Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nästa vecka inleds arbetet med att föra bort förorenad jord från Infjärden

Från 2018
Infjärden
Bild: Yle/Amanda Bieber

De sedimentmassor som kom i dagen i Infjärden i Vasa i samband med bygget av Pohjolagatan ska mellanlagras på Stormossen.

Näring- trafik och miljöcentralen har gett grönt ljus för Stormossen att ta emot sedimentmassorna och mellanlagra dem på Stormossens anläggning för farligt avfall.

- Massorna måste analyseras så vi får en klarare bild över vad de innehåller och i hurdana mängder, säger Marketta Kujala vid NTM-centralen.

Infjärden har redan tidigare konstaterats vara svårt förorenad och man har hittat höga halter av arsenik, koppar och krom, samt kvicksilver och zink.

Börjar flytta massorna på måndag

Från och med måndagen kommer Vasa stad att flytta bort massa i enlighet med den plan som har godkänts av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Jordmassorna grävs bort med en grävmaskin med lång bom och förs med lastbil till Stormossen i Korsholm. Att föra bort massorna tar ungefär en vecka.

Det område från vilket jordmassor förs bort anges med vägarbetsmärken vid Pohjolagatan men olägenheterna för trafiken uppskattas vara små.

- De egentliga grävningsarbetena görs utanför trafiklederna och borde inte medföra några olägenheter för trafiken, berättar byggnadschef Jan-Ove Ingo från Vasa stads kommunteknik.

Jan-Ove Ingo
Bildtext Jan-Ove Ingo.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Om det är väldigt höga halter av skadliga ämnen måste massorna föras vidare till till exempel Raumo där det finns en anläggning för behandling av förorenade jordmassor.

- Om halterna är måttliga kan massorna behandlas på Stormossens anläggning för farligt avfall, och om halterna är överraskande låga kan massorna deponeras på Stormossens vanliga jordtipp, säger Marketta Kujala.

Diskussion om artikeln