Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Industriområden i Vasa och Korsholm står nu redo för batterifabrik

Från 2018
Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats.
Bildtext Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats.
Bild: Vaasa Parks

Planerna för storindustriområdet Långskogen i Vasa och Granholmsbacken i Korsholm har vunnit laga kraft. Det här innebär att områdena står redo ifall en batteriindustri vill etablera sig i området.

Planläggningen av områdena startade redan våren 2017 och på tisdagen vann detalj- och delgeneralplanerna för området laga kraft.

Storindustriområdet finns både i Korsholm (Granholmsbacken) och i Vasa (Långskogen).

Långskogen är namnet på området öster om flygplatsen, ett i huvudsak skogsområde som på den andra sidan avgränsas av järnvägen och Höstves by. Området gränsar även till järnvägen, och riksväg 3 och 8 finns i närheten.

Långskogens industriområde i Vasa, ännu obebyggt.
Bildtext Långskogens industriområde i Vasa, ännu obebyggt.

Batterifabrik det primära målet

Ett av de primära målen för planerna är att det ska vara möjligt att bygga en batterifabrik på området.

- Men ett önskemål med planen är också att göra det möjligt för anknytande funktioner och annan industri, såsom underleverantörer, att etablera sig på området, berättar Vasa stads planläggningsdirektör PäiviKorkealaakso och Korsholm kommuns planläggningschef Barbara Påfs.

Fyra större industrikvarter finns med i planerna. Det största kvartersområdet är 200 hektar stort och är beläget på båda sidorna om kommungränsen. Där är det tänkt att en batterifabrik ska kunna byggas.

Generalplanläggare Annika Birell vid Långskogens industriområde i Vasa.

Finnes: 200 hektar stor tomt – Sökes: Batterifabrik

Planerigen av Långskogens industriområde är klart.

Diskussion om artikeln