Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Koppla barnbidraget till genomförda vaccinationer” - minister Grahn-Laasonen vill öka antalet vaccinerade i Finland

Från 2018
Uppdaterad 03.12.2018 10:10.
Sanni Grahn-Laasonen i Hongkong.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) är oroad över att alla föräldrar inte låter vaccinera sina barn.

Grahn-Laasonen föreslår att man utreder om vaccinationstäckningen kan tryggas genom att barnfamiljer får barnbidrag och andra förmåner bara om barnen är vaccinerade.

Det är enligt Grahn-Laasonen nödvändigt att höja vaccinationstäckningen för att skydda barnen och hela befolkningen mot de smittsamma sjukdomar som på ett säkert sätt kan förebyggas.

- Det är ingen privatsak att låta bli att vaccinera. Om föräldrarna inte låter vaccinera barnen uppstår inget flockskydd som förhindrar att sjukdomen sprids och drabbar till exempel spädbarn som ännu inte hunnit få vaccinet, säger Grahn-Laasonen.

Merparten av barnen vaccineras i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet men lokalt får bara 75 procent av barnen MPR-vaccinet mot mässling, påsjuka och röda hund. Täckningen borde vara minst 95 procent, framhåller ministern i ett pressmeddelande.

Grahn-Laasonen räknar upp en rad förtjänster hos det nationella vaccinationsprogrammet:

  • Det är täckande och det skyddar speciellt mot allvarliga sjukdomar.
  • I programmet ingår vaccin vars effekt och säkerhet är klart påvisad.
  • Vaccinerna är gratis och de finansieras ur statsbudgeten i likhet med socialskyddet.
  • Det finns gott om information om vaccinerna.
  • Tack vare vaccinationsprogrammet har de farliga smittsamma sjukdomarna och deras allvarliga följdsjukdomar utrotats nästan helt i Finland.

Grahn-Laasonen befarar att de smittsamma sjukdomarna kan börja förekomma på nytt om vaccinationstäckningen sjunker.

Grahn-Laasonen anser att tvång och förpliktelser är den sista utvägen, men hon frågar om gränsen då de behövs redan har passerats.