Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finland: Ordkrig om hälsa och föda – professor i medicin sågar omstridda läkaren Antti Heikkiläs teser om cancer och kolhydrater

Från 2018
Uppdaterad 03.12.2018 06:41.
Antti Heikkilä hävdar att det finns en gemensam orsak och ett enkelt botemedel för en lång rad svåra sjukdomar, som cancer, diabetes och depression.
Bildtext Antti Heikkilä går till verbala angrepp mot flera näringsvetare och läkare som kritiserar hans teser.
Bild: Yle/Taisto Lapila

I Finland leder debatter om hälsa och föda till aggressiva ordkrig, men sällan till hot eller polisanmälan som i Sverige. Den omstridda ortopeden Antti Heikkilä har angripit finländska professorer, läkare och näringsvetare som ifrågasätter hans teser.

I Spotlight i oktober 2018 hävdade Antti Heikkilä att de vanligaste formerna av cancer, som bröstcancer, tarmcancer och prostatacancer, är ämnesomsättningssjukdomar som i sin tur beror på oriktig kost och därpå följande insulinresistens. Heikkilä påstår i sin blogg att insulinresistens är “roten till all sjukdom” och orsaken till en lång rad sjukdomar – från alzheimer till hjärtsjukdomar och depression.

Åboprofessorn Juhani Knuuti sågar Heikkiläs teser och konstaterar att det saknas vetenskaplig grund för de flesta av dem. Heikkilä går till kraftigt motangrepp på Facebook och i sin blogg och hävdar bland annat att Knuutis arbetsgivare Åbo universitet "tjänar den nya satan" det vill säga läkemedelsindustrin.

“Det finns ingen vetenskaplig grund för Heikkiläs påståenden”

Juhani Knuuti är läkare och professor, han är chef både för PET-centret i Åbo och Finlands akademis spetsforskningsenhet för hjärt- kärl- och ämnesomsättningssjukdomar. Knuuti bloggar om hälsa och vetenskap för Turun Sanomat.

I en bloggtext (23.10.2018) pekar Knuuti på sakfel i Heikkiläs centrala uttalanden i Spotlightintervjun, bloggen och i Heikkiläs bok Lääkkeetön elämä (Otava 2018). Heikkilä påstår att kolhydrater och vegetabiliska oljor är ohälsosamma men det håller inte vetenskaplig granskning, konstaterar Knuuti.

Juhani Knuuti, professor vid Åbo universitet, kritiserar Antti Heikkiläs bok och uttalanden.
Bildtext Professor Juhani Knuuti (bilden) anklagas av Antti Heikkilä bland annat för kopplingar till Yle och läkemedelsindustrin.
Bild: Roni Lehti

Det finns ingen som helst vetenskaplig grund för att undvika kolhydrater – eller för att linolsyran i vegetabiliska oljor skulle förorsaka infektion som Heikkilä hävdar, skriver Juhani Knuuti.

– Heikkilä skriver att vegetabiliska oljor förorsakar insulinresistens eller fettlever. Det gör de inte, men det kan mättade animaliska fetter göra, säger Knuuti.

Antti Heikkilä skriver om "roten till all sjukdom"

Juhani Knuuti konstaterar att Heikkilä starkt förvränger verkligheten när han skriver om cancervård och cancerforskning.

– Han drar totalt fel slutsatser av de vetenskapliga artiklar han citerar. Heikkiläs påståenden kan vara farliga om de leder till att cancerpatienter inte söker sig till effektiv vård, säger Knuuti.

Också cancerläkare Veera Salminen pekade ut många sakfell i Antti Heikkiläs senaste bok och hans uttalanden i Spotlights intervju.

“Knuuti har kopplingar till läkemedelsindustrin”

Antti Heikkilä går i sin tur till angrepp mot Juhani Knuuti både på Facebook där han har över 30 000 följare och på sin egen blogg. Han beskyller Knuuti för att ljuga.

Heikkiläs anhängare är snabba att visa sitt stöd för honom. Många anhängare vittnar om hur de själva eller deras familjemedlemmar har blivit friska av “Heikkiläs diet”.

