Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Yle granskar: Så här har nynazisterna förberett sig på att föreningen kan läggas ner – planerar starta ett eget parti

Från 2018
En man som är medlem i Nordiska motståndsrörelsen står med två brinnande facklor i handen i samband med 612-fackeltåget.
Bildtext En man, som täckt sitt ansikte, deltar i ytterhögerns fackeltåg den 6.12.2016.
Bild: Jari Lyytikkä

Den Nordiska motståndsrörelsen i Finland har en reservplan ifall deras verksamhet skulle läggas ner. Med hjälp av nygrundade föreningar tänker organisationen fortsätta sprida sitt budskap i framtiden.

Det var en spark, men den fick långtgående konsekvenser.
Hösten 2016 står Nordiska motståndsrörelsen med sina flaggor på Stationsplatsen i Helsingfors centrum. En man som går förbi spottar på marken framför nynazisterna.

Jesse Torniainen, som hör till NMR:s ledargestalter, reagerar direkt. Han springer och hoppsparkar den förbipasserande mannen i bröstet.

En vecka senare dör offret. Rätten anser att det inte fanns ett straffrättsligt orsakssamband mellan sparken och dödsfallet. Fallet blev ändå den sista spiken i kistan för myndigheternas tålamod.

Polisstyrelsen har haft planer på att lägga ner motståndsrörelsen redan 2013, då de utredde knivhuggningen på biblioteket i Jyväskylä. En nynazist hade knivhuggit en vänsteraktivist i samband med en boklansering. Då hann polisens yrkan inte behandlas av rätten.

Måttet rågades med fallet på Stationsplatsen i Helsingfors: den här gången hade en människa dött.

Medborgarna reagerade också kraftigt. Stationsplatsen fylldes snabbt av ljus och blommor. På ett meddelande stod det:

Skriande orättvisa.
Hat föder hat.
Människor lär sig inte.

Kvinna ritar ett hjärta vid platsen där Jimi Karttunen blev misshandlad
Bildtext Många lade ner blommor och tände ljus till minne för mannen som blev sparkad i bröstet och avled en vecka senare
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Polisstyrelsen skickade in sin yrkan i mars 2017. De krävde att rätten upplöser Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Fallet behandlades av Birkalands tingsrätt som fattade beslutet i november 2017.Organisationen förbjöds.

Men nynazisternas verksamhet i Finland upphörde inte här. Det gick tvärtom.

Först överklagade de domen. Samtidigt började organisationen förbereda sig för att beslutet om att upplösa föreningen vinner laga kraft. Det skulle innebära att organisationen inte skulle kunna samlas eller värva nya medlemmar.

Hösten 2018 beslöt Åbo hovrätt att organisationen ska upplösas. Nu ansöker NMR om prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Det kan dröja flera månader innan beslutet kommer.

Yle har granskat vad som har hänt i NMR:s kulisser under det senaste året:
Det framkommer att: NMR:s medlemmar har grundat två nya föreningar som redan sprider organisationens budskap. På det här sättet har man försäkrat sig om att verksamheten kan fortsätta om föreningen läggs ner. Avsikten med den ena föreningen är att grunda ett politiskt parti. Avsikten med den andra föreningen sägs vara att hjälpa mindre bemedlade, etniska finländare.

NMR har blivit starkare. Medlemsantalet har vuxit med tio personer och sammanlagt har organisationen nu över hundra medlemmar. På sin webbsajt kungör föreningen: Vi utvecklas och ju hårdare man attackerar oss, desto starkare blir vi.

Relationen mellan NMR och medborgargardet Soldiers of Odin har blivit varmare. Soldiers of Odin-medlemmar har deltagit i NMR:s demonstrationer kontinuerligt och tvärtom. Soldiers of Odin har också stöttat NMR. Enligt Soldiers of Odin är NMR ”en nödvändig motståndskraft mot dagens tvångsmångkulturella lobbare som har en nedsättande syn på moral och rättskänsla”.

