Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt flera har fått upp ögonen för matbudens dåliga arbetsvillkor – “Vi kan inte ha en arbetsrättslig gråzon” säger servicefacket Pam

Från 2018
cykelbud för Foodora
Bild: Sten-Åke Stenberg

Mycket har hänt sedan september då cykelbud för matleveransföretaget Foodora demonstrerade i Helsingfors för bättre arbetsvillkor.

Cykel- och bilbuden har organiserat sig bättre och också engagerat fackföreningar i matbudens dåliga arbetsvillkor. Men Foodora håller fast vid sin ståndpunkt. Företaget vill fortfarande inte se sig som arbetsgivare och buden som anställda. Matbuden är fortfarande frilansare som varken har rätt till lön under sjukdagar eller pensionsskydd, anser de.

Cykelbud besökte riksdagen

Tuomas Tammisto har blivit en frontfigur i kampen för bättre arbetsvillkor för Foodoras cykelbud. Han jobbar inte längre för företaget, men har liknande uppdrag.

Tuomas Tammisto hördes i riksdagen i onsdags. Han berättade vad det i praktiken innebär att jobba inom plattformsekonomin, alltså att ta emot arbetsuppdrag via en applikation i telefonen.

Tuomas Tammisto i riksdagen
Bildtext Tuomas Tammisto i riksdagens kafé.
Bild: Yle/ Carmela Walder

- Jag tycker det är bra att utskottet ville höra oss som jobbar eller har jobbat med det här. Plattformsekonomin ser vid första anblick ut som ett nytt fenomen, men är egentligen ett helt normalt arbete.

Tammisto säger att matbuden har en enda uppdragsgivare, men trots det erkänns de inte som anställda.

Allt flera ansluter sig till cykelbudens kampanj

Under hösten har matbuden organiserat sig allt bättre. Det andra matleveransföretaget Volts anställda anslöt sig till de Foodora-anställdas kampanj för bättre arbetsvillkor för ett par veckor sedan.

Cykelbuden har också organiserat sig internationellt. Tuomas Tammisto deltog i den internationella konferensen i Bryssel i oktober.

- Det var jätteviktigt att vi anställda organiserar oss internationellt eftersom företagen är internationella.

Det är också positivt att allmänheten har blivit mera medveten om cykelbudens dåliga arbetsvillkor, säger Tammisto.

Servicefacket Pam anser att cykelbudens krav är rimliga

Matbuden har under hösten haft möten med servicefacket Pam:s representanter. Facket är ense med matbuden om att deras arbetsvillkor måste förbättras.

Sirpa Leppäkangas, som är sakkunnig vid Pam, säger att plattformsekonomi är någonting facket måste ta itu med.

- Buden beaktas inte som anställda, utan som personer som tar emot uppdrag eller som företagare. De har anställdas skyldigheter, men inga rättigheter.

Sirpa Leppäkangas från servicefacket Pam
Bildtext Sirpa Leppäkangas från servicefacket Pam anser att matbuden ställer helt rimliga krav.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Leppäkangas anser att matbuden krav är rimliga.

- De vill inte ha någonting mera än andra anställda. Först och främst skulle de vilja ha en möjlighet till ett vanligt arbetsförhållande.

Om de skulle ha ett arbetsförhållande skulle de ha rätt till sjukpeng, pensionsskydd och annat socialskydd som en arbetsgivare betalar.

Servicefacket Pam kräver att problemen åtgärdas

Sirpa Leppäkangas vid servicefacket Pam anser att det är viktigt att lösa problemen kring plattformsekonomi innan det kommer nya applikationer.

- Man kan inte ha en arbetsrättslig gråzon. Man måste kunna utveckla arbetsavtalslagen så att den involverar den här typen av frilansare som har samma skyldigheter som vanliga anställda.

- Det borde inte finnas ett ingenmansland där plattformen, alltså arbetsgivaren, på sätt och vis utlokaliserar sina skyldigheter.

Foodora vägrar fortfarande att förhandla

Matbuden har organiserat sig bättre, men inte fått något svar från Foodora.

Foodora vägrar fortfarande att förhandla med dem som leder kampanjen för bättre arbetsvillkor.

Tuomas Tammisto är besviken. Han understryker att kampanjen inte har som mål att driva företaget i konkurs.

- Vi vill inte att verksamheten slutar, vi vill bara ha bättre villkor.

Foodora har däremot kontaktat alla matbud per mejl för att meddela att bolaget letar efter lämpliga lokaler för ett personalrum. Ett sådant saknas helt i dag.

Svenska Yle har försökt nå Carl Tengberg, Foodoras vd i Finland, för en kommentar.

Diskussion om artikeln