Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hotel Regattas Peder Planting besviken på Hangö stad: ”Man kan inte undvika en begrundad känsla att man vill oss illa och därmed skada vår verksamhet”

Från 2018
En parkeringsplats nära en havsstrand.
Bildtext Hotellet planeras invid spabyggnaden.
Bild: Petra Thilman \ Yle

Hangö miljönämnds nej till ett undantagslov för ett hotell på Fabriksudden i Hangö får långtgående konsekvenser, säger Peder Planting från Hotel Regatta. Han beskriver läget som patetiskt.

Har gjort affärer i Ryssland i 25 år, inte ens där har jag mött denna oförutsägbarhet och irrationella myndighetsförfarande varken gällande avtal eller investeringar

Peder Planting

Peder Planting är styrelseordförande och representant för Hotel Regatta samt Regatta Spas aktionärer. Han säger att beslutet får följder för personalen då hotellprojektet skjuts på framtiden.

- Vi har redan anställt folk för projektet och själva marknadsföringen för att garantera och möta framtidens behov. Vi blir nu tvungna att kyla ner vårt anställningsbehov och rekryteringen av cirka tio personer.

Också för nuvarande personal blir det aktuellt med samarbetsförhandlingar.

- Det rör sig om fyra till sex personer som förlorar sina jobb, vilket är mycket i vår organisation.

Handlar om ny plan eller undantag

Tjänstemännen i Hangö hade föreslagit att miljönämnden skulle bevilja ett undantagslov för ett svithotell på Fabriksudden.

Undantaget behövdes eftersom detaljplanen för Fabriksudden förkastades av Helsingfors förvaltningsdomstol i maj.

Orsaken till att planen förkastades var att domstolen ansåg att planen borde ha lagts fram till påseende ytterligare en gång efter att den hade bearbetats.

Att göra upp en ny plan skulle fördröja bygget medan ett undantagslov skulle ha försnabbat processen. Därför ansökte markägarna om att få undantagslov för att få bygga ett hotell med 45 sviter.

En klar majoritet av politikerna i miljönämnden ansåg ändå att det handlar om en så stor förändring att det krävs en ny detaljplan. Det räcker inte med ett undantagslov.

En sandstrand och en vit byggnad i bakgrunden.
Bildtext Regatta Spa på Fabriksudden.
Bild: Petra Thilman \ Yle

Peder Planting säger att man med det här beslutet satte stopp för ett projekt där Hangö hade fått 180 nya bäddplatser.

- En mycket sorglig dag inte bara för oss, men även för Hangös framtid som turist-, rese- och konferensdestination.

Anser sig ha följt avtalet

Peder Planting hänvisar till ett samarbetsavtal med Hangö stad som enligt honom klart förpliktar Regatta Resorts att bland annat bygga ett hotell på Fabriksudden.

Regatta Spa har byggts och dimensionerats med tanke på att det skulle komma flera hotellrum, säger han.

- Under de här förhållandena blir det med säkerhet aktuellt att skära ner på spaets öppethållning. Det här är en mycket tråkig sak för Hangöborna, och det är svårt att se att vi nu skulle få något stöd från staden när det gäller vår verksamhet och utvecklingsplaner.

Planting anser också att företaget bakom projektet till alla delar har uppfyllt sina förpliktelser.

- Vi har alltid följt alla våra avtal till punkt och pricka och utgått från att vår avtalspart gör lika. Det var en mycket otrevlig julklapp av beslutsfattarna.

Peder Planting
Bildtext Peder Planting.
Bild: Yle/Maria Wasström

Planting beskriver Hangö som mera byråkratiskt än Ryssland.

- Läget känns patetiskt. Har gjort affärer i Ryssland i 25 år, inte ens där har jag mött denna oförutsägbarhet och irrationella myndighetsförfarande varken gällande avtal eller investeringar.

Han säger sig också uppleva att det handlar om att medvetet motarbeta företaget.

- Man kan inte undvika en begrundad känsla att man vill oss illa och därmed skada vår verksamhet.

Planting anser att företagets investeringar i Hangö till en större del har varit för att utveckla och stöda Hangös turism. Det har inte handlat om ekonomisk vinning, säger han.

- Vi har tvinnat i tolv år i stadens beslutsångest, besvärsprocesser och anarki - detta behöver vi inte längre ta.

Konsekvenser också för Drottningberg

Vad som händer nu vet Planting med säkert inte i det här skedet.

Han konstaterar att om Regatta Resorts besvärar sig mot miljönämndens beslut leder det till att det tar minst två år tills man kan gå vidare med byggandet.

Att vänta på en ny detaljplan skulle ta minst fyra till fem månader, men i verkligheten ännu längre, säger han.

- Men känner jag Hangö rätt blir det inte klart före semestrarna, så det blir till hösten. Sedan blir det med facit i handen alltid besvär, så när de är behandlade är det redan hösten 2021. Då kan vi inte ha byggstart förrän tidigast våren 2022, så hotellet blir i så fall inte färdigt förrän år 2023.

Planting säger att en sannolik möjlighet är att inte göra någonting alls utan bara vänta och se vad Hangö stad gör.

Det planerade bostadsområdet på Drottningberg.
Bildtext Beslutet har konsekvenser också för Drottningberg, säger Planting.
Bild: Petra Thilman \ Yle

I och med att hotellet inte byggs betyder det också att bostäderna på Drottningberg får vänta.

- Vi följer avtalet, vilket vi alltid gjort, och bedömer situationen enligt avtalet på nytt tidigast om fyra år.

Diskussion om artikeln