Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Centrumskolan i Hangö kan upphöra hösten 2019 – ingen dramatik i beslutet

Från 2018
Koululainen tekee kotitehtäviä.
Bildtext Indragningen av Centrumskolan skapade lite diskussion på bildningsnämndens svenska sektions möte.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Centrumskolan i Hangö dras in från och med början av augusti 2019. Det föreslår bildningsnämndens svenska sektion bildningsnämnden i Hangö.

Centrumskolan ger specialundervisning enligt individuella läroplaner för elever med särskilda behov.

Specialskolans elever och lärare flyttar administrativt över till Centralskolan och Hangö högstadium från och med 1.8.2019.

En speciallärare ska koordinera timresursen för specialundervisningen, skolgångsassistenttjänsterna och eftermiddagsvården för de svenskspråkiga skolorna från och med samma datum.

Alla positiva till indragning

Sektionens ordförande Christian Mattsson (SFP) säger att indragningen av Centrumskolan väckte lite diskussion på mötet i torsdags (29.11).

- Föräldrar, elever och personal ställer sig positivt till den här indragningen, säger han.

Indragningen av Centrumskolan medför enligt beredningen i ärendet flera fördelar.

Organisatoriskt betyder indragningen bland annat att två specialklasslärare överförs till lärarkåren vid Hangö högstadium och att två specialklasslärare och en speciallärare överförs till Hangö Centralskola.

Diskussion om artikeln