Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsviljan i Finland minskar - unga vill inte ta till vapen

Från 2018
Uppdaterad 29.11.2018 11:30.
Suomalaisia sotilaita Nato Trident Juncture 18 -sotaharjoituksessa Trondheimin Bynesetissä, Norjassa.
Bild: Jani Saikko/Yle

Försvarsviljan i Finland är lägre än den varit på 15 år, framkommer i en rapport av Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI.

Speciellt unga anser att det inte är nödvändigt att vid ett anfall mot Finland ta till vapen.

Knappt hälften av finländare under 25 år anser att Finland borde försvara sig med vapen ifall landet utsätts för anfall.

Nedgången är drastisk. På bara ett år har försvarsviljan hos unga sjunkit från två tredjedelar, som tycker att Finland bör försvara sig med vapen, till knappt hälften

Motsvarande andel för de äldre åldersgrupperna ligger mellan 70 och 80 procent.

Skillnader mellan kvinnor och män

Det finns också skillnader mellan mäns och kvinnors försvarsvilja. Mäns försvarsvilja är högre än kvinnors men kvinnornas inställning har ändrats mindre under det senaste året.

Av kvinnorna tycker 62 procent att Finland vid ett anfall ska ta till vapen. För ett år sedan var motsvarande andel 66 procent.

Hösten 2017 tyckte 79 procent av männen att finländarna vid ett anfall borde försvara sig med vapen. Motsvarande siffra nu ett år senare är 70.

Känslan av otrygghet har minskat

Ungefär hälften av finländarna anser att Finland och finländare lever i en otrygg värld under de kommande fem åren. För ett år sedan hade 60 procent av befolkningen den känslan.

Skillnader i åldersgrupperna finns också här. De äldre åldersgrupperna har en starkare känsla av otrygghet medan yngre åldersgrupper inte i samma utsträckning är oroade över framtiden.

Allt fler vill ha allmän samhällstjänst

Den allmänna värnplikten är fortfarande det populäraste alternativet, men allt fler stöder en allmän samhällstjänst, både för kvinnor och män.

Över hälften av finländarna är för en allmän samhällstjänst som antingen kan genomföras i armén eller civiltjänst.

Försvarsministern bekymrad

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) är oroad över den sjunkande försvarsviljan bland unga personer.

Försvarsminister Jussi Niinistö i riksdagen den 1 februari 2017
Bildtext Jussi Niinistö
Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Han säger att läget inte är direkt alarmerande ännu men att man noga måste följa med situationen.

- Vi håller ett öga på det här i ett par år, om det möjligen är en trend av något slag, säger Niinistö.

Niinistö påpekar att försvarsviljan i internationellt perspektiv är mycket hög i vårt land.

- Bland beväringar som hemförlovats är försvarsviljan också högre än medeltalet, säger Niinistö.

Diskussion om artikeln