Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ska ovaccinerade barn få gå på dagis? – etiskt problematiskt att utesluta barn, anser professor

Från 2018
Uppdaterad 03.12.2018 10:58.
Barn på ett dagis i Larsmo.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Barnombudsman Tuomas Kurttila vill att man utreder ovaccinerade barns möjligheter att delta i småbarnspedagogik och skolundervisning. Här finns etiska problem, säger Ann-Katrin Svensson, professor i småbarnspedagogik.

Barnombudsmannen vill att de ansvariga ministerierna i snabb takt utreder om man kan begränsa ovaccinerade barns rätt att delta i gruppverksamhet som småbarnspedagogik, förskola och skola. Han är övertygad om att man på ministeriehåll tar hans förslag på allvar.

Tuomas Kurttila är barnombudsman i Finland.
Bildtext Barnombudsman Tuomas Kurttila var i kontakt med social- och hälsovårdsministeriet på fredagen.
Bild: Yle/Anna Savonius

- Det är en viktig rättighet i Finland att alla barn får delta i verksamheten. Men samtidigt får vi inte utsätta något barn i gruppen för hälsorisker.

Hjälper inte diskussion med föräldrarna krävs andra åtgärder

Barnombudsmannen är mycket bekymrad över att vaccinationsgraden i Finland har sjunkit så att det i vissa delar av landet saknas flockimmunitet mot till exempel mässling.

- Det är inte längre ett hypotetiskt scenario utan vi är redan i den situationen, vilket vi märkt på den senaste veckans nyhetsrapportering, säger Kurttila.

För flockimmunitet krävs att minst 95 procent är vaccinerade.

Kurttila vill att social- och hälsovårdsministeriet börjar med att rikta åtgärder till de områden där vaccinationsgraden har sjunkit.

Det handlar om information till föräldrarna och möjlighet att vaccinera barn i deras hem.

Men hjälper inte diskussion med föräldrarna anser Kurttila att man måste utreda mer drastiska åtgärder för att skydda övriga barn.

Barn leker med tågbana
Bild: Nathalie Lindvall

- De familjer som låter bli att ta vaccinet ställs då inför frågan vilka andra rättigheter beslutet påverkar. Ingen önskar ju att något barn skulle vara tvunget att utebli från dagis eller skola. Men om man bara vill garantera sina egna rättigheter, till exempel på det sättet att det egna barnet inte vaccineras, och man inte vill förstå hur det påverkar andra, har samhället skyldighet att reagera.

"Borde vara omöjligt att vägra vaccin av ideologiska skäl"

Kurttila vill att ministerierna utreder hur man gör med de barn som inte är vaccinerade men ändå är på väg att börja i gruppverksamhet som daghem eller skola.

- Om barnet inte har tagit vaccinet måste man inom hälsovården bedöma hurudana risker som kan uppstå och om det är möjligt att delta i verksamheten eller inte.

Kurttila anser att den här frågan nu måste lyftas fram.

- Själv anser jag att det inte borde vara möjligt att låta bli att ta vacciner av religiösa eller ideologiska skäl. På det sättet utsätter man många oskyldiga människor för fara.

"Föräldrarna har inte bara ansvar för sitt eget barn"

Utgångsläget borde vara att barnen tar vaccinerna då det är tänkt att de ska tas, säger Kurttila.

- Då får alla barn det skydd som krävs för att de smittsamma sjukdomar som vi redan sluppit inte återvänder och blir en del av vår vardag. Och då är också gruppverksamhet möjlig.

Det handlar om föräldrarnas ansvar, inte bara gentemot sitt eget barn utan gentemot hela barngruppen där barnet ska tillbringa sin vardag, säger Kurttila.

- Att som förälder inte kännas vid det här är oansvarigt.

klassrum i Topeliusskolan i Helsingfors
Bild: Yle/Erica Vasama

Barnombudsmannen säger att det också gäller att förstå att det bland de familjer som är kritiska till vaccin finns sådana där man upplevt betydande biverkningar av vaccin.

Det är viktigt att man ser till att vaccinerna är säkra och att man får det stöd man behöver av staten i de fall där biverkningar uppstår, säger han.

- Men att låta bli att ta vaccin av ideologiska skäl är en annan sak.

Chef för småbarnspedagogik: Frågan kommer säkert att diskuteras

Malin Källman, chef för småbarnspedagogik i Larsmo, har inte funderat på vad det skulle innebära om man började begränsa ovaccinerade barns rätt att delta i småbarnspedagogik.

Men hon säger att det säkert är en sak som kommer att diskuteras framöver.

- Det är klart att det väcks mycket frågor, funderingar och tankar då sådant här händer. Det skulle ju betyda en ändrad lagstiftning i så fall. Så som lagstiftningen ser ut i dag får alla barn komma.

Barn leker med legobitar.

Källman säger att det är klart att en begränsning av ovaccinerade barns möjligheter att delta i småbarnspedagogik skulle vara begränsande för enskilda familjer.

- Det ställer säkert till med vissa problem om det skulle bli så. Men säkert skulle man hitta en lösning på det också.

I dagens läge känner personalen inom småbarnspedagogiken inte till vilka barn som möjligen är ovaccinerade och det är inte personalens sak att diskutera vaccinering med familjerna.

-Nej, det är inte vår uppgift. Vi har hand om småbarnspedagogiken. Det är hälso - och sjukvården som ska informera om vaccinationer.

Etiskt sett problematiskt att utesluta barn

Ann-Katrin Svensson, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande vid Åbo Akademi, säger att frågan är väldigt komplicerad.

- Vi vill ju att så många barn som möjligt deltar i småbarnspedagogiken. Men det är klart att barn som inte är vaccinerade utgör en risk för andra. Det är svårt att hitta en bra lösning på det här.

Ann-Katrin Svensson
Bildtext Ann-Katrin Svensson.
Bild: Yle/Anna Ruda

Etiskt sett är det problematiskt att börja utesluta vissa barn från småbarnspedagogiken, säger Svensson.

- Då får man också tänka på om det finns andra barn vi ska utesluta från småbarnspedagogiken och på vilka grunder gör vi det? Vilka barn får vara där?

Svensson hoppas därför att man hellre inom folkhälsan kan prata med föräldrarna.

- Att man kan informera dem om vikten av vaccination och vikten av att tro mer på vetenskap än på andra källor.