Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya chefsläkaren om framtiden för Raseborgs sjukhus: "Den måste vara bra"

Från 2018
man i vit rock i korridor
Bildtext Överläkare Peter Braskén blir ny chefsläkare vid Raseborgs sjukhus.
Bild: Yle / Monica Slotte

Från och med december tar Peter Braskén över som chefsläkare efter Sune Lang som går i pension.

Peter Braskén, 64, arbetar som överläkare i kirurgi vid sjukhuset i Ekenäs. Han är specialiserad inom mjukdelskirurgi.

Braskén är uppvuxen i Lahtis. Efter studier och arbete i Åbo kom han till Raseborgs sjukhus 1993.

Trivs bra i småstaden

Överläkare Peter Braskén bekräftar att han trivs bra med sjukhuset och Ekenäs.

- Jag har ingenting att klaga över, med undantag för den allmänna spariver som råder. Det skulle ha varit roligare att jobba 20 år tidigare då man satsade och byggde, men det är en annan sak.

Hur ser du på framtiden för Raseborgs sjukhus?

- Den måste vara bra. Från årsskiftet är Raseborgs sjukhus en del av Helsingfors universitets centralsjukhus när det gäller patientarbetet och läkarkåren.

Peter Braskén konstaterar att Raseborgs sjukhus inte är den enda aktören på sjukhusområdet.

- Här finns bland annat röntgen och labb som inte är sjukhusets men som hör till Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Ingång till raseborgs sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus är numera en del av Helsingfors universitets centralsjukhus.
Bild: Yle

Likaså psykiatrin som nyligen har flyttat in i ett eget hus invid sjukhuset i Ekenäs.

Röntgen- och laboratorietjänsterna är viktiga för sjukhusets verksamhet, understryker Peter Braskén.

Vilken typ av vård kommer att finnas kvar här?

- Jag hoppas att det skulle vara minst det som vi har nu här. Vår sjukhusdirektör Gabriela Erroll har tillsammans med sjukhusets ledning gjort upp en vision för hur det ska vara, som är politiskt förankrad och också starkt förankrad i Helsingfors universitets centralsjukhus.

Loppet verkar kört för gynekologiska kirurgin

Braskén betvivlar att sjukhuset kommer att fortsätta med gynekologiska operationer.

- Sannolikt stryker de nog med. Det är det kompetenscentrum som sköter dem som synbarligen suveränt får bestämma om saken.

Gynekologin kommer att finns kvar och möjligheterna till lokalbedövning men den gynekologiska kirurgin utförs på annat håll.

En brits för gynekologiska undersökningar och olika redskap i ett sjukhusrum.
Bildtext Gynekologiska avdelningen blir kvar på Raseborgs sjukhus. Men de gynekologiska operationer flyttas till andra sjukhus.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Alla gynekologiska operationer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska centraliseras till Helsingfors och Hyvinge.

Tanken bakom centraliseringen är att alla operationer ska koncentreras till de sjukhus som har förlossningsavdelningar.

Förlusten av de gynekologiska operationerna hoppas Peter Braskén att kan kompenseras med nånting annat vid sjukhuset i Ekenäs.

- Vi får se om det går.

Litet lättare att locka läkare

Rekryteringen av läkare har alltid varit utmanande för Raseborgs sjukhus, delvis på grund av avståndet.

Men Peter Braskén bedömer att det inte har blivit svårare med rekryteringen, snarare tvärtom.

- Vi har lyckats med några ganska bra rekryteringar under det här året. Här riktar jag ett tack till organisationsförändringen, annars hade vi nog inte fått de här personerna att komma hit. Om trenden håller i sig så har det alla möjligheter att bli bra. Eller bättre.

Om Raseborgs sjukhus inte skulle finnas så antar jag att det skulle bli ännu svårare att få läkare till bashälsovården och hela sjukvården vore hotad

Enligt Braskén kunde man gott försöka erbjuda läkarkåren också andra morötter än en bra lön och en trevlig arbetsmiljö. En annan aspekt är att vid ett sjukhus som i Ekenäs bör man vara något av en mångsysslare.

- Det kan ju vara att det skrämmer någon men också att det lockar någon.

Hur starkt är då Raseborgs sjukhus?

- Regionalt utgör sjukhuset en väsentlig del av infrastrukturen. Om det inte skulle finnas så antar jag att det skulle bli ännu svårare att få läkare till bashälsovården och hela sjukvården vore hotad.

Barnpolikliniken vid VNS.
Bildtext Det har varit lättare att rekrytera läkare till Raseborg sedan sjukhuset blev en del av Hucs.
Bild: Yle/Minna Almark

När det gäller samarbetet med andra sjukhus har formen ändrat efter att Raseborgs sjukhus blev en del av Helsingfors universitets centralsjukhus. Det samarbete som görs bestäms mycket långt av de kompetenscentra som fungerar som chefer.

Då gjordes också en ansvarsfördelning för var olika operationer utförs. I praktiken innebär det att man koncentrerar vissa operationer till en del sjukhus för att få tillräcklig volym.

Finns det någonting som du själv vill föra fram som ny chefsläkare?

- Strukturförändringen gjorde att vi nu har tio uppdragsgivare och kompetenscentra här på sjukhusområdet. Det kräver kanske någon form av lokal koordinering. Det kan vara små saker som måste justeras och gås igenom.

- Samarbetet med den lokala bashälsovården är ett annat internt samarbete. Om vårdreformen genomförs är det nog ute och gungar.

Överläkartjänsten vid Raseborgs sjukhus kommer att ledigförklaras.

Förkortningen HUS används sedan 1 oktober 2018 som ett namn för att referera både till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som hittills förkortats HNS, och till Helsingfors universitets centralsjukhus, hittills Hucs.

Diskussion om artikeln