill vi veta hur finlandssvenskarna förhåller sig till ett eventuellt byte av nationalsång. Är vi nöjda med den nuvarande eller finns det fog för att ersätta Vårt land med Finlandiahymnen?

Vilka är argumenten som talar för och vilka talar emot ett byte? Kommentera gärna under artikeln.

Resultatet från omröstningen presenteras i Yle Vega under förfesten den 6.12 efter klockan 15.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln