Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad säljer åtta vårdfastigheter till svenskt bolag för 130 miljoner euro - fastighetsexpert varnar: "Affären gör inte staden rikare"

Från 2018
Uppdaterad 04.12.2018 10:38.
Kirurgiska sjukhuset i Åbo.
Bildtext Tallbackens sjukhusfastigheter med tomtmark ingår i affären.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Åbo stadsfullmäktige godkände på måndag kväll försäljningen av åtta vårdfastigheter till det svenska bolaget Hemsö. Affären omfattar åtta fastigheter på Åbo stadssjukhus område och prissumman är 130 miljoner euro.

I affären ingår också ett krav på att köparen Hemsö investerar ytterligare 50 miljoner euro i fastighetsbolaget Turun
Teknologiakiinteistöt och samtidigt blir delägare i bolaget.

Åbo stad i sin tur kommer nu att hyra in sig på lokalerna i elva års tid och betala Hemsö en årlig hyra för användningen. Hyresbeloppet under perioden uppgår till 116 miljoner enligt nuvarande beräkningar.

Stark kritik från Vänsterförbundet

Beslutet var väntat i och med att stadsstyrelsen med klar majoritet gav affären grönt ljus för en vecka sedan. Beslutet togs med rösterna 43 mot 20. Fyra ledamöter valde att rösta blankt.

Väntat var också att den starkaste kritiken mot affären kom från Vänsterförbundet som haft samma inställning under hela processens gång. Centerns tremannagrupp motsatte sig också försäljningen.

Johannes Yrttiaho (VF) föreslog redan i början av diskussionen att affären förkastas. Yrttiaho befarar att det finns en stor risk för att den nya ägaren höjer hyrorna, vilket skulle medföra stigande utgifter för staden. Han menade vidare att staden nu tappar kontrollen över fastigheterna vilket kan leda till oanade följder.

- Vi vet inte om Hemsö en dag väljer att sälja fastigheterna vidare.

Flera partikollegor uttryckte också sitt missnöje. Bland dem Li Andersson (VF).

Johannes Yrttiaho
Bildtext Johannes Yrttiaho från Vänsterförbundet motsätter sig försäljningen.
Bild: Yle/ Adrian Perera

- Jag förstår att mindre kommuner känner en press på att sälja vårdfastigheter som riskerar bli överflödiga om vårdreformen blir av. Men i Åbo är situationen en annan, vi kan vara säkra på att efterfrågan på vården är stor här också om tio år, säger Andersson.

Hon menade också att försäljningsbeslutet är förhastat i och med att vård- och landskapsreformen ännu inte är godkänd av riksdagen.

- Tidtabellen är inte klok. Redan om några veckor är vi kanske klokare gällande vårdreformen.

Valkonen: Stadens viktigaste uppgift är att erbjuda service

Förespråkarna menade att affären ger staden ett välkommet och betydande ekonomiskt lyft. Vidare slipper man underhållet och skötseln av fastigheterna genom att ansvaret överförs på den nya ägaren.

- Stadens primära uppgift är att tillhandahålla tjänster, inte att äga, betonade Ville Valkonen (Saml).

SFP:s Ulla Achrén var inne på samma linje.

- Vi vet att vårdreformen kommer förr eller senare. Genom att sälja fastigheterna kan vi sluta bekymra oss över reparationsskulden.

Med reparationsskuld avses de kostnader som renovering, reparation och upprätthållandet av fastighetsmassan medför.

Den nya köparen, Hemsös, pålitlighet diskuterades också. Stadsledningen har tidigare betonat att det handlar om ett bolag med pålitlig ägarbas och en hög kreditvärdighet. Hemsö ägs till 85% av Tredje Ap-fonden, som är en svensk pensionsfond.

Expert: Fel att tro att affären gör staden rikare

Elias Oikarinen är biträdande professor vid Tammerfors universitet och har i sin forskning inriktat sig på bland annat fastighetspriser.

Han säger sig inte veta tillräckligt om affärsdetaljerna för att bedöma om Åbo gjort en god affär. Däremot varnar han för att tro att staden nu skulle ha blivit rikare.

- Det finns en risk om man nu tänker sig att staden plötsligt fått 130 miljoner euro mer någonstans ifrån.

- Det man gjort är att man förvandlat en form av egendom, fastigheter, till en annan - pengar. I stället för att äga kommer man nu att betala hyra.

Artikeln uppdaterad kl 22.30 med citat från Åbopolitiker och expertkommentar.

Diskussion om artikeln