Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Färggrant första år för flygplatsen i Pyttis - fungerar fortfarande med tillfälligt tillstånd

Från 2018
Ett litet flygplan i närbild. Två män är i cockpiten, en av dem håller på att hoppa ut.
Bildtext Kompetenskontrollflygningar har varit vanliga under det första året.
Bild: Yle/Vesa Grekula

Flygplatsen i Pyttis har väckt åsikter både för och emot. Ännu ett år efter invigningen har flygplatsen inte fått något slutgiltigt verksamhetstillstånd, eftersom processen kring miljötillståndet är på hälft.

Ett litet flygplan närmar sig landningsbanans yta med ett behärskat gungande.

Flygkapten Esa Korjula, ordförande i styrelsen för Redstone Aero Oy som uppehåller flygplatsen i Pyttis, ser nöjt på när planet landar.

Det är frågan om ett flygtest som görs som en del av en årlig kompetenskontroll för professionella piloter.

För kontrollanten Nikke Rahkonen och Tomi Jääskeläinen, vars kunskaper testades, gick rutten den här gången från Malm i Helsingfors till Pyttis. Därifrån fortsätter flygturen till Uttis i Kouvola.

- Sådana här kontrollflygturer har varit väldigt typiska för vårt flygfält under det gångna året, berättar Korjula.

Två män sitter inne i styrhytten på ett litet flygplan. Framför dem står någon klädd i en svart rock med ryggen vänd mot kameran.
Bildtext De professionella piloterna Nikke Rahkonen och Tomi Jääskeläinen gjorde sin första visit på Pyttis flygfält som en mellanlandning under rutten från Malm i Helsingfors till Uttis i Kouvola. Flygkapten Esa Korjula som ansvarar för verksamheten på flygfältet i Pyttis gick för att hälsa på dem.
Bild: Yle/Vesa Grekula

Korjula vågar inte uppskatta antalet flygturer som gått via Pyttis sedan starten i november för ett år sedan. Enligt en försiktig gissning skulle det handla om tiotals.

Nikke Rahkonen och Tomi Jääskeläinen som flyger passagerarplan till vardags besöker nu flygfältet i Pyttis för första gången.

- Riktigt bra. Det ser lovande ut, säger männen när de tittar omkring sig på det halvfärdiga flygfältet.

Flygplatsen i Pyttis är en av de flygplatserna som i år har fått statligt stöd för sin verksamhet. Det här för att staten vill säkra förekomsten av flygplatsverksamhet i södra Finland efter att Malms flygplats läggs ner.

Pyttis har fått understöd för 900 000 euro.

Bråk om miljötillstånd

Landets nyaste flygplats har ett färggrant år bakom sig.

Bara några månader efter att det första flygplanet landade i Pyttis bildades en lokal förening som motsätter sig flygplatsen.

En halvklar stor förvaringshall står bredvid en tom landningsbana.
Bildtext Flygplatsen i Pyttis är ännu inte färdigbyggd.
Bild: Yle/Vesa Grekula

Flygplatsen har inte fått något slutgiltigt miljötillstånd, men nog ett lagenligt tillstånd för att påbörja verksamheten.

Flygplatsen fungerar alltså med tillfälligt tillstånd och saknar ett slutligt lagligt tillstånd för verksamheten. Det här på grund av klagomål mot miljötillståndet som flygplatsen tilldelats för ett år sedan.

Både från Redstone Aero Oy som uppehåller flygplatsen, trafiksäkerhetsverket Trafi, samt privatpersoner som motsätter sig flygplatsen har överklagat miljötillståndet.

Det har också naturskydds- och miljöorganisationer gjort.

Vi måste ha klart vilka saker som övervakas av luftfartsmyndigheten och vilka som övervakas av miljömyndigheten

― Esa Korjula, ordförande i Redstone Aero Oy

Flygplatsbolaget och Trafi kräver att miljötillståndet ska upphävas till den del som gäller flygverksamheten.

Miljötillståndet har utfärdats av Pyttis och Kotkas gemensamma miljönämnd. Enligt Redstone Aero Oy och Trafi är det inte miljönämndens utan Trafis sak att övervaka flygverksamheten.

- Vi måste ha klart vilka saker som övervakas av luftfartsmyndigheten och vilka som övervakas av miljömyndigheten, säger Esa Korjula.

Trafiksäkerhetsverket Trafi är inne på samma linje.

