Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Plockning av levande gäss fortsätter trots förbud - regler kontrolleras dåligt, men konsumenter kan kräva bättre EU-lagar

Från 2018
Uppdaterad 04.12.2018 18:49.
Två händer håller i dun av gås.
Bildtext Gåsdun.
Bild: Zoonar GmbH / Alamy

EU-parlamentet vill ta tag i problemet med plockning av levande gäss, men kommissionen har hittills varit ovillig. Parlamentariker Heidi Hautala säger ändå att konsumenterna har satt press på EU i ärendet.

I början av november var dunjackorna redan på tapeten, efter en artikel i Taloussanomat om att jackorna kan innehålla ruttnade näbbar och klor.

Jackorna kommer främst från Kina men också inom Europa finns det problem inom dunproduktionen.

Gäller en miljon gäss i Europa

Enligt EU-lag är det förbjudet att plocka dun av en levande gås, men trots det sker det fortfarande på grund av bristande kontroll.

Djurrättsorganisationerna i Europa uppskattar att dunet på en miljon gäss på kontinenten fortfarande plockas medan de lever.

Problemet är störst i Ungern och Polen, men det förekommer också till en del i Tyskland och Frankrike som inom livsmedelsindustrin föder upp gäss.

European Food Safety Authority är den instans som ska övervaka att plockning av levande djur inte förekommer, men de har svårt att kontrollera den svarta marknaden av arbetare som rör sig mellan farmerna för att dra dunet av de levande gässen.

Bristande kontroll som bygger på frivillighet

Det var det granskande svenska tv-programmet Kalla fakta som år 2009 uppmärksammade att dun plockas av gäss i Ungern medan de lever, trots förbudet.

Sedan dess har klädindustrin försökt inrätta frivilliga etiska duncertifikat.

Men då industrin ofta själva övervakar och upprätthåller certifikaten upplevs de inte av djurrättsorganisationerna som trovärdiga.

EU-parlamentarikern Heidi Hautala är medveten om att kontrollen inom EU brister.

- Jag tror att den dominerande tankegången i EU-kommissionen fortfarande är att man tar fram frivilliga certifieringsmetoder. Men det är också klart att kontrollen har brister och man måste ju kunna kräva att kontrollen faktiskt blir det som den bör vara.

Heidi Hautala i EU-parlamentet.
Bildtext Heidi Hautala.
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

Hautala upplever att frivilliga certifikat gör det svårt för konsumenten att veta vilka företag som faktiskt värnar om de etiska principerna i djurhållningen.

Inom dunindustrin finns också röster som anser att dunet som kommer från levande fåglar är av bättre kvalitet än om djuret plockats efter slakt.

Samtidigt sparar företagen pengar då dun från en levande fågel kan plockas fler gånger.

Konsumtionsbeteende sätter press på EU-kommissionen

I nästan två år har EU-parlamentet med Heidi Hautala i spetsen försökt få igenom ett etiskt initiativ för klädsektorn, det så kallade flaggskeppsinitiativet.

Men hittills har kommissionen varit ovillig att behandla initiativet.

Hautala tror ändå att i och med att konsumenterna vaknat och vill ha etiskt producerade kläder och dunjackor blir det större press på EU-kommissionen att ta tag i saken och tillsätta en etisk lag för klädbranschen.

- Vi fortsätter att jobba för det här och jag är säker på att trycket från konsumenter och ansvarsfulla företag växer hela tiden, så äntligen kommer kommissionen att inse att vi måste ha gemensamma krav för alla företag, säger Hautala.

Diskussion om artikeln