Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Alla människor är födda fria - de mänskliga rättigheterna antogs för över 70 år sedan, men gäller ändå inte överallt

Från 2018
Uppdaterad 23.10.2020 13:27.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - Spela upp på Arenan

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Så lyder den första artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs den 10 december 1948. Deklarationen kallas också Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Texten till deklarationen skrevs av det då relativt nygrundade FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Och ordförande för den kommissionen var då Eleanor Roosevelt.

Då, några år efter andra världskrigets slut, var alla FN-länder överens om att människorna i världen måste skyddas och deras rättigheter tryggas med hjälp av en gemensam deklaration.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter

― Artikel 1, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Idag, över 70 år senare, kan vi tyvärr på många håll i världen se att inte ens den högtidliga deklarationen, som faktiskt sägs vara det mest översatta dokumentet i världen, har varit någon garanti för att folk ska ha det bra.

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring
utan åtskillnad av något slag

― Artikel 2, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är universella, det vill säga varje människa i hela världen har rätt till dem och de finns fastslagna i internationella människorättsfördrag.

Varje stat ska respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter och grundrättigheter, oberoende av landets politiska, ekonomiska och kulturella system.

Men det finns många exempel på att det här ändå inte fungerar.

Därför pågår ett ständigt människorättsarbete dels inom FN, men också bland andra organisationer som Amnesty International, Förbundet för mänskliga rättigheter och Europarådet.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

― Artikel 3, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Att alla människor ska ha rätt till liv och trygghet, är inte alls en självklarhet för de nästan 70 miljoner flyktingar som finns i världen i dag, enligt FN:s rapport från juni 2018.

Men det är inte bara flyktingar som är utan de här mänskliga rättigheterna. Det gäller också dem som t.ex. blir misshandlade i sina hem, eller blir mobbade i skolan.

Var och en har rätt till en nationalitet

― Artikel 15, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Kvinnors och barns rättigheter är samtidigt mänskliga rättigheter. Enligt deklarationen har vi alla rätt till hus och hem, rätt att delta i val och rätt att äga egendom.

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

― Artikel 5, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Speciellt i krigförande länder och länder med totalitärt styre blir folk utsatta för tortyr och omänskliga bestraffningar. Och detta trots att nästan alla länder i världen har godkänt deklarationen.

Att bara godkänna deklarationen, vilket nästan alla länder gjorde, var inte tillräckligt. Det innebar mest att man höll med om att alla de 30 punkterna i den var viktiga.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Nästa steg var att göra konventioner, där det finns tydligare regler för hur de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas. De länder som också har skrivit på konventionerna har därmed gett ett tydligare löfte.

FN har utarbetat flera internationellt godkända konventioner som utgör kärnan av FN:s arbete kring de mänskliga rättigheterna. Dessutom finns det tilläggsprotokoll.

Ett exempel är Barnkonventionen, som specifikt koncentrerar sig på barnens rättigheter.

Andra organisationer, som t.ex. Europarådet har dessutom skrivit egna människorättskonventioner.

Idag finns det mer än hundra internationella organisationer som jobbar för de mänskliga rättigheterna i världen. Miljontals människor arbetar varje dag för att försvara sina egna och andras rättigheter.

Artikeln uppdaterad 23.10.2020: Hänvisningarna till de mänskliga rättigheternas 70-årsjubileum år 2018 omskrivna mer allmänt.

Källor:
http://www.manskligarattigheter.se/
https://um.fi/finlands-manniskorattspolitik-i-internationella-organisationer
https://www.ykliitto.fi/yk70v/fn/mansliga_rattigheter?language=sv
https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna

Diskussion om artikeln