- Enligt vår uppfattning hör övervakningen av flygverksamhet till oss, alltså den civila luftfartsmyndigheten, inte miljömyndigheten, säger Heikki Silpola som är överinspektör vid Trafi.

Irriterade stuggäster

De privatpersoner som överklagade miljötillståndet har grundat föreningen Luonnollisesti Pyhtää ry som påbörjade sin verksamhet det här året.

Föreningens målsättningar är att främja utvecklingen av Pyttis och invånarnas trivsel.

Just nu fokuserar föreningen främst på verksamheten vid flygplatsen i Pyttis. Föreningen har ett tjugotal medlemmar.

Medelålders kvinna tittar in i kameran. Bakom henne synns träd och en vedbod.
Bildtext Tuula Alkias sommarstuga ligger vid havet ungefär tre kilometer från flygplatsen.
Bild: Yle/Kari Saastamoinen

Föreningen oroar sig särskilt över flygbuller och över att värdet på bostäder och fastigheter i närheten ska sjunka. Dessutom oroar man sig över fåglar och naturen i området.

- Att göra överklaganden och ta reda på saker har varit mycket arbetsdrygt, nästan som ett heltidsjobb, suckar Helsingforsbon Tuula Alkia.

Hon har besökt sommarstugan vid Abborforsviken i Pyttis i 33 års tid.

Det känns som om vi har blivit avfärdade och helt bortglömda

― Tuula Alkia, fritidsboende och ordförande i föreningen Luonnollisesti Pyhtää ry

Alkias stuga ligger ungefär tre kilometer från flygplatsen. Hon är ordförande för Luonnollisesti Pyhtää ry.

Enligt Alkia har det varit svårt att få information om bakgrunden till flygplatsen.

- Det känns som om vi har blivit avfärdade och helt bortglömda, säger Alkia.

Tusbybon Jarmo Kyttänen sparar inte på orden när han berättar om hur det känns för honom.

- Oljudet irriterar! Om jag skulle få bestämma så skulle flygplatsen genast demoleras, och vi skulle gå tillbaka till tiden före, säger Kyttänen med efterkänsla.

Han är en av grundarna till Luonnollisesti Pyhtää ry.

Medelålders man står utanför en stuga i trä.
Bildtext Tusbybon Jarmo Kyttänen tänker inte ge upp stuglivet, trots att han störs av flygbullret. Stugan ligger ungefär två kilometer från flygplatsen.
Bild: Yle/Kari Saastamoinen

Kyttänen har haft fritidsboende i Pyttis i ungefär 15 år. Hans stuga ligger lite mindre än två kilometer från flygplatsen.

Flygbullret får honom inte att ge upp den.

- Här tillbringar jag nästan halva året med min äkta hälft och hundarna.

Stora evenemang på flygplatsen

Den lokala företagaren Mikko Almgren ser flygplatsen ur en helt annan synvinkel.

Enligt Almgren, som har ett företag inom motorsportbranschen, kan flygplatsen föra med sig lite extra liv, vilket orten behöver. Till exempel genom att ordna olika massevenemang på flygplatsen.

- Till exempel mässor eller bilevenemang, som dragracing vilket ofta ordnas på flygfält, säger Almgren.

Almgren var suppleant i Pyttis kommuns övervakningssektion som gav byggtillstånd för materielhallarna som byggs på flygfältet.

Han säger sig också förstå den enskilda stugägarens oro om miljöaspekterna.

- Men å andra sidan så har miljöaspekterna tagits i beaktande i planerandet av flygplatsen, säger Almgren.

Får bygga genom att betala garantisumma

I samband med att miljötillståndet gavs fick flygplatsen i Pyttis lov att påbörja verksamheten. I praktiken betyder det ett tillfälligt verksamhetstillstånd.

Att bevilja lov att påbörja verksamheten innan ett slutgiligt miljötillstånd har beviljats är enligt lagen möjligt då det krävs en miljötillståndsprocess för företagsverksamhet.

Det berättar Jarmo Kivi som är miljöinspektör i Kotka.

Den som utövar verksamheten, till exempel företagaren, kan ansöka om tillstånd för att påbörja verksamheten genom att betala en garantisumma.