Att få pålitlig information om NMR:s verksamhet är inte enkelt. Föreningen ger inte intervjuer. I arbetet med den här texten har vi upprepade gånger försökt nå fler NMR-medlemmar. Två av dem gick till slut med på att svara på våra frågor per mejl. Ingen ställde upp på en intervju inför kameran.

NMR förhåller sig mycket negativt till vad de kallar ”gammelmedia”, alltså etablerade medier. Organisationen anser att det är en risk att ha kontakt med journalister. Enligt NMR är medierna en del av den ljugande eliten som NMR ser som sin fiende. På sin egen webbsajt publicerar organisationen aktivt innehåll enligt sin ideologi. Webbsidan fungerar som en informationskanal till medlemmarna.

Den Nordiska motståndsrörelsen är verksam i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Den vill skapa en nordisk, nationalsocialistisk stat och krossa den nuvarande samhällsstrukturen.

NMR hyllar Adolf Hitler, värnar den ”vita, nordiska rasens renhet” och motsätter sig judar. Enligt organisationen finns det inte heller hållbara bevis för att Förintelsen, folkmordet på judar under andra världskriget, verkligen har skett. Inrikesministeriet i Finland klassar Nordiska motståndsrörelsen som en revolutionär och militant rörelse vars mål är att skapa en nationalsocialistisk stat med hjälp av antidemokratiska medel.

Rättsprocessen om upplösandet av NMR är inte bara aktuell utan också exceptionell. Förra gången en nazistisk organisation förbjöds i Finland var på 1970-talet då Pekka Siitoin utnämnde sig själv till riksledare.

NMR hotar vissa minoriteters säkerhet. Enligt Åbo hovrätt godkänner organisationen våld, om våldet främjar med föreningens värden.
Det politiska motivet har ofta spelat en roll när medlemmarna har tagit till våld. Enligt Inrikesministeriet har NMR stått för det politiska våldet i Finland under de senaste åren.

Extremhögerns utomparlamentariska metoder har också väckt diskussion på annat håll i Europa. Högerextremt, politiskt våld har nyligen förekommit i Sverige och Tyskland.

Enligt polisen kan kriminaliseringen av NMR ytterligare radikalisera en del av medlemmarna. Eftersom beslutet om att upplösa organisationen ännu inte har vunnit laga kraft får NMR fortfarande samlas på offentliga ställen.

Hösten 2017 arrangerade NMR en demonstration ”för yttrandefriheten”. Tingsrätten funderade fortfarande på om föreningen skulle förbjudas. Några hundra personer, från olika högerextrema rörelser, deltog i marschen.

På plats fanns också NMR:s ideologiska bröder från Sverige. På bron Hämeenslita i Tammerfors mötte nynazisterna motdemonstranter. Det höll på att bli en sammandrabbning, trots att många poliser fanns på plats. Sen hände något underligt.
Jesse Torniainen, som dömts till fängelse för sparken på Stationsplatsen i Helsingfors, gick emellan och lugnade ner svenskarna. Situationen var över lika fort som den blossat upp.

Händelsen visar hur NMR:s linje har förändrats efter att rättsprocessen mot att upplösa föreningen inleddes för 1,5 år sedan. Den har hållit låg profil och hållit sig ifrån våldsamheter. Man vill inte ge fler skäl till en nedläggning.

De aktiva har hållit sig sysselsätta på annat håll. De har limmat klistermärken på lyktstolpar, delat ut flygblad och satt upp meddelanden. De har haft veckomöten på sju orter i Finland enligt organisationen.

I tysthet har NMR också börjat samla in anhängarkort för att grunda ett nazistiskt parti. Därför har man grundat föreningen ”Kansan yhtenäisyys” (fritt översatt till svenska: Folkets sammanhållning). Anhängarkort har samlats in sedan början av sommaren 2018.

Betyder det här att NMR skulle ha ändrat sin taktik? Föreningen har ju sagt att de strävar efter revolution.
Knappast. Enligt Yles uppgifter var NMR inte intresserade av att grunda ett parti förrän polisen yrkade på att föreningen ska upplösas.

