Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Vi ska inte sitta i Bryssel och ha makten om tidsomställningen" säger Marita Ulvskog som för EU-parlamentets talan i sommartidsfrågan

Från 2018
Uppdaterad 01.12.2018 21:05.
Marita Ulvskog
Bild: Lars Hagberg / socialdemokraterna

Förslaget om att slopa den årliga tidsomställningen har hamnat i motvind. Många EU-länder är kritiska till reformen. EU-parlamentet hoppas på ett snabbt beslut i ärendet.

- Jag tror att det vore klokt att passa på nu när den här frågan har väckt så starkt stöd och starka positiva reaktioner att visa att EU-apparaten kan lyssna på den lilla människan, säger svenska EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S&D).

Ulvskog fungerar som EU-parlamentets huvudförhandlare i fråga om slopandet av den automatiska tidsomställningen. Det här innebär att hon kommer att presentera ett förslag till parlamentets ståndpunkt efter att först ha hört de berörda utskotten i parlamentet.

Representanter för utskotten hade ett första möte den här veckan. Ett förslag till ståndpunkt väntas före parlamentets juluppehåll.

- Vi har inlett ett arbete med att ta fram ett konkret förslag där EU-nivån inte längre fattar beslut om den automatiska tidsomställningen då man övergår till vintertid.

- Det finns ett stort engagemang i EU-parlamentet för det eftersom det här är något som väldigt många människor har problem med, förklarar Ulvskog.

Alla länder vill inte slopa tidsomställningen

Slopandet av den automatiska tidsomställningen väcker ändå frågor inom rådet det vill säga EU:s medlemsländer. En del medlemsländer är inte beredda att slopa det nuvarande systemet med en automatiskt tidsomställning två gånger på år.

Vidare anser många medlemsländer att den ursprungliga tidtabellen för förändringen är för stram. Enligt EU-kommissionen skulle klockorna ställas om för sista gången i oktober 2019.

EU:s ordförandeland Österrike har föreslagit en kompromiss där tidsomställningen skulle komma att slopas först 2021.

Tillsvidare har inte heller det här kompromissförslaget väckt gehör bland medlemsländerna.

Tidtabellen kräver realism

EU-parlamentarikern Ulvskog hoppas att ett tydligt ställningstagande från parlamentet ska bidra till att sätta fart på på medlemsländerna.

- Vi hoppas att vi ska kunna få fram ett så bra förslag, som möts av positiva reaktioner, att rådet också påverkas och inser att det inte ska ligga på EU-nivån att besluta om automatisk tidsomställning.

Vi kommer att jobba väldigt snabbt, vi räknar med att ha ett förslag om några veckor

Samtidigt medger Ulvskog att den tidtabell som kommissionen föreslog var stram från första början.

- Jag tycker att man ska vara realistisk och inte låta en sådan fråga förstöra en uppgörelse, det tycker jag absolut inte.

- Men vi kommer att jobba väldigt snabbt, vi räknar med att ha ett förslag om några veckor och vi hoppas kunna ta ett beslut i parlamentet under våren, kanske mars månad.

Skapar vi ett lapptäcke av tidszoner?

Slopandet av den automatiska tidsomställningen innebär att medlemsländerna blir tvungna att ta ställning till om man föredrar att stanna i permanent normal- eller sommartid.

EU-kommissionen utgår från att medlemsländerna ska diskutera sig fram till en förnuftig lösning som leder till ändamålsenliga tidszoner i Europa även i framtiden.

Det finns ändå inga garantier för att så blir fallet. Inget hindrar medlemsländerna från att fatta beslut som innebär att de nuvarande tre sammanhållna tidszonerna splittras.

- Det är viktigt att medlemsländerna för den dialogen och har ett sådant samband med sina grannar och sin omgivning att man får det att fungera ihop, säger Ulvskog om behovet av koordinering mellan medlemsländerna.

- Det är klart att det kommer att krävas ett intelligent beslut så att man inte krånglar till det då det gäller flygtrafik och en massa andra saker.

Ser du till exempel att de nordiska länderna borde föra diskussioner för att koordinera de framtida besluten?

- Det vore jättebra tycker jag, men jag har ingen makt över det. Men nordiskt samarbete är väl bra inom alla områden.

- Själv kommer jag från norra Norrbotten så jag vet ju ungefär vilka villkor man har i norra Finland eller norra Norge. Sedan vet man att det är lite annorlunda i södra Finland eller södra Sverige.

karta
Bildtext I dagens läge följer en majoritet av EU-länderna centraleuropeisk tid (GMT+1).
Bild: EU-kommissionen

En fråga som engagerar EU-medborgarna

Frågan om sommartiden har engagerat miljontals invånare i Europa. I somras ordnade EU-kommissionen ett så kallat öppet samråd som samlade 4,6 miljoner svar.

Ulvskog befarar att besvikelsen kommer att vara stor om slopandet av tidsomställningen faller på medlemsländernas motstånd.

Jag tror att det är bra när människor får bestämma så mycket som möjligt över de elementära frågorna i tillvaron

- Det är ju inte för intet som många tusen medborgare från till exempel Finland eller Sverige skriver oupphörligen eller ringer till EU-nivån för att man vill tala om att det här inte funkar: Varför måste vi ha en ordning där det automatiskt byts tideräkning på det här sättet, vad är det för påhitt?

- Jag tror att det är bra när människor får bestämma så mycket som möjligt över de elementära frågorna i tillvaro. Och då är tiden faktiskt en av de mest elementära.

Frågan om sommartiden ligger på bordet vid de europeiska transportministrarnas sammanträde i Bryssel på måndag. Ministrarna väntas inte fatta några beslut om tidsomställningen vid det här mötet.

Diskussion om artikeln