Han ger sina efterföljare bilden att han är offer för en illvillig attack

― Professor Juhani Knuuti

En av anhängarna beskyller Åbo universitet för kopplingar till läkemedelsindustrin. Heikkilä hakar på det här i sin blogg och jämför Knuuti med munken Savonnarola som på 1400-talet "förstörde människor i sin fanatism men själv slutade på bålet". Han skriver att Åbo universitet liknar Faust som sålde sin själ till djävulen. Universitetet tjänar "den nya satan" det vill säga läkemedelsindustrin.

– Heikkilä bemöter inte kritiken sakligt, han diskuterar inte fakta. I stället går han till personangrepp mot mig och andra som kritiserar boken. Han ger sina efterföljare bilden att han är offer för en illvillig attack, säger Knuuti.

Bloggaren Vladimir Heiskanen som är odontologie kandidat och forskare har i sin blogg pekat på hundratals sakfel i Antti Heikkiläs böcker. Knuuti och Heiskanen kommer tillsammans med andra granskare gemensamt fram till över 70 sakfel i den senaste boken. Heikkilä har angripit också Heiskanen i sin blogg.

Karismatiska ledare knyter anhängare till sig med värme och starka känslor

Antti Heikkilä har över 30 000 följare på Facebook. Dessutom har han en “hälsoklubb” där han uppbär årliga medlemsavgifter, det kostar närmare 300 euro att bli medlem. I diskussionerna på Facebook och på bloggen märks det tydligt att Heikkiläs anhängare beundrar honom och är beredda att misstro alla dem som motarbetar honom.

Matias Kivikangas som är psykologie doktor och forskar i starka känslor som styr människors handlingar – affekter eller emotioner. Han säger att vi har lättare att tro på ny kunskap om den befäster våra förhoppningar om verkligheten. Det här kallas social önskvärdhet eller desirability bias. Vi har också lättare att tro på påståenden om den som framför dem hör till “oss”, det vill säga en viss politisk grupp eller riktning.

Matias Kivikangas forskar i hur starka känslor (affekter) påverkar oss människor.
Bildtext Matias Kivikangas forskar i hur starka känslor (affekter) påverkar oss människor. Han är knuten till Aalto-universitetet i Helsingfors.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

– Det här har att göra med oss människor som sociala varelser. Vårt sinne är konstruerat så att vi knyter sociala band till den som vi upplever som trovärdig, pålitlig och kompetent. Och när en medicinsk forskare ifrågasätter våra förutfattade meningar uppträder hen sannolikt kyligt och inte välvilligt. Då tror vi hellre på den karismatiska ledare som behandlar sina efterföljare med värme, säger Kivikangas.

För att en medicinsk forskare ska kunna nå fram till de här anhängarna borde hen ingjuta förtroende i dem, säger Kivikangas. Det gäller att kunna döva de varningsklockor som automatiskt ringer hos anhängarna när någon kritiserar ledarens åsikter.

Heikkilä har tidigare angripit andra forskare

Heikkiläs anhängare är vana vid att han går till angrepp mot dem som ser annorlunda än han själv på frågor om diet och hälsa. Han går åt en lång rad experter som håller fast vid de offentliga näringsrekommendationerna och den forskning som ligger bakom dem. Också Mikael Fogelholm, professor i näringslära, näringsterapeut Reijo Laatikainen och riksdagsledamot och medicine doktor Pekka Puska har varit mål för Heikkiläs verbala angrepp.

Mikael Fogelholm minns en incident från tio år tillbaka.

– Jag recenserade Heikkiläs bok om vård av diabetes med diet i Finlands Läkartidning. Heikkilä hävdade också då att man ska äta mindre kolhydrater och mera mättat fett. Heikkilä blev arg och kallade mig för “livsmedelsindustrins Göbbels” i sin blogg, säger Fogelholm.