Polisen misstänker att NMR inte på allvar vill verka inom politiken. Organisationen har sagt att målsättningen är att skapa ett parallellsamhälle i Finland som i slutändan ersätter det nuvarande samhällssystemet och ledningen.
Partiprojektet verkar vara en reservplan. Om en förening läggs ner är en ersättande förening redan redo.
Enligt NMR har planerna på partiet inget att göra med NMR eller med upplösandet av föreningen att göra.

NMR gör ändå reklam för partiplanerna på sin webbsida och samlar anhängarkort under demonstrationer och i samband med ”vanlig aktivism”. Personen som har grundat föreningen, som registrerats för partiet, är en känd NMR-aktivist.

Det planerade partiet är öppet nationalsocialistiskt. Som målsättningar listas bland annat utträde ur EU, stängda gränser för flyktingar och att bankväsendet ska nationaliseras.

De siktar inte på vårens riksdagsval, men tanken är att det ska finnas kandidater i både kommunalval och riksdagsval i framtiden.

I september 2018 berättade föreningen Kansan yhtenäisyys att de samlat ihop tusen anhängarkort. För att grunda ett parti i Finland krävs minst 5000 röstkort som Justitieministeriet har godkänt. Korten ska samlas in under ett års tid. Det finns alltså tid fram till nästa sommar.

Polisen anser att det är möjligt att organisationen samlar tillräckligt med stöd för att grunda ett parti. I ytterhögerns demonstration, 612-fackeltåget, som arrangeras på självständighetsdagen deltog närmare 3000 människor 2017.

NMR:s partidrömmar är en kopia från rörelsens moderland Sverige. Där grundade NMR ett parti 2015. Redan året innan hade rörelsens ledare blivit invald i den lilla kommunen Ludvika. Han kandiderade för Sverigedemokraterna.

Första gången NMR deltog i valet i Sverige var hösten 2018. I kommunalvalet hade partiet sammanlagt ett dussin kandidater på tre mindre orter. Men kandidaterna fick endast några hundra röster och kom inte i närheten av en plats i kommunfullmäktige.
I riksdagsvalet blev saldot också magert. NMR fick några tusen röster. Det var 0,03 procent av de räknade rösterna.

Utöver partiprojektet har NMR:s Finlandsavdelning grundat en annan förening. Den heter Suomalaisapu (fritt översatt till svenska Finlandshjälpen). Suomalaisapu har verkat i flera år. Men föreningen registrerades först förra året, strax innan Birkalands tingsrätt beslöt att föreningen ska upplösas.
NMR:s Finlandsavdelnings och Suomalaisapus ordförande är samma person, Antti Niemi som bor i Orivesi. Suomalaisapus logga har också inslag av NMR:s uppåt pekande pil, tyrrunan.

Föreningen säger sig dela ut donationer till mindre bemedlade finländare utifrån en ”fosterländsk värdegrund”. Enligt Yles uppgifter har föreningen fått kläder och ekonomiska donationer av privatpersoner.
Det verkar som om NMR försöker polera sitt rykte och locka nya medlemmar. Den har sänt hjälpförsändelser som innehåller bland annat kläder och saker. I försändelsen har det också funnits ett brev där nationalister uppmanas att organisera sig på ”ett nytt sätt” för att skydda samhället och sprida ordet om Suomalasiapu.

Polisen ser Suomalaisapu som en underförening till NMR. Inspirationen till hjälpföresändelserna har troligen kommit från den nyfascistiska rörelsen Casapound i Italien. Casapound har engagerat sig välgörenhet som stöder deras ideologi och dess medlemmar har besökt NMR i Finland ett flertal gånger.

Ett annat parti som engagerat sig i selektiv välgörenhet är det grekiska ytterhögerpartiet Gyllene gryning. Partiet har ett eget program för att hjälpa fattiga. Både Casapound och Gyllene gryning strävar efter att genom välgörenhet locka till sig anhängare och väljare.

En stor fråga är varför NMR fortsätter sin verksamhet. Under självständighetsdagen tänker den till exempel återigen arrangera en demonstration i Helsingfors.