En hög med olika papper på ett bord. Det synns papper med text och olika kartor.
Bildtext En grupp fritidsboende i Pyttis har använt en hel del tid på att gå igenom bakgrunden och planeringen bakom Pyttis flygplan.
Bild: Yle/Vesa Grekula

Meningen med garantisumman är att se till så att kommunen får åtminstone en del av finansieringen som behövs ifall företagsverksamheten skulle gå snett och kommunen skulle behöva städa upp efteråt.

För Pyttis flygplats var garantisumman 10 000 euro. Det kan finnas stora skillnader mellan garantisummorna. Beroende på verksamhetens storlek kan summan vara allt från några tusen till tiotals tusen euro.

Något exakt antal garantisummor eller tillstånd för att påbörja verksamhet kan Kotkas miljöinspektör Jarmo Kivi inte uppskatta.

- Men nog är det ganska vanligt, säger han.

Kivi var förberedande tjänsteman när miljötillståndet för Pyttis flygplats behandlades.

Klagomålen som tagits emot om miljötillståndet behandlas av Vasa förvaltningsdomstol. Enligt förvaltningsdomstolen är en lösning att vänta tidigast nästa vår.

"Gör lagarna klarare!"

I planeringen av flygplatsen orsakades huvudbry också av det att tre olika lagar påverkade hur verksamheten skulle föras framåt.

I flygplatsverksamhet måste man ta i beaktande både miljöskyddslagen, luftfartslagen samt markanvändnings- och bygglagen.

Ett silverfärgat litet passagerarflygplan står på en landningsbana av jord. Det ligger frost på marken.
Bildtext Det första flygplanet som landade på flygplatsen i Pyttis. Flygturerna började den 16 november 2017.
Bild: Yle / Pyry Sarkiola

Också Pyttis kommun ville säkerställa att saken framskrider enligt lagen och bad därför om ett expertutlåtande angående förverkligandet av flygplatsen.

Kommunstyrelsen fick utlåtandet för några dagar sedan av professor Olavi Syrjänen, doktor i rättsvetenskap.

Enligt honom är flygfältet i Pyttis inget lätt fall. Saken behandlades i kommunfullmäktige i mitten av november. Kymen sanomat skrev om saken (på finska).

Också till exempel i Finlands naturskyddsförbund har man lagt märke till hur komplicerat det är att få igång flygplatsen.

Enligt specialexperten Tapani Veistola finns det olika hål i lagen gällande flygplatser, även om man inte skulle bryta mot lagen då en flygplats upprättas.

Vi borde ha en skild flygplatslag och en skild lag för byggandet av flygplatser

― Tapani Veistola, specialexpert vid Finlands naturskyddsförbund

Veistola har ett förslag, som enligt honom skulle göra planeringen och byggandet av flygplatser, samt verksamheten där, mer lättöverskådlig i fortsättningen.

- Vi borde ha en skild flygplatslag och en skild lag för byggandet av flygplatser, säger han.

Veistola har följt med grundandet av och verksamheten vid flygplatser i ungefär 30 år. Han har bland annat varit med i olika lagarbetsgrupper och formulerat naturskyddsförbundets utlåtanden.

Utvecklandet fortsätter

Esa Korjula från Redstone Aero Oy som uppehåller flygplatsen förhåller sig sansat till den halvfärdiga situationen där.

- Processen med att överklaga miljötillståndet påverkar inte oss på något sätt. Vi har lugn i sinnet.

Enligt Korjula fortsätter man utveckla flygplatsen enligt de tidigare planerna. Man planerar bland annat att börja testa drönare, det vill säga fjärrstyrda minihelikoptrar.

I framtiden hoppas man också kunna utveckla servicen på området till en sådan nivå att det skulle vara möjligt att göra underhållsarbeten på flygplan.

En medelålders man tittar in i kameran. Han står inomhus framför en karta. Kvällssolen lyser honom i ansiktet med ett gult sken.
Bildtext Esa Korjula, flygkapten och ordförande i styrelsen för Redstone Aero Oy.
Bild: Yle/Kari Saastamoinen

Korjula talar också om flygfältet som en möjlig evenemangs- och multifunktionsplats.

Antalet klagomål om planerandet av och verksamheten vid flygfältet kom inte som någon överraskning för Korjula.

- Mera förvånad har jag blivit över hur många lyckoönskningar och tummar upp jag har fått här i Pyttis.

Artikeln baserar sig på Suomen uusimmalla lentokentällä erikoinen tilanne – toiminut väliaikaisella luvalla jo yli vuoden skriven av Vesa Grekula.

Diskussion om artikeln