Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Församling fick ett testamente som skulle gå till äldres rekreation – men nu går pengarna till att lösgöra sig från märkligt hyresavtal och advokatkostnader

Från 2018
Uppdaterad 11.12.2018 10:03.
Helsinge kyrka Sankt Lars och kyrkoherde Martin Fagerudd.
Bildtext Vanda svenska församling fick testamentet under våren 2016, men det har ännu inte gett en enda cent i utdelning.
Bild: Yle

Jag har inte stött på något annat ärende i församlingen som väckt så här mycket passioner, säger kyrkoherde Martin Fagerudd vid Vanda svenska församling. Det handlar om ett testamente som församlingen fick för snart tre år sedan. Testamentsgivaren vill att församlingen använder medlen för äldres rekreation. Men nu används de till advokatkostnader och för att lösgöra sig från ett märkligt hyresavtal.

"Församlingen har också lidit av negativ publicitet, eftersom testamentsärendet varit uppe i media i en debatt på YLE år 2017." Så står det i församlingsrådets protokoll från februari 2018 då rådet funderade över om församlingen tar skada av testamentsfrågan.

Meningen syftar på Yle Huvudstadsregionens rapportering från våren 2017. Då berättade vi att det i testamentet ingår en fastighet på norra Sarvsalö i Lovisa som fram till år 2060 är uthyrd till en jurist som i egenskap av testamentsexekutor ska sköta om dödsboet.

Tidigare kyrkoherden vid Vanda svenska församling Ilkka Turkka sade då att testamentsgivaren ville att Sarvsalöfastigheten skulle omvandlas till friluftshus för pensionärer. Turkka kände mannen som dog i början av 2016. Hyresavtalet gjordes 2009.

Turkka tror inte att allting gick rätt till när avtalet för Sarvsalöfastigheten skrevs. Hyran uppgavs vara 600 euro per år. Enligt kontoutdrag Yle Huvudstadsregionen nu tagit del av är den 650 euro per år.

I vilket fall som helst bör testamentsexekutorn köpas ut för att församlingen ska ha någon glädje av fastigheten.

"Tror han går med på det om han får en summa han kan acceptera"

När så sker är oklart. Församlingen har anlitat advokat Harriet Rydberg som nu förhandlar med testamentsexekutorn.

- Vi hoppas att det här löser sig så fort som möjligt, säger kyrkoherde Martin Fagerudd.

Kommer testamentsexekutorn att gå med på att bli utköpt?

- Jag tror han går med på det om han får en summa han kan acceptera. Tror inte han har haft något annat syfte med avtalet än att få pengar för det. Han har själv inte tillbringat tid där, säger Fagerudd.

Ingen annan lär heller ha bott på stället.

För att köpa ut testamentsexekutorn används församlingens pengar. Får det kosta hur mycket som helst?

- Pengarna tas från testamentsmedlen och inte från församlingens budget. Gränsen för hur mycket det får kosta sätts av församlingsrådet.

Pengar som ska gå till rekreation för äldre går alltså till att köpa ut testamentsexekutorn. Utöver det kommer testamentsmedel också att användas till advokatkostnader under förhandlingarna med exekutorn.

Hittills har kostnaderna, enligt Fagerudd, varit 800 euro men de slutliga förhandlingskostnaderna uppskattas landa på tusentals euro eller till och med 10 000 euro.

Det sammanlagda värdet på hela testamentet beräknades våren 2016 vara närmare en halv miljon euro. Förutom Sarvsalöfastigheten ingick en bostad i Vanda och medel på knappt 200 000 euro.

Bostaden i Vanda såldes för 97 000 euro. Yle Huvudstadsregionen hittar uppgifter i kontoutdrag som visar att testamentsexekutorn tog ett arvode på 3 800 euro från testamentet för den affären.

Karta över Sarvsalö.
Bildtext Tomten som ingår i testamentet ligger på norra Sarvsalö.

"Skulle vara en helt fruktansvärd process"

Kyrkoherde Martin Fagerudd säger att det under processens gång inte kommit fram att testamentsexekutorns agerande har varit brottsligt.

- Men många var förvånade över att en så svenskspråkig person som testamentsgivaren hade en jurist som skrev testamentet på finska.

Borde församlingen utreda det här?

- Det har varit tal om det, men det skulle vara en helt fruktansvärd process eftersom testamentsgivaren inte längre är bland oss. Det skulle bero på vad personer i andra hand säger. Jag själv tycker det skulle vara en krånglig process, men det går att ifrågasätta.

Det har varit tal om det, men det skulle vara en helt fruktansvärd process eftersom testamentsgivaren inte längre är bland oss

Yle Huvudstadsregionen ringer upp testamentsexekutorn, men han vill inte kommentera och lägger på mitt under samtalet.

Advokat Harriet Rydberg säger att hon på grund av tystnadsplikt inte kan svara på frågan om hon i sina utredningar hittat något som tyder på brott.

Byggnaderna på Sarvsalö är värdelösa

Församlingens plan är att stället på Sarvsalö säljs.

- Det är ett mycket värdefullt ställe. Skattevärdet ligger på 150 000 euro. Om arrendeavtalet ingår är värdet avsevärt mindre, men om exekutorn köps ut kan vi få mer för det, säger Fagerudd.

Enligt testamentsgivaren ska stället bli friluftshus för pensionärer. Går ni inte emot testamentsgivaren om det säljs?

- Nej. För det ändamålet är platsen svåråtkomlig. Testamentsgivaren sade också att avkastningen kan användas för samma ändamål.

En färsk utvärdering visar att byggnaderna på tomten är värdelösa och att de inte går att rusta upp.

Kyrkoherde Martin Fagerudd.
Bildtext Kyrkoherde Martin Fagerudd.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Domstolsprocess på ett och ett halvt år fördröjde ärendet

Kyrkoherde Fagerudd är nöjd med att stället ska säljas, men anser att det kunde ha skett tidigare. Hans eget agerande är ändå en orsak till att hela processen har räckt så länge.

Fagerudd besvärade sig våren 2017 till förvaltningsdomstolen om församlingsrådets beslut om att ge en öppen fullmakt till advokat Harriet Rydberg om förhandlingarna kring testamentet. Under hösten 2018 beslöt domstolen att besväret inte kan behandlas eftersom det rör ett pågående ärende.

- Det här ärendet har nu gått som jag från början föreslog, att testamentsexekutorn köps ut och Sarvsalötomten säljs, säger Fagerudd.

"Inget annat ärende i församlingen har väckt så här mycket passioner"

Ännu har inte en cent från testamentet använts till det egentliga ändamålet, rekreationsverksamhet bland seniorer.

- Våra ansökningar styrs istället till andra fonder med samma ändamål, förklarar Fagerudd.

Vad tänker du om den här långdragna processen?

- Jag har inte stött på något annat ärende i församlingens beslutande organ som har väckt så här mycket passioner. Men jag är glad att vi har kommit så här långt. Det viktigaste är att sälja Sarvsalöfastigheten.

Rättelse 11.12.2018 kl.10.02: Fastigheter ändrades till byggnader i mellanrubriken "Byggnaderna på Sarvsalö är värdelösa" och samma ändring gjordes i stycket efter mellanrubriken.