Det finns en juridisk anledning. I rättsprocessen som pågår handlar det om den oregistrerade föreningen NMR, och den registrerade föreningen Pohjoinen perinne som sköter NMR:s penningflöde, ska upplösas. Enligt lagen måste en upplöst förening sluta verka direkt, men paragrafen gäller inte oregistrerade föreningar. Föreningen Pohjoinen perinnes verksamhet ligger redan på is, men Polisstyrelsen har tillämpat lagen så att den kan stoppa nynazisterna från att samlas först när domen om upplösning har vunnit laga kraft.

Hur skulle en upplösning av föreningen påverka NMR och dess verksamhet?
Finsk lagsstiftning definierar inte klart och tydligt hur polisen kunde ingripa i en upplöst förenings verksamhet. Enligt Polisstyrelsen svarar lagen bland annat inte konkret på vilken verksamhet som är straffbar. På basis av lagen är förbjudet att representera föreningen och verka i dess namn. Dessutom är det straffbart att arrangera möten och värva nya medlemmar.
Men i Polisstyrelsens utlåtande från 2018 konstaterar man att det är oklart om det är straffbart att bära för föreningen kännetecknande symboler, som till exempel flaggor eller kläder med loggor, på offentliga platser. I praktiken kan oklarheterna kring nedläggningen av en förening leda till att NMR:s verksamhet behandlas flera gånger i rätten. Det kan alltså dröja länge innan domstolen ger polisen en modell om hur polisen kan ingripa mot NMR.

Experter som följt NMR tror ändå att en nedläggning inte skulle stoppa rörelsens verksamhet, utan att den bara skulle fortsätta i en annan form. ”Att gå under jorden” är också ett alternativ.

Vilken roll spelar de nya föreningarna som NMR har grundat, föreningen Kansan yhtenäisyys och välgörenhetsorganisationen Suomalaisapu? Kan NMR fortsätta sin verksamhet genom dem?

De rättslärda som Yle talat med säger att både partiprojektet och Suomalaisapu kan läggas ner om domen om att upplösa NMR vinner laga kraft.

Om myndigheterna visar att det finns en tydlig koppling mellan NMR och Kansan yhtenäisyys samt Suomalaisapu, kan rätten anse att de nya föreningarna skulle arbeta för den upplösta föreningen. Att lägga ner de nya föreningarna skulle ändå behandlas som separata rättsprocesser.

NMR:s aktivitet den senaste tiden tyder ändå på man tror att domen vinner laga kraft och att föreningen upplöses. För det här talar de nya föreningarna som grundats, men också att organisationen nyligen flyttade sina nätsidor utomlands.

Nedläggningen av extremrörelser debatteras också på andra håll i Europa. I Sverige vill regeringen utreda om våldsamma extremrörelsers verksamhet och symboler kan förbjudas. Den Högsta domstolen i Tyskland beslöt nyligen att det högerextrema partiet Tysklands nationaldemokrater inte förbjuds. I Tyskland kan ett parti förbjudas om det anses skada statsordningen. Rätten ansåg att det rasistiska partiet är för betydelselöst för det.

För några år sedan fattade Storbritannien ett annat beslut. Nazistorganisationen National action förbjöds med stöd av terrorlagar. Också National action har kopplingar till NMR. I november dömdes en finländsk man, som hörde till National action, till åtta års fängelse för högerextrem radikalisering. Mannen dömdes för terrorbrott. Han har varit medlem i NMR.

NMR har verkat i tio år i Finland. Det är ovanligt, enligt Inrikesministeriet, eftersom de politiska extremrörelsernas livslängd i Finland oftast är några år.

Ledningen för det hierarkiska NMR har fått avdelningarna att växa under de senaste åren. I dag har man 100–120 medlemmar, medan antalet för några år sedan var 60–70.

En anledning till att antalet medlemmar kan ha blivit fler är offerrollen NMR tog och de sympatier yrkandet att föreningen ska upplösas väckte hos likasinnade.
NMR har också blivit mer öppna gentemot andra invandringskritiska grupperingar. NMR ser att de kan gynnas. Utåt har rörelsen velat se så stark ut som möjligt i samband med kraven på upplösning.