Mikael Fogelholm, professor i Näringslära vid Helsingfors universitet, har kallats "Göbbels" av Antti Heikkilä.
Bildtext Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet, har kallats "Göbbels" av Antti Heikkilä.
Bild: Linda Tammisto

Heikkilä beskyller Fogelholm och många andra för att gå i livsmedelsindustrins ledband. Heikkilä drar gärna till med konspirationsteorier, men är stingslig om någon påtalar saken.

– Visst går Heikkilä till personangrepp. Det är typiskt för dem som tror starkt på en egen diet. En del har till och med angripit mitt utseende. Någon av dem sade att “Fogelholm är så mager, han förstår sig nog inte alls på mat”, säger Mikael Fogelholm.

I Sverige har flera kritiker till dem som säljer silvervatten eller kolloidalt silver blivit angripna, hotade och till och med stämda för förtal. Varken Knuuti eller Fogelholm har blivit hotade.

Mikael Fogelholm har följt med debatten om hälsa och kost i de nordiska länderna. Hans intryck är att angreppen mot forskare är värst i Sverige medan Finland kommer på andra plats och Danmark och Norge är lugnast.

Reijo Laatikainen beskylldes för kopplingar till "storskaligt jordbruk"

Näringsterapeut Reijo Laatikainen sticker i sin blogg och i sin senaste bok Pötyä pöydässä hål på myter om näring och hälsa. Han ifrågasätter de finländska läkare som talar för lågkolhydratdiet. En del av dem har kopplingar till företag som säljer vitaminer och kosttillskott.

– Antti Heikkilä har har beskyllt mig för att vara okunnig, för att ha kopplingar till storskaligt jordbruk och till jord- och skogsbrukproducenternas centralförbund MTK. Dessutom påstår han att jag har "agronombakgrund". Det har jag inte, jag har studerat på medicinska fakulteten, säger Laatikainen.

För fyra–fem år sedan blev Laatikainen regelbundet angripen av arga läsare per brev eller mejl. Nu är det lugnare.

– Min blogg blev utsatt för för en hackare som gick in och ändrade mina texter. Hackaren åkte aldrig fast men upphörde med sin verksamhet när jag skrev om problemet, säger Laatikainen.

Antti Heikkilä beskyllde Reijo Laatikainen för kopplingar till storskaligt jordbruk.
Bildtext Antti Heikkilä beskyllde Reijo Laatikainen för kopplingar till storskaligt jordbruk och MTK.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Favoritfienden är Pekka Puska

Heikkiläs favoritfiende verkar ändå vara Pekka Puska, riksdagsledamot och medicine och kirurgie doktor, tidigare generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd. Heikkilä har skrivit över 60 blogginlägg där han angriper Pekka Puska.

Jag håller mig strikt till vetenskaplig evidens och det irriterar många

― Pekka Puska

Puska konstaterar att Antti Heikkilä gärna sysslar med det som kallas körsbärsplockning, cherry picking. Heikkilä citerar enstaka vetenskapliga artiklar som kommer till andra slutsatser än den stora massan av vetenskapliga undersökningar.

– Jag är van vid angrepp. Än handlar det om ”fettkrig”, än om vacciner och än om e-tobak. Jag håller mig strikt till vetenskaplig evidens och det irriterar många. Men Antti Heikkilä är en demagog utan like och jag har beslutat att jag inte deltar i offentliga debatter med honom längre, säger Pekka Puska.

Pekka Puska.
Bildtext Pekka Puska (bilden) har inspirerat Antti Heikkilä till över 60 blogginlägg.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Antti Heikkilä har erbjudits möjlighet att kommentera den här artikeln men avstått från det.

Aggressiv silver- och antivaccinlobby ger sig på forskare, tjänstemän och journalister: ­ “Det finns en djupt oroande antivetenskaplig trend i samhället”

Här kan du se Spotlight: Hopp till salu (oktober 2018) där Antti Heikkilä uttalar sig om cancervård.

Här finns en artikel om där Antti Heikkilä talar om cancervård och cancerläkare Veera Salminen går igenom faktafel hon hittar i Heikkiläs senaste bok.
-------------

Diskussion om artikeln