Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa satsar på baracker i Sundom – i Gerby får eleverna fortsätta trängas i korridorerna

Från 2018
Cyklar och elever framför Gerby skola.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Både skolorna i Sundom och Gerby tampas med utrymmesbrist. Vasa stad väljer nu att satsa på baracker för att lösa problemen i Sundom. Några planer på baracker i Gerby finns inte i nuläget.

Flera svenskspråkiga skolor i Vasa och stora problem med at få alla elever att rymmas in. Läget är mest akut i skolorna i Gerby och Sundom.

- Vi har ett så kallat positivt problem i och med att många finska familjer valt en svensk skola åt sina barn och det kom lite som en överraskning att eleverna ökat så pass mycket i Sundom, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

Baracker i Sundom men inte i Gerby

Vasa stad har en arbetsgrupp som jobbar med att lösa utrymmesbristen.

Gruppen har nu gått in för lösningen att eleverna i Sundom ska få flytta in i baracker innan hösten 2019. Några planer på en barack i för eleverna i Gerby finns inte i nuläget.

Christina Knookala
Bildtext Christina Knookala.
Bild: YLE/Roger Källman

- Vi följer med läget men det lutar åt att barackerna behövs mer i Sundom skola eftersom behovet av tilläggsutrymmen är mer bestående där, säger Knookala.

I Gerby har staden en lösning på sikt. Sedan tidigare är det klart att ett nytt daghem ska byggas i Gerby och då det står klart ska skolan få ta över de utrymmen som Björkdungens daghem nu använder.

Problemet är att det nya daghemmet ska stå klart i början av 2021. Skolan är redan nu full till bristningsgränsen och fler elever är på kommande.

Hösten 2019 skulle skolan behöva ett klassrum till och hösten därpå två nya klassrum för att alla ska rymmas in.

Faktaruta om elevantal i Vasa
hösten 2018hösten 2019
Borgaregatans skola377374
Gerby skola276286
Haga skola125128
Sundom skola228246
Vikinga skola237238
TOTALT12431272

Staden vill i första hand se över skolan egna utrymmen

Yle Österbotten besökte skolan tidigare under höstterminen hoppades man att en tillfällig barack kunde vara lösningen tills skolan kan flytta in i daghemmets utrymmen.

Enligt Christina Knookala finns det inte i nuläget några planer på en barack i Gerby. Staden utreder olika lösningar men en klar plan finns inte.

- I första hand försöker vi hitta en lösning där vi ser hur vi kan använda skolans utrymmen och se om det går att dela grupperna på ett ändamålsenligt sätt så att de fyller alla utrymmen.

- Det andra alternativet är att se vilka andra utrymmen som kunde finnas till skolans förfogande, framförallt från hösten år 2020 då läget är mest akut, säger Knookala.

Vilka utrymmen kunde det vara fråga om?

- Det kan jag inte säga i det här skedet. Det är framförallt hösten 2020 som vi måste hitta en lösning till men tills det finns ju ännu lite tid, säger Knookala.

Varför har man valt att inte gå in för en barack för att lösa utrymmesbristen tills skolan kan flytta in i daghemmets utrymmen?

- En flytt till en barack är en stor investering och man går inte gärna in för en så stor investering för en så kort tid som det skulle vara fråga om i Gerby utan söker i första hand andra lösningar, säger Knookala.

I Sundom har man ännu inte någon långsiktig lösning i siktet och därför valde man enligt Knookala att placera stadens baracker där istället för i Gerby.

- De två baracker vi går in för till Sundom är stadens egna baracker och det är på så sätt en smidig lösning.

Cyklar och elever framför Gerby skola.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Från föräldrarnas sida har man i Gerby lyft fram alternativet att man redan i det här skedet borde se om det finns andra utrymmen som daghemmet kunde flytta till.

- Vi ser på alla alternativ. Det första alternativet är att försöka anpassa verksamheten så långt det är möjligt i skolans egna utrymmen. Hittar vi inte någon lösning måste vi naturligtvis titta på andra alternativ och tanken är inte utesluten, säger Knookala.

Rektorn skjuter ner förslaget att se över skolans utrymmen

Vid Gerby skola ger rektor Fredrik Sundell inte mycket för stadens förslag att man ska se över om man kan använda skolans utrymmen på ett mer effektivt sätt.

- En kartläggning av skolans utrymmen visar att vi redan nu använder över 100 procent av fastigheten. Att ta emot fler elever i nuvarande fastighet är inte ett alternativ. Det skulle inte vara skäligt för varken elever eller lärare, säger Sundell.

Rektor Fredrik Sundell i Gerby skola
Bildtext Fredrik Sundell.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Ett förslag från stadens sida har varit att göra om lärarrummet till ett klassrum. Det är inte möjligt enligt rektor Fredrik Sundell.

- Vi har 40 lärare i skolan och de måste också ha utrymmen de kan vistas i. Dessutom är lärarrummet inte tillräckligt stort för att alla elever ska rymmas in. Vi kommer att behöva ett nytt klassrum nästa höst och två nya klassrum följande höst, säger Sundell.

Den enda lösningen som Sundell ser som ett alternativ fram till att skolan kan ta över daghemmets utrymmen är tillfälliga baracker.

- Jag har full förståelse för att man inte vill satsa på mer permanenta baracker som i Sundom då det finns en lösning på sikt. Men en flyttbar tillfällig barack skulle ge oss de utrymmen vi behöver tills vi få ta i bruk Björkdungens utrymmen.

Föräldrarna vill se en barack också i Gerby

Också föräldrarna ser en barack som den vettigaste lösningen. Anette Möuts har två barn som går i Gerby skola och hon ger inte mycket för alternativet att eleverna skulle flytta till andra utrymmen i närheten av skolan.

- Jag har svårt att se vilka utrymmen de skulle hitta som kunde fungera. Det ger ett logistiskt bekymmer för föräldrar som då kommer att ha barn på olika ställen och för eleverna som blir tvungna att vara någon annanstans än sina kompisar. Eleverna borde få vara på samma ställe.

Möuts gick själv i Gerby skola i slutet av 1980-talet och redan då var skolan full av elever. Hon tycker det är konstigt att utrymmesbristen fortfarande är ett problem.

- Vi är mycket folk i Gerby och det verkar ha kommit som en överraskning för staden.

Möuts tycker att den bästa lösningen skulle vara att också Gerby skola fick baracker.

- Jag tycker att baracker är den enda vettiga lösningen i det här skedet. Redan nästa år ska det rymmas en ny klass i skolan och följande terminer två klasser till. Det skulle vara bäst att satsa på en barack som skulle få finnas där tills man kan flytta in i daghemmets utrymmen, säger Möuts.

Bildningsdirektör Christina Knookala hoppas att läget i Gerby ska få en lösning så snart som möjligt.

- Vi tar upp läget varje månad så utrymmesplaneringsgruppen träffas och vi hoppas ha en lösning i början av nästa år på hur vi ska gå tillväga.

Diskussion om artikeln