Det finns fortfarande hårda kriterier på vem som kan bli medlem i NMR. Men NMR har låtit andra högerextrema rörelser vara med under demonstrationer. Samtidigt har nynazisterna fått delta i andra grupperingars evenemang.

Ett exempel på det här är när nationalistiska grupperingen Kansallismielisten liittouma (fritt översatt till svenska De nationalistiskas allians), i samband med årsdagen för knivdådet i Åbo, arrangerade ett följe där flera nynazister marscherade längst fram.

Nynazister och andra ytterhögergrupperingar delar inte alltid alla värderingar, men invandringskritiken förenar dem. De gemensamma nämnarna är fler än de som skiljer rörelserna åt.

Framför allt medborgargardet Soldiers of Odins medlemmar har börjat synas till i samband med NMR:s demonstrationer under de senaste åren. Nynazisterna har å sin sida deltagit i Soldiers of Odins gatupatruller. Odins soldater verkar ha blivit en supporterorganisation till NMR.

I en färsk rapport säger forskaren Daniel Sallamaa att NMR kan vara intresserade av att rekrytera Soldiers of Odin-medlemmar. Sallamaa har forskat i utomparlamentariska och högerextrema rörelser samt invandringsfientlighet i Finland under 2010-talet.

NMR ser Odins soldater som pålitliga, till skillnad från andra nationalistiska rörelser som kan överdriva på sociala medier. Soldiers of Odin stöder NMR offentligt och fördömer Polisstyrelsens agerande. Enligt Soldiers of Odin är NMR en välkommen motvikt till ”den antifosterländska, ekonomiska eliten”.
Soldiers of Odins grundare Mika Ranta säger till Yle att Soldiers of Odin samarbetar med alla nationalistiska rörelser som står när deras värdegrund. Två gemensamma nämnare är i alla fall motståndet mot invandring och islam.

Kommer Soldiers of Odin fördjupa samarbetet? Ranta säger att ”grupperna hjälper varandra om det behövs”. Han tar inte ställning till ifall Soldiers of Odin-medlemmar är NMR-medlemmar eller tvärtom. Ranta har tidigare sagt att han är nationalsocialistisk.

Nu är Ranta rädd för att om NMR upplöses finns det en risk för att också Soldiers of Odin läggs ner.

Nynazisternas finansieringskälla stängdes

• NMR har finansierat sin verksamhet genom donationer, medlems- och stödmedlemsavgifter samt med intäkterna från sin egen näthandel. Budgeten har troligen varit några tusen euro per år.
• Penningflödet har styrts till NMR genom den registrerade föreningen Pohjolan perinne. Myndigheterna har nu frusit Pohjolan perinnes tillgångar.
• Föreningen har så lite pengar att det inte ens räcker till att eventuellt lägga ner föreningen.
• Pohjolan Perinnes verksamhet frös när tingsrättens dom om att föreningen ska upplösas föll. Föreningens styrelse borde inte komma åt föreningens tillgångar eller egendom.
• Föreningens enda egendom, produkter som säljs i föreningens webbshop, har man inte fått. Webbshoppen är inte längre verksam.

Forskare som specialiserat sig på extremhögern, poliser, professor i förvaltningsrätt Tuomas Ojanen, professor Heikki Hiilamo vid Helsingfors universitet, NMR:s Antti Niemi, Kansan Yhtenäisyys Harri Auermaa och Soldiers of Odins grundare Mika Ranta har intervjuats. Övriga källor: Polisens förundersökningsprotokoll, domslut och NMR:s, Kansan yhtenäisyys och Soldiers of Odins webbsida.

Artikeln är en översättning av A-Studios artikel Yle selvitti: Näin uusnatsit ovat valmistautuneet järjestönsä lakkauttamiseen kulisseissa - tekeillä oma puolue, jäsenmäärä kasvanut, tiiviit välit odineihin

Artikeln har översatts till svenska av Annica Lindström.