Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hon skriver 100 ansökningar om året - här är de bästa tipsen

Från 2018
kvinna invid tegelvägg
Bildtext Annette Ström jobbar på Luckan Raseborg och är van att skriva ansökningar.
Bild: Monica Slotte / Yle

Annette Ström jobbar på Luckan Raseborg men jobbar också privat för olika projekt som behöver finansiering.

Hon söker pengar för Luckans räkning men också för till exempel teaterprojekt på Kulturhuset Karelia i Ekenäs och för Prästkulla hembygdsförening i Tenala och deras daghem, Prästkragen.

Under året närmar sig ansökningarnas antal 100.

- För varje projekt söker man medel hos olika bidragsgivare. Så en ansökan för ett projekt kan gå ut till 15-20 olika instanser, förklarar Annette Ström.

Nytt för i år är att Svenska kulturfonden har ändrat blanketten för sitt verksamhetsbidrag så frågorna var litet annorlunda.

- Varje ansökan måste också formuleras om en aning.

Luckan Raseborg är helt och hållet beroende av bidrag från stiftelser och fonder, därför är också Luckans ansökan Ströms mest omfattande.

Första gången är värst

Hon kan lätt föreställa sig att det är svårt att skriva en ansökan om man aldrig har gjort det förr.

- När jag började på Luckan för 12-13 år sedan hade jag aldrig skrivit en ansökan. Då skrev man dessutom helt fritt och skickade per post. Idag kan man göra sin ansökan elektroniskt på nätet. Det är mycket enklare.

Annette Ström säger att det finns instanser det är svårare att söka pengar hos än andra. Till dem hör staten och EU. Då krävs mycket fler bilagor och verifikat.

Det är viktigt att man har en bra plan för sitt projekt och verkligen har tänkt igenom vad man vill göra.

Annette Ström, Luckan Raseborg

Hon tycker att Svenska kulturfondens ansökan är hyfsat lätt att klara av eftersom där finns färdiga frågor att svara på. Sedan sammanfattar man sin målsättning och bifogar den till ansökan.

- Det är viktigt att man har en bra plan för sitt projekt och verkligen har tänkt igenom vad man vill göra. Och har en realistisk uppfattning om vad det kommer att kosta.

Man kan till exempel uppskatta hur mycket det kostar att anlita en regissör, ange allmänna utgifter och hur många man tänker sig kunna nå.

Lättare att få pengar

Har man ett bra projekt så är det relativt lätt att få pengar, bedömer Annette Ström.

- Det kan handla om att skapa arbetstillfällen för människor eller skapa kultur som gör att de mår bra.

Ström som har skrivit ansökningar i 12 års tid tycker att det har blivit litet lättare att få understöd.

Delvis handlar det om att man vet hur man ska skriva en ansökan men också om att det kanske finns mera pengar att dela ut.

- Jag tycker att bidragsgivarna till och med har blivit lite mer givmilda. Det beror ju också på hur fonderna investerar och vad det ger för avkastning.

Fonderna är viktiga

I vissa fall är fonderna helt avgörande för om ett projekt blir av eller inte. Ett exempel är Barnens och de Ungas Bokkalas där man inte tar något inträde och gör program för daghem och skolor.

- Utan stiftelserna så gör man ingenting. Om man bara har biljettintäkter eller ett för litet stöd att förlita sig på kan det bli väldigt små inkomster som inte räcker till för att ordna projektet.

Det är med andra ord rätt stor press på personen som söker anslag, att hen ska lyckas ro hem en finansiering?

- Då när jag började jobba med det här var jag tvungen att jag tänka: Får jag inte in pengarna så har jag inget jobb. Det är lite som att vara företagare, konstaterar Annette Ström.

Var börjar man om man vill söka pengar för ett projekt?

- Oftast börjar man med att starta en arbetsgrupp så att man inte behöver sitta ensam och fundera. Jag skickar heller aldrig iväg en ansökan utan att ha bett någon annan läsa igenom och kommentera den.

- Barn och unga är en jättebra målgrupp eftersom det är viktigt för dem att bli bekanta med kultur och få upplevelser som får dem att må bra.

Skriv så man förstår

Det gäller att skriva sakligt och koncist, inte för kort och inte för långt. Det är viktigt att i sin ansökan kunna förmedla vad man vill med sitt projekt.

Det är tillåtet att klippa och klistra om man ansöker för samma projekt hos flera olika bidragsgivare.

- Har man gjort en bra botten så kan man ju använda den i alla ansökningar. Då sparar man lite tid också. Hos oss går en ansökan på en timme, säger Annette Ström.

Artikeln är baserad på en intervju av Malin Valtonen i Yle Västnylands morgonsändning.