Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Risken för plötslig hjärtdöd kan minska om du badar bastu flera gånger i veckan – gäller både män och kvinnor

Från 2018
Man och kvinna badar bastu.
Bild: Arne Trautmann

Att bada bastu ofta verkar vara bra för hälsan, visar ny finländsk forskning. Hur länge du badar har också stor betydelse.

De som badar bastu 4–7 gånger i veckan har en mindre risk att dö i förtid till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, jämfört med de som inte badar bastu alls, eller bara en gång i veckan.

Det här enligt en ny studie från Östra Finlands universitet.

Den aktuella studien fokuserade på män och kvinnor över 50 år. Forskarna följde med närmare 1 700 deltagare i Kuopio-trakten i 15 år.

Tidigare forskning vid samma universitet har visat att ett sådant här samband gäller för medelålders män. Nu är det alltså etablerat att det också gäller för kvinnor och äldre personer.

Forskarnas slutsats är att ålder och kön inte har någon betydelse i det här sammanhanget.

Att bada bastu ofta verkar vara hälsosamt både för män och kvinnor, oberoende av ålder – alltså också för unga personer.

Det konstaterar en av studiens skribenter, professorn och specialläkaren i kardiologi, Jari Laukkanen vid Östra Finlands universitet.

– De positiva effekterna för hjärt- och kärlsystemet kommer efter att man har badat bastu i åtminstone 10–15 minuter, säger han.

Deltagarna i studien hade i medeltal värmt bastun till knappt 80 grader Celsius.

Laukkanen påminner dessutom bastubadare om att gå ut och svalka sig emellanåt.

– Att bada bastu ska vara en trevlig upplevelse, säger han.

Men för att uppnå den hälsosamma effekten borde man alltså enligt Laukkanen vara i bastun i åtminstone 10–15 minuter åt gången.

Osäkerheter i studien

Den färska bastustudien publicerades på torsdagsmorgonen i den vetenskapliga tidskriften BMC Medicine.

En central svaghet med studien är att den är relativt liten – endast 1 700 deltagare. Dess resultat är ändå i linje med tidigare forskning och de observerade skillnaderna är statistiskt signifikanta (med 95 procents konfidensgrad).

Det är också viktigt att påpeka att det är en observationsstudie, vilket innebär att man bara kan säga att det finns ett samband – inte med säkerhet att bastubadandet minskar den förtida dödligheten.

Det är till exempel möjligt att friskare personer väljer att bada bastu oftare.

Forskarna har ändå försökt utesluta alternativa förklaringar med hjälp av olika åtgärder.

Man har bland annat utgått från en befolkningsstudie som också har tagit i betraktande socioekonomiska faktorer, alkoholbruk, tobaksbruk och så vidare.

Orsaker till det observerade sambandet

Vad kan det då bero på att det finns en koppling mellan rikligt bastubadande och minskad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar?

– Blodtrycket sjunker när man bastar och det har positiva effekter också på längre sikt. När man går i bastun upprepade gånger så kan de här effekterna bli ännu tydligare, säger Laukkanen.

Dessutom stiger pulsen i bastun, liksom då man motionerar.

– Pulsen stiger sakta när man är i bastun. Den stiger inte under de första minuterna, till skillnad från då man motionerar. Då kan pulsen stiga snabbt. När man bastar stiger den när värmebelastningen på kroppen stiger.

Man tränar ändå inte musklerna genom att sitta i bastun, men hjärt- och kärlsystemet belastas alltså.

Gäller olika slags bastur

Laukkanen påpekar också att det inte i princip borde ha någon större skillnad vilken typ av bastu det handlar om. Till exempel en ångbastu kan vara lika bra som en vanlig bastu.

Men den temperatur man befinner sig i kan förstås påverka den tid man behöver sitta i bastun för att uppnå en hälsosam effekt.

Han bedömer också att det finns liknande gynnsamma effekter med att sitta i en badtunna med varmt vatten.

En tidigare studie vid Östra Finlands universitet visar dessutom att risken för att drabbas av minnessjukdomar minskar om man badar bastu 4–7 gånger i veckan.

Forskarna har planer på att fortsätta forska kring hälsonyttan med att bada bastu, så fler studier på det här temat är att vänta under de närmaste åren.