Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Generaladvokat: Storbritannien kan ensidigt dra tillbaka sitt meddelande om brexit - "Det oklara läget blir ännu mer oklart", säger finländsk professor

Från 2018
Uppdaterad 04.12.2018 14:46.
Storbritanniens premiärminister Theresa May.
Bild: EPA-EFE/JULIEN WARNAND

En av EU-domstolens generaladvokater anser att Storbritannien har rätt att unilateralt, alltså ensidigt, dra tillbaka sitt meddelande till EU om utträde ur unionen.

Generaladvokat Campos Sanchez-Bordona föreslår att domstolen går med på ett ensidigt återkallande av tillkännagivandet, säger domstolen i ett uttalande.

Generaladvokatens uttalanden är inte bindande men domstolens slutgiltiga omdöme tenderar att följa det.

Det brittiska parlamentet inleder i dag en fem dagar lång debatt om premiärminister Theresa Mays utkast till brexitavtal med EU. Omröstningen sker den 11 december.

EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.

Generaladvokaten har alltså nu gett sin egen tolkning av EU:s artikel 50 - det vill säga den artikel i EU-fördraget som beskriver det förfarande som ska följas när ett medlemsland vill lämna EU.

Ärendet utreds i EU-domstolen på initiativ av Skottland.

EU:s artikel 50 - vad är det?

Två motstridiga tolkningar av samma ärende

Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, förklarar varför generaladvokatens uttalande är betydande trots att det är först i domstolen som det bindande beslutet fattas.

- Generellt kan man säga att domstolen tenderar att följa, och i varje fall respektera högt, generaladvokatens utlåtanden. Så i det här fallet tror jag att det är en stark åsikt om hur juridiken i detta sammanhang kunde fungera.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Bildtext Markku Suksi.
Bild: Yle/Mattias Simonsen

Suksi förklarar att det finns två olika tolkningar om huruvida man kan ta tillbaka en anmälan om utträde eller ej.

Den ena tolkningen är att det inte finns någon återvändo, utträdet träder i kraft automatiskt två år efter att en medlemsstat har anmält om det.

Den andra tolkningen är att den medlemsstat som har anmält om utträde har möjligheten att ta tillbaka sin anmälan och stoppa processen.

Generaladvokaten anser alltså att den senare tolkningen är den korrekta.

Det kanske öppnar en möjlighet till ett visst shoppande, att man kan testa om man får till stånd ett bra utträdesavtal.

Markku Suksi

Om domstolen följer generaladvokatens linje är det med andra ord möjligt för Storbritannien att avbryta brexit.

Ett sådant beslut kan bli en riktigt stor slev som rör om ordentligt i den brittiska brexitgrytan.

- Då tror jag att en starkare kanal öppnas för de röster som talar till exempel om en ny folkomröstning som skulle återta det ursprungliga folkomröstningsbeslutet. Det ger Storbritanniens politiker fler möjligheter att besluta och öppna kanalen för återtagande av den här anmälan. Det betyder förstås att det oklara läget i Storbritannien blir ännu mer oklart, säger Markku Suksi.

Var det en överraskning att generaladvokaten kom med en sådan här tolkning?

- Det tycker jag inte. Den här tolkningen som nu har lämnats är något som man till exempel ur ett finskt förvaltningsperspektiv skulle tycka är helt normalt, det vill säga om en individ anhåller om någonting så kan man återta sin ansökan innan ärendet är avgjort.

På det viset tycker jag att det är ett ganska normalt sätt att hantera en sådan här situation. Men jag förstår också den synpunkten där man har menat att en notifikation om utträde är bindande, men jag tycker att det här är ett rimligare alternativ som nu framställs.

Risk för att andra länder testar gränserna

En av de främsta orsakerna till att ärendet ännu är oklart är att det är första gången som en medlemsstat har övervägt att utträda ur EU.

Domstolens beslut blir ett prejudikat som kan följas även om andra länder börjar förhandla om utträde.

- Det kanske öppnar en möjlighet till ett visst shoppande, att man kan testa om man får till stånd ett bra utträdesavtal. Om inte, så tar man tillbaka sin anmälan. Så det finns vissa politiska risker som öppnar sig, men jag tror inte att de är så väldigt stora, säger Markku Suksi.

Artikeln uppdaterad 4.12.2018 klockan 12:48 med intervju med Markku Suksi.

Diskussion om